back

Studiu / Cum percep cetățenii respectarea de către autoritățile locale a principiilor bunei guvernări?

24 August 2021


Gradul de satisfacție a cetățenilor față de felul cum autoritățile locale îi consultă în procesul de luare a deciziilor și la cheltuirea banilor publici, diferă de la un oraș la altul, iar cel puțin o treime din respondenți sunt nemulțumiți de comunicarea cu primăria și consiliul local. Datele se conțin în „Studiul privind percepția respectării principiilor bunei guvernări și a necesităților de informare ale cetățenilor în șase orașe-reședință de raion: Dondușeni, Fălești, Hîncești, Rezina, Căușeni, Basarabeasca”, lansat de Asociația Presei Independente (API) la 24 august a.c., în cadrul mesei rotunde de totalizare a rezultatelor proiectului “Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”.

Cercetarea a fost realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-Research”, la comanda API, în perioada 20 mai – 2 iunie 2021, pe un eșantion reprezentativ în rândul populației adulte din mediul urban. Potrivit sondajului, un grad mai înalt de satisfacție privind felul cum autoritățile asigură transparența în luarea deciziilor se atestă în orașele Dondușeni (64,9%), Căușeni (61,5%) și Fălești (52%), în timp ce în Rezina, Hîncești și Basarabeasca ponderea celor mulțumiți variază între 41% și 35%. În ce privește transparența în asigurarea procesului  de achiziții publice, cea mai bună situație se atestă la Căușeni (51,3%) și Dondușeni (49,6%), care sunt urmate, în ordine descrescătoare, de Hîncești (44,7%), Basarabeasca  (42,5%), Fălești (39,1%) și Rezina (32,5%).

 

Potrivit datelor cercetării, 32,6% din respondenți au apreciat comunicarea dintre cetățeni și autoritățile locale ca fiind foarte slabă, iar cei mai nemulțumiți sunt locuitorii din Rezina (59%), dar și cei din Hîncești (39,5%). În celelalte orașe situația este relativ mai bună, ponderea respondenților nemulțumiți variind între 20 și 27 la sută. De asemenea, circa o treime din respondenți s-au arătat nemulțumiți de calitatea informațiilor primite de la administrația locală, cei mai mulți din Hîncești și Dondușeni – câte 39%, Rezina – 35,2% și Basarabeasca – 33,9%. Doar 37,8% din locuitorii intervievați în cele șase orașe se declară mulțumiți de felul cum primăria desfășoară activități de consultare în diverse probleme ale comunității. Un grad mai mare de satisfacție se înregistrează în orașele Căușeni și Basarabeasca, cu puțin peste 50% de răspunsuri pozitive, în Fălești - 39,6%, iar în celelalte patru localități acest indicator este de doar circa 30%.

 

În perioada pandemiei de COVID-19, s-au adresat la primărie cu diverse probleme și au întâmpinat dificultăți în soluționarea acestora sau nu le-au soluționat deloc aproximativ 30% dintre respondenți. Cel mai des s-au confruntat cu dificultăți locuitorii din Dondușeni (35,2%), Rezina (32,9%), Basarabeasca (32,4%), Hîncești (31,1%) și Fălești (26,8%). Totodată, peste 40% dintre respondenții care au vizitat primăria în această perioada au menționat că angajații instituției nu au fost receptivi la solicitările cetățenilor.

 

Studiul mai relevă că în ultimii trei ani tot mai mulți cetățeni utilizează în calitate de surse de informare rețelele sociale. Astfel, peste 42 la sută dintre persoanele intervievate au menționat că preferă să se informeze despre activitățile primăriei de pe rețelele sociale, iar peste 18% - de pe site-ul instituției. În același timp, 26,1% au spus că ar dori ca primăria să-i informeze prin intermediul radioului, televiziunii sau a ziarelor, iar 11,8% - prin mesaje pe poșta electronică și grupurile de Viber sau WhatsUp, o mai mică parte dintre respondenți își doresc să fie contactați telefonic direct de reprezentanții primăriei pentru a le oferi informații, sau să primească scrisori prin serviciul poștal. Locuitorii au menționat și alte instrumente de comunicare pe care le utilizează autoritățile: întâlnirile de cartier – 16,9%, publicarea informațiilor pe panoul informativ – 16%, consultări publice – 10,6%, ședințele consiliului local – 7,7%, broșuri/pliante – 7%.

 

„Studiul privind percepția respectării principiilor bunei guvernări și a necesităților de informare ale cetățenilor în șase orașe-reședință de raion: Dondușeni, Fălești, Hîncești, Rezina, Căușeni, Basarabeasca”

 

Pentru informații suplimentare: tel. (022) 220995, 068 983 983 sau mail: ion.mazur@api.md (persoană de contact – Ion Mazur).

 

Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”, implementat de Asociația Presei Independente (API), în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în republica Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.