back

Oportunitate pentru jurnaliști: concurs național de materiale jurnalistice de soluții

17 February 2022


În cadrul programului internațional în domeniul jurnalismului de soluții, Asociația Presei Independente (API) și redacția portalului Moldova.org, cu sprijinul FOJO Media Institute (Suedia), anunță un concurs național de materiale jurnalistice de soluții. La concurs pot participa toți jurnaliștii din R. Moldova care vor prezenta articole și reportaje bazate pe soluții, publicate pe parcursul ultimului an. Doi câștigători ai concursului vor participa la un training tematic internațional care va avea loc în una din țările membre UE.

Condiții de participare

 

La concurs pot participa jurnaliști/jurnaliste care sunt angajați/angajate sau colaborează cu instituții mass-media naționale, locale și regionale din Republica Moldova.

 

Concursul se desfășoară la următoarele categorii:

 

  • Presa scrisă și presa online (ziare, reviste, site-uri);

  • Audiovizual (TV și Radio).

 

Fiecare candidat(ă) va transmite, obligatoriu, câte 2 (două) produse jurnalistice la una sau la ambele categorii ale concursului. Se vor accepta materiale jurnalistice publicate în perioada ianuarie 2021 – martie 2022 (inclusiv materiale publicate după sesiunile de instruire organizate de API în februarie-martie 2022, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2022), care reflectă diverse subiecte din perspectiva soluțiilor.

 

Evaluarea

 

Materialele vor fi evaluate de un juriu, format din reprezentanți ai API și ai portalului Moldova.org, în baza următoarelor criterii:

 

a) abordarea subiectului și corespunderea tematicii anunțate – obiectivitatea și veridicitatea materialului, respectarea normelor deontologiei jurnalistice și a echilibrului de gen a surselor și protagoniștilor;

 

b) respectarea principiilor Jurnalismului bazat pe soluții - prezentarea problemei și a soluției, prezentarea dovezilor funcționării soluției, explicarea limitărilor soluției, posibilitatea replicării soluției;

 

c) complexitatea subiectului, documentarea și colectarea datelor – se va ține cont de numărul intervievaților și sursele de informare, profunzimea analizei subiectelor abordate, prezența analizelor comparative și a promovării soluțiilor și a bunelor practici în domeniile

 

d) prezentarea subiectului - materialele bazate pe soluții sunt produse jurnalistice complexe și necesită o diversitate de elemente multimedia pentru a putea fi consumate mai ușor de audiență.

 

Premii

 

Juriul va selecta 2 (doicâștigători ai concursului de materiale de soluții, care vor participa la un training tematic internațional, alături de colegi din alte țări: Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Armenia. Câștigătorii concursului vor fi anunțați la sfârșitul lunii aprilie 2022.

 

Notă: Trainingul internațional se va ține în limba rusă.

 

Depunerea dosarelor

 

Dosarele pentru concurs vor include, obligatoriu, următoarele:

 

1. Copiile materialelor prezentate la concurs (textul salvat în format doc. sau rtf.; înregistrările video și audio în format MP4; și link direct activ spre platforma mediatică unde acestea au fost publicate (site-ul, portalul, pagina postului TV sau radio);

 

2. O declarație pe proprie răspundere, în formă liberă, prin care aplicantul/aplicanta confirmă veridicitatea informațiilor din materialele prezentate la concurs;

 

3. CV-ul aplicantului/aplicantei.

 

Note: În mesajul de expediere a materialelor la concurs aplicantul/aplicanta va indica obligatoriu categoria de concurs la care participă. Dosarele incomplete și care nu includ documentele/detaliile descrise mai sus nu vor fi acceptate.

 

Dosarele vor fi transmise la adresa de email: rodica.malic@api.md până la 5 aprilie 2022, ora 17.00. Persoane de contact: Cristina Bobîrcă, email: cristina.bobirca@api.md și Rodica Malic, email: rodica.malic@api.md, număr de telefon: 022 21 06 02.

 

Concursul este organizat de Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu portalul Moldova.org, cu sprijinul FOJO Media Institute din Suedia și cu suportul financiar al Institutului Suedez (SI) și al Agenției suedeze pentru dezvoltare internațională (Sida).