back

Jurnalismul de soluții: instruiri, concurs de materiale și posibilitatea de a participa la un training internațional

31 January 2022

Foto: National Press Foundation


Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu redacția portalului Moldova.org anunță înregistrarea participanților la un program internațional în domeniul jurnalismului de soluții, desfășurat cu sprijinul FOJO Media Institute (Suedia). La program se pot înregistra jurnaliști de la instituțiile mass-media naționale și regionale, dar și freelanceri, bloggeri/vloggeri care produc și publică conținut jurnalistic cu respectarea principiilor etice și a deontologiei jurnalistice. (на русском языке ниже)

Programul se va desfășura în perioada februarie – mai 2022 în câteva etape:

 

o instruire de două zile cu prezență fizică (februarie 2022), care va aborda aspecte introductive privind jurnalismul bazat pe soluții - ce este și de ce avem nevoie de el, etapele producției unui material bazat pe soluții, exerciții practice pentru a dezvolta abilitățile participanților în acest domeniu;   

 

o sesiune de follow-up de o zi, în format online (începutul lunii martie 2022), cu participarea aceluiași grup de jurnaliști;   

 

un concurs de materiale jurnalistice de soluții (februarie-martie 2022). La concurs vor putea putea participa toți jurnaliștii din R. Moldova care vor prezenta subiecte bazate pe soluții, publicate pe parcursul ultimului an (inclusiv după sesiunile de instruire, organizate de API);

 

Participarea câștigătorilor concursului la un training internațional în una din țările membre UE (mai 2022). API și Moldova.org vor selecta doi câștigători ai concursului de materiale de soluții, care vor participa la un training tematic internațional, alături de colegi din alte țări: Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Armenia. Notă: trainingul internațional se va desfășura în una din țările membre UE, în limba rusă.

 

Înregistrarea la instruiri

 

Doritorii de a participa la instruirile în domeniul jurnalismului de soluții sunt rugați să transmită, până pe 8 februarie 2022 inclusiv, dosarul de înregistrare care va conține: CV-ul actualizat şi o scurtă scrisoare de motivare.

 

API va selecta până la 15 jurnaliști din mass-media naționale şi regionale, dar și freelanceri, bloggeri/vloggeri care produc și publică conținut jurnalistic cu respectarea principiilor etice și a deontologiei jurnalistice.

 

Instruirile în Moldova vor avea loc în limba română.

 

Dosarul de înregistrare va fi transmis la adresa electronică rodica.malic@api.md cu mențiunea „Jurnalism de soluții”.

 

Pentru alte informații, contactați-ne la numărul de telefon: 022 210602.

 

Programul este desfășurat de Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu redacția Moldova.org, cu sprijinul FOJO Media Institute din Suedia și cu suportul financiar al Institutului Suedez (SI) și al Agenției suedeze pentru dezvoltare internațională (Sida).

 

Журналистика решений: обучение, конкурс материалов и возможность принять участие в международном тренинге

 

Ассоциация независимой прессы (API) в партнерстве с порталом Moldova.org объявляют об открытии регистрации участников на международную программу в области журналистики решенийпроводимую при поддержке FOJO Media Institute (Швеция). Зарегистрироваться на программу могут журналисты национальных и региональных медиаучреждений, а также фрилансеры, блогеры/влогеры, которые производят и публикуют журналистский контент с соблюдением этических принципов и журналистской деонтологии.

 

Программа будет проводиться в период февраль – май 2022 года в нескольких этапах:

 

двухдневное учебное мероприятия с физическим присутствием (февраль 2022 года), в ходе которого будут затронуты вводные аспекты журналистики, сфокусированной на решениях, - что это и для чего она нужна, этапы производства материала, основанного на решениях, практические упражнения для развития навыков участников в этой области;   

 

однодневная последующая сессия в онлайн-формате (начало марта 2022 года) с участием той же группы журналистов;   

 

конкурс журналистских материалов, основанных на решениях (февраль-март 2022 года). В конкурсе могут участвовать все журналисты Республики Молдова, которые представят материалы, сфокусированные на решениях, опубликованные в течение последнего года (в том числе после тренингов, организованных API);

 

участие победителей конкурса в международном тренинге, который состоится в одной из стран – членов ЕС (май 2022 года). API и Moldova.org отберут двух победителей конкурса материалов, основанных на решениях, которые примут участие в международном тренинге, наряду с коллегами из других стран: Украины, Беларуси, Российской Федерации, Армении. Примечание: международный тренинг будет проводиться на русском языке в одной из стран ЕС.

 

Регистрация на учебные мероприятия

 

Желающих принять участие в тренингах в области журналистики решений просим представить до 8 февраля 2022 года включительно, регистрационное досье, включающее: актуализированный CV и краткое мотивационное письмо.

 

API отберет до 15 журналистов национальных и региональных СМИ, а также фрилансеров, блогеров/влогеров, которые производят и публикуют журналистский контент с соблюдением этических принципов и журналистской деонтологии.

 

Учебные мероприятия в Молдове будут проводиться на румынском языке.

 

Регистрационное досье следует отправить на адрес электронной почты rodica.malic@api.md с пометкой «Журналистика решений».

 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону: 022 210602.

 

Программа проводится Ассоциацией независимой прессы (API) в партнерстве с редакцией портала Moldova.org при поддержке FOJO Media Institute (Швеция) и финансовой поддержке Шведского института (SI) и Шведского агентства международного развития (Sida).