back

Concurs de selectare a unui/unei expert/e pentru evaluarea mass-mediei din perspectiva diversității și a incluziunii sociale

10 March 2022


Termen extins// Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs de selectare a unui/unei cercetător/cercetătoare media, cu experiență vastă în evaluarea conținuturilor jurnalistice și cunoștințe aprofundate privind bunele practici jurnalistice la tema reflectării diversității și incluziunii sociale.

Expertul/experta selectat/ă va elabora metodologia și fișa de monitorizare a instituțiilor mass-media din perspectiva mediatizării persoanelor vulnerabile, a grupurilor marginalizate și promovării diversității și incluziunii sociale. De asemenea, expertul/experta va instrui operatorii de monitorizare și va pregăti, în baza fișelor de monitorizare completate de aceștia, 3 (trei) rapoarte de monitorizare a instituțiilor mass-media care vor include concluzii, seturi de recomandări pentru fiecare redacție și propuneri privind eventuale modificări ale politicilor editoriale ale redacțiilor monitorizate.

 

Rapoartele de monitorizare vor fi prezentate în cadrul unor evenimente publice, cu participarea jurnaliștilor (inclusiv reprezentanți ai redacțiilor monitorizate), a experților în domeniile mass-media și drepturile omului, reprezentanților unor instituții publice relevante, precum Oficiul Avocatului Poporului sau Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

 

Experții/expertele vor selectați/selectate în baza următoarelor criterii:

 

 • Studii superioare în unul din următoarele domenii: jurnalism, comunicare, științe sociale şi/sau alte domenii conexe;

 • Experiență relevantă de elaborare a metodologiilor/rapoartelor de monitorizare a instituțiilor mass-media;

 • Cunoștințe temeinice privind bunele practici jurnalistice la tema reflectării diversității și a incluziunii sociale;

 • Reputație ireproșabilă şi integritate personală şi profesională;

 • Abilități de comunicare, lucru în echipă, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;

 • Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă;

 • Cunoașterea limbii engleze și experiență de lucru în proiecte vor constitui un avantaj.

 

Dosarul de participare la concurs va conține:

 

 • CV-ul cu menţionarea experienţei anterioare relevante;

 • Scrisoarea de prezentare care va include trimiteri la metodologiile și rapoartele de monitorizare elaborate anterior și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora le-a prestat anterior servicii similare;

 • Rezumatul conceptului metodologiei (cel mult 1,5 pagini);

 • Oferta financiară care va include estimarea costurilor serviciilor care urmează a fi prestate, în lei moldovenești, cota TVA 0.

 

Perioada estimativă de elaborare a metodologiei și fișei de monitorizare: aprilie 2022.

 

Calendarul activităţilor va fi stabilit de comun acord după selectarea expertului/expertei.

 

Termenii de referință pot fi accesați AICI.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 28 martie 2022, ora 12.00. (termen extins)

 

Dosarele vor fi expediate prin poşta electronică, la adresa: cristina.bobirca@api.md