Înapoi

Comisia de Cenzori

06.07.2022

Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Asociației și a activității administratorului, Adunarea Generală a Membrilor poate desemna unul sau mai mulți cenzori sau poate decide ca activitatea acesteia să fie auditată anual de către un auditor extern.

 

Atribuțiile Comisiei de Cenzori:

 

 – întocmește anual un raport cu privire la activitatea financiară a organizației și îl transmite Adunării Generale,

 – sesizează Adunarea Generală a Membrilor sau un alt organ prevăzut de statut dacă a constatat fapte care contravin legii sau Statutului Asociației și care au cauzat sau pot cauza prejudicii considerabile acesteia.

 

La 19 iunie 2020, Adunarea Generală a membrilor API a ales în componența Comisiei de Cenzori următoarele persoane:

 

Constantin Rotaru, membru, director, ziarul „Gazeta Satelor”;

Lilia Curchi, membră, redactoră-coordonatoare, revista „Natura”;

Vitalie Cazacu, jurnalist, membru API persoană fizică.