Înapoi

Adunarea Generală și Președintele

06.07.2022

Adunarea Generală

 

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem de conducere al Asociației, se convoacă periodic în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare. Ședințele ordinare ale Adunării Generale a Membrilor se convoacă atunci când o cer interesele Asociației, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale extraordinare a Membrilor se face la cererea a 1/3 (unei treimi) din membrii Asociației sau la decizia Consiliului de Administrare.

 

Competențele Adunării Generale:

 

 – adoptă şi modifică Statutul Asociației,

 – determină principalele direcții de activitate ale Asociației,

 – decide crearea sucursalelor Asociației,

 – aprobă deciziile Consiliului de Administrare privind admiterea și/sau excluderea membrilor Asociației,

 – alege/desemnează și revocă Președintele şi Vicepreședintele Asociației, membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul,

 – discută și aprobă dările de seamă ale Președintelui Asociației și Cenzorului,

 – aprobă Regulamentul de activitate al Asociației, precum și alte Regulamente de aplicabilitate  internă,

 – aprobă tranzacțiile de proporții ale Asociației,

 – anulează hotărârile Directorului executiv și pe cele ale Consiliului de Administrare fără a aduce atingere drepturilor terților de bună-credință,

 – adoptă decizia privind procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului Asociației,

 – decide asupra reorganizării sau lichidării benevole a Asociației, a sucursalei acesteia, în modul stabilit de statut și cu respectarea legislației;

 – decide asupra altor chestiuni date în competența sa prin lege sau statut.

 

Președintele și Vicepreședintele API

 

Președintele API este membrul organului suprem de conducere ales de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru cel mult încă un mandat consecutiv. Vicepreşedintele Asociației este membrul organului suprem de conducere ales prin votul Adunării Generale pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru cel mult încă un mandat consecutiv. Președintele și Vicepreședintele Asociației sunt în mod automat și membri ai Consiliului de Administrare.

 

Atribuțiile Președintelui Asociației:

 

 – reprezintă Adunarea Generală a Membrilor în raport cu celelalte organe ale Asociației;

 – prezidează ședințele Adunării Generale a Membrilor;

 – pre-avizează deciziile Consiliului de Administrare de o importanță majoră.

 

Președintele și Vicepreședintele Asociației pot fi revocați cu votul majorității membrilor Adunării Generale. În lipsa Președintelui Asociației sau în condițiile în care acesta nu-și poate executa obligațiile, Vicepreședintele substituie Președintele în exercitarea atribuțiilor pe durata absenței.

 

La Adunarea Generală din 12 decembrie 2021 în funcţia de preşedinte API a fost aleasă doamna Elena Cobăsneanu, directoarea ziarului „Observatorul de Nord" din Soroca.

 

Preşedinţi API:

 

12 decembrie 2021- prezent - Elena Cobăsneanu, directoarea ziarului „Observatorul de Nord”, Soroca;

2020 - 2021 - Eugeniu Rîbca, directorul portalului Mold-streeet.com;

2018 - 2020 – Veaceslav Perunov, directorul portalului Esp.md din Bălţi;

2014 - 2018 – Tudor Iaşcenco, directorul săptămânalului „Cuvântul” din Rezina;

2012 - 2014 – Lucia Jardan (Bacalu), directoarea săptămânalului „Expresul” din Ungheni;

2008 - 2012 – Veaceslav Perunov, directorul săptămânalului „SP” din Bălţi;

2006 - 2008 – Ion Mititelu, directorul săptămânalului „Cuvântul Liber” din Leova;

2004 - 2006 – Elena Cobăsneanu, directoarea săptămânalului „Observatorul de Nord” din Soroca;

2000 - 2004 – Ion Ciumeică, redactorul-şef al săptămânalului „Business Info” din Cimişlia;

1999 - 2000 – Vitalie Cazacu, directorul Agenţiei de Ştiri DECA-press;

1997 - 1999 – Tudor Iaşcenco, directorul săptămânalului „Cuvântul” din Rezina.