înapoi

„toți pentru Moldova!” - campanie de informare pentru unitate și coeziune socială

18 Iulie 2023


Asociația Presei Independente (API) lansează Campania de informare pentru unitate și coeziune socială „toți pentru Moldova!”. Scopul nostru este să consolidăm reziliența cetățenilor țării noastre prin unitate.

Ce anume vom face?


În cadrul campaniei, vom elabora și vom distribui materiale la două teme importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova:
- Unitatea națională
- Securitatea națională

 

Vom explica într-un limbaj accesibil aceste domenii complexe, astfel încât fiecare cetățean al țării să le înțeleagă mai bine și să poată contribui la consolidarea acestora în măsura puterilor sale. Acum este important să înțelegem că, în pofida unor diferențe, cu toții ne dorim pace și siguranță în familia, casa și țara noastră.
 

De ce facem asta?


Nu gândim și acționăm la fel, dar, în pofida diferențelor și a celor care încearcă să ne dezbine, trebuie să fim uniți și puternici, pentru viitorul nostru și al generațiilor care vor urma. După această campanie, sperăm să ne convingem cu toții că sunt foarte puține lucruri care ne despart și mult mai multe lucruri care ne unesc.

 

Mizăm pe ajutorul și implicarea ta responsabilă. Ajută-ne să distribuim informația ca să ajungă la un număr cât mai mare de oameni.

 

Câte unul ne va fi greu, dar împreună vom reuși să construim siguranța și prosperitatea acasă.

 

Află mai multe despre campanie pe totipentrumoldova.api.md  facebook.com/totipentruMoldova/
#uniți #toțipentruMoldova! #maiPuternici

____________________________________________________________________________________________________

 

«все за Молдову!» - информационная кампания за единство и социальную сплоченность

 

Ассоциация независимой прессы (API) запускает информационную кампанию за единство и социальную сплоченность «все за Молдову!». Наша цель: укрепление устойчивости граждан нашей страны через единство.
 

Что именно мы будем делать?


В рамках кампании мы будем разрабатывать и распространять материалы по двум важным для развития Республики Молдова темам:
-Национальное единство
-Национальная безопасность


Мы объясним эти сложные понятия доступным языком, чтобы каждый гражданин страны мог лучше понять их и внести посильный вклад в их укрепление. Сейчас важно понять, что, несмотря на некоторые различия, все мы хотим мира и безопасности в нашей семье, доме и стране.


Почему мы это делаем?


Мы не думаем и не действуем одинаково, но, несмотря на наши различия и всех тех, кто пытается нас разъединить, мы должны быть едины и сильны ради нашего будущего и будущего грядущих поколений. После этой кампании мы надеемся полностью убедиться, что нас мало что разделяет, а объединяет гораздо больше.

 

Мы рассчитываем на твою помощь и ответственное участие. Помоги нам распространить информацию, чтобы охватить как можно больше людей. Поодиночке это будет трудно, но вместе мы сильнее и устойчивее.

 

Поодиночке нам придется нелегко, но вместе мы сможем обеспечить безопасность и благосостояние дома.

 

Узнай больше о кампании на totipentrumoldova.api.md facebook.com/totipentruMoldova/
#вЕдинстве #всезаМолдову! #сильнее