• 12 Aprilie 2023

  „Protecția spațiului informațional: contracararea noilor amenințări” a fost genericul unei dezbateri cu participarea reprezentanților unor comisii parlamentare permanente, ai autorității de reglementare în audiovizual, unor instituții publice, dar și experți în securitate, jurnaliști și activiști. Dezbaterea s-a axat pe necesitatea consolidării coeziunii sociale, a creșterii culturii de educație în domeniul securității pentru o înțelegere mai bună de către cetățeni a acestei tematici vitale pentru existența statului. Evenimentul a fost organizat pe 11 aprilie 2023 de Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu organizația internațională Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR).

 • 04 Octombrie 2022

  Eficiența politicilor publice de luptă împotriva dezinformării și acțiunile necesare pentru asigurarea securității informaționale au fost principalele subiecte ale dezbaterii „Combaterea dezinformării în Republica Moldova: tendințe și impact”, organizată recent de Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu organizația internațională Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR). La eveniment au participat peste 40 de persoane, inclusiv deputați și membri ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai unor instituții publice și autorități de reglementare, experți, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

 • 28 Iunie 2022

  Sisteme de suport pentru instituțiile mass-media care produc materiale jurnalistice de calitate și răspund interesului public există în mai multe țări ale Uniunii Europene, iar o asemenea mecanism de susținere ar putea fi aplicat și în Republica Moldova. Despre asta au discutat participanții la o dezbatere, organizată recent de Asociația Presei Independente (API). Evenimentul s-a desfășurat în format online, cu participarea a 36 de persoane, inclusiv deputați în Parlament, reprezentanți ai unor ministere și alte instituții publice, jurnaliști și experți media din țară și de peste hotare.

 • 25 Iunie 2022

  Legislația Republicii Moldova în domeniul adopției este una bună, iar procedurile existente trebuie respectate pentru a garanta interesul superior al copilului, adică asigurarea unor condiții adecvate pentru creșterea și dezvoltarea lui armonioasă. În același timp, procedurile de adopție pot fi îmbunătățite, la fel și comunicarea dintre autorități, specialiști și părinții adoptatori. Aceste și alte opinii au fost exprimate de participanții la masa rotundă „Procedura de adopție: cum o facem accesibilă și prietenoasă părinților și copiilor?”, desfășurată de API în parteneriat cu A.O. „Adăpost și Alinare” la 23 iunie 2022.

 • 24 Martie 2022

  Ministerul Justiției elaborează un proiect de lege pentru completarea Codului penal și a Codului de procedură penală pentru a extinde vârsta și a categoriile de infracțiuni la audierea în condiții speciale a minorilor. În același timp, experții recomandă autorităților să urgenteze crearea și dezvoltarea serviciilor de asistență integrată, care ar consolida sistemul național de protecție a copilului. Despre aceste și alte aspecte au discutat cei 35 de participanți la masa rotunda „Cum asigurăm o justiție prietenoasă copiilor victime sau martori ai infracțiunilor?”, desfășurată pe 22 martie a.c. de Asociația Presei Independente (API) și Centrul Național de Prevenire a Abuzului fată de Copii (CNPAC) în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă.

 • 15 Decembrie 2021

  Programul național privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 nu delimitează clar responsabilitățile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) și ale instanțelor de judecată privind accesibilizarea sediilor judecătorești. Experții recomandă autorităților să includă atribuții concrete, dar și să asigure finanțarea lucrărilor de dotare a judecătoriilor cu rampe de acces și alte condiții pentru accesul la justiție a persoanelor cu diferite forme de dizabilitate. La 14 decembrie a.c., API și Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) au desfășurat masa rotunda “Cum asigurăm accesul persoanelor cu dizabilități în instanțele de judecată”, iar participanții au discutat despre problemele existente și măsurile ce se impun în acest scop.

 • 04 Noiembrie 2021

  Săptămâna viitoare urmează să aibă loc o ședință publică a comisiei parlamentare speciale, în cadrul căreia va fi examinat raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție (CNA). Despre asta a anunțat Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului R. Moldova, la masa rotundă „Evaluarea activității autorităților anticorupție: Cine? De ce? Cum?”, desfășurată de API la 2 noiembrie a.c. Ea nu exclude că raportul va conține recomandări de demisie a conducerii CNA. Atât experții societății civile, cât și reprezentanții instituțiilor anticorupție pledează pentru un proces de evaluare transparent și criterii de performanță clar stabiliți prin lege.

 • 01 Octombrie 2021

  Unele modificări la legislația privind integritatea în serviciul public, votate recent de Parlament în prima lectură, ar putea îngreuna activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI). Experții anticorupție și reprezentanții ANI care au participat la masa rotundă „Noile inițiative legislative de eficientizare a activității ANI: plusuri și minusuri”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API) pe 28 septembrie, le solicită autorilor proiectului de lege să reformuleze unele amendamente înainte de adoptarea în lectură finală.

 • 25 August 2021

  La 24 august a.c., în localitatea Vadul lui Vodă din mun. Chișinău, a avut loc evenimentul de totalizare a rezultatelor proiectului „Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”, implementat de API în perioada 2020-2021 și finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung (KAS). La început au fost premiați câștigătorii unui concurs pentru elevi și eleve la tema bunei guvernări, iar în partea a doua a evenimentului s-a desfășurat o discuție cu experții și cu beneficiarii proiectului - reprezentanți ai autorităților locale și jurnaliști din mass-media regionale.

 • 24 August 2021

  Gradul de satisfacție a cetățenilor față de felul cum autoritățile locale îi consultă în procesul de luare a deciziilor și la cheltuirea banilor publici, diferă de la un oraș la altul, iar cel puțin o treime din respondenți sunt nemulțumiți de comunicarea cu primăria și consiliul local. Datele se conțin în „Studiul privind percepția respectării principiilor bunei guvernări și a necesităților de informare ale cetățenilor în șase orașe-reședință de raion: Dondușeni, Fălești, Hîncești, Rezina, Căușeni, Basarabeasca”, lansat de Asociația Presei Independente (API) la 24 august a.c., în cadrul mesei rotunde de totalizare a rezultatelor proiectului “Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”.

 • 03 August 2021

  Astăzi, oamenii se informează tot mai mult de pe Internet, accesând site-urile de știri sau rețelele sociale de la serviciu, când stau în stații sau merg în transportul public, iar cele mai importante știri ajung la public imediat, nu doar seara la buletinul de știri de la televizor. Astfel, cota de audiență a platformelor online crește, în special a portalurilor de știri care țin de domeniul social-politic, iar în campaniile electorale acestea devin primele surse de informații. Despre felul cum a reflectat presa online campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 s-a vorbit la dezbaterea „Alegerile 2021 și presa online: între informare obiectivă și angajament politic”, organizată de Asociația Presei Independente (API) la 30 iulie.

 • 02 August 2021

  În ultimii cinci ani, procesul de reformare a sistemului național de integritate s-a desfășurat anevoios și fără rezultate importante, iar una din cauze a fost lipsa voinței politice și a acțiunilor ferme de a schimba starea de lucruri. Cadrul normativ în acest domeniu rămâne în continuare defectuos, iar actorii politici și partidele care s-au aflat la guvernare au urmărit mai degrabă interese de grup decât interesele cetățenilor și ale societății în general. În cadrul mesei rotunde „Cinci ani de activitate a ANI: așteptări, provocări, rezultate”, desfășurată la 30 iulie a.c., experții au analizat indicatorii de performanță ai ANI și au formulat o serie de recomandări, inclusiv pentru noua guvernare, de la care se așteaptă reforme și acțiuni concrete în domeniul anticorupție.