înapoi

Start înregistrării la școala de vară „Diversitate și toleranță în media” 2023

16 Iunie 2023


Asociația Presei Independente (API) anunță înregistrarea participanților la ediția a doua a școlii de vară „Diversitate și toleranță în mass-media”, un program complex de instruiri în domeniul abordării în media a subiectelor despre toleranță și nediscriminare. Școala de vară este organizată în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, finanțat din resursele acordate de Guvernul Elveției și Suedia, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”. Evenimentul se va desfășura în afara or. Chișinău, în perioada 12-14 iulie 2023.

La program se pot înscrie jurnaliști, reporteri și alți colaboratori din mass-media naționale și locale din Republica Moldova și studenții de la facultățile de jurnalism din țară. Activitățile de instruire vor avea scopul de a încuraja și abilita comunitatea media să contribuie eficient la minimalizarea stereotipurilor față de grupurile vulnerabile și marginalizate și acceptarea acestora de societate.

 

Programul va include mai multe ateliere practice și sesiuni de discuții care vor dezvolta și consolida abilitățile jurnaliștilor de a realiza materiale complexe despre grupurile vulnerabile și beneficiile diversității și incluziunii. De asemenea, participanții vor avea posibilitatea să discute cu experți în domeniul drepturilor omului, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile grupurilor vulnerabile și persoanelor dezavantajate.

 

Trainerii media și experții în domeniul drepturilor omului vor aborda mai multe subiecte, printre care: practici de abordare complexă a subiectelor care vizează grupurile vulnerabile și marginalizate și promovează beneficiile diversității și ale incluziunii; activități și exerciții interactive de sensibilizare a participanților cu privire la necesitățile și provocările cu care se confruntă diferite grupuri sociale. De asemenea, experții le vor oferi suport participanților la documentarea și realizarea materialelor jurnalistice despre persoanele care pot fi subiect al discriminării.

 

Transportul din Chișinău, cazarea și alimentarea sunt asigurate de organizatori.

 

Doritorii de a participa la program (prezență fizică) sunt rugați să transmită un mesaj de confirmare pe adresa tatiana.ranga@api.md, până la 3 iulie 2023.

 

Notă: prin înscrierea la program, solicitanții își asumă obligația, în cazul în care vor fi selectați, să documenteze și să realizeze în perioada desfășurării programului, cel puțin un articol la tema diversității și incluziunii.

 

Atenție, locurile sunt limitate!

 

Această activitate este implementată de Asociația Presei Independente în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”, finanțat din resursele acordate Guvernul Elveției și Suedia.