înapoi

Promovarea inițiativelor de politici publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media

Perioada de implementare: 1 mai 2021 – 31 martie 2022

Finanțator: Fundația Soros Moldova/Programul Mass-Media

Scopul proiectului: Advocacy pentru aprobarea proiectelor de legi elaborate de experții ONG-urilor de media în scopul dezvoltării durabile a mass-mediei independente și a facilitării accesului la informațiile de interes public. 

1. Asistență grupurilor de experți pentru îmbunătățirea cadrului de activitate a mass-mediei din R. Moldova;

 

2. Promovarea inițiativelor legislative, elaborate de experții ONG-urilor de media, prin evenimente publice și campanie de conștientizare în rețelele sociale;

 

3. Masă rotundă în format online la tema politicilor publice de susținere a mass-mediei, inclusiv în perioadele de criză.

  • 03 Mai 2023

    Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au înregistrat proiectul unei hotărâri pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Proiectele au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru cu participarea experților Asociației Presei Independente (API), ai Asociației Presei Electronice (APEL), dar și a reprezentanților unor instituții publice și autorități naționale.