back

Promovarea inițiativelor de politici publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media

Scopul proiectului: Advocacy pentru aprobarea proiectelor de legi elaborate de experții ONG-urilor de media în scopul dezvoltării durabile a mass-mediei independente și a facilitării accesului la informațiile de interes public. Activități: - Asistență grupurilor de experți pentru îmbunătățirea cadrului de activitate a mass-mediei din R. Moldova; - Promovarea inițiativelor legislative, elaborate de experții ONG-urilor de media, prin evenimente publice și campanie de conștientizare în rețelele sociale; - Masă rotundă în format online la tema politicilor publice de susținere a mass-mediei, inclusiv în perioadele de criză.