înapoi

Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026, înregistrat în Parlament

03 Mai 2023


Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au înregistrat proiectul unei hotărâri pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Proiectele au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru cu participarea experților Asociației Presei Independente (API), ai Asociației Presei Electronice (APEL), dar și a reprezentanților unor instituții publice și autorități naționale.

Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 include o analiză a situației și a problemelor actuale în domeniu (din perspectiva reglementării juridice, a gestionării domeniului și a profesionalizării) și alte șase capitole care vizează obiectivele ale Programului și măsurile necesare pentru realizarea acestora. Documentul estimează impactul și riscurile în procesul de implementare, indică autoritățile și instituțiile care ar trebui antrenate, detaliază procedurile de raportare, monitorizare și evaluare.

 

Programul național de dezvoltare a mass-mediei își propune să atingă, până în anul 2026, următoarele obiective: asigurarea unui cadru legal suficient și eficient de reglementare a activității mass-media, dezvoltarea unui cadru juridico-economic care să fortifice sustenabilitatea financiară a mass-media și independența ei editorială și profesionalizarea jurnaliștilor conform necesităților și provocărilor din domeniu.

 

Conform notei informative la proiect, prioritățile stabilite în Program derivă din Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova, adoptată prin Legea nr. 67/2018, din analiza disfuncționalităților semnalate în practică, dar și din Acordul de asociere RM-UE (Titlul IV, capitolul 25 - Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media).

 

Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 include un șir de pași care ar trebui realizați prin efortul conjugat al Parlamentului, Guvernului, instituțiilor de reglementare/supraveghere și de autoreglementare, organizațiilor societății civile de profil, cu implicarea directă a instituțiilor mass-media.

 

Proiectele Programului și al Planului de acțiuni au fost definitivate în noiembrie 2021 în cadrul unui grup de lucru cu participarea experților API și APEL, și a reprezentanților unor ministere și autorități de reglementare. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea inițiativelor de politici publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media”, implementat de API și finanțat de Fundația Soros-Moldova.