înapoi

Programul național de dezvoltare a mass-mediei a fost aprobat

07 Iulie 2023

Foto: API


Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia a fost votată vineri, 7 iulie, de 55 deputați ai majorității parlamentare. Proiectele au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru, coordonat de Asociația Presei Independente (API).

Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 include o analiză a situației actuale în domeniu (din perspectiva reglementării juridice, a gestionării domeniului și a profesionalizării) și alte șapte capitole. Acestea conțin informații privind obiectivele generale, obiectivele specifice și măsurile necesare pentru realizarea acestora, impactul, resursele financiare și riscurile în procesul de implementare, autoritățile și instituțiile care ar trebui antrenate la realizarea Programului, procedurile de raportare, monitorizare și evaluare.

 

Prioritățile stabilite în Program derivă din: Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova adoptată prin Legea nr. 67/2018; Disfuncționalitățile semnalate în practică la nivel de sistem și progresul tehnologiilor informaționale în domeniu / transformările dinamice la care este supusă mass-media; Acordul de asociere RM-UE (Titlul IV, capitolul 25: Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media).

 

Programul își propune, până în anul 2026, să asigure o reglementare mai bună a domeniului mass-media, să dezvolte un cadru juridico-economic care ar fortifica sustenabilitatea financiară și independența editorială a redacțiilor, dar și să sprijine profesionalizarea jurnaliștilor. Planul de acțiuni include un șir de pași care trebuie realizat prin efortul conjugat al Parlamentului, Guvernului, instituțiilor de reglementare/supraveghere și de autoreglementare, organizațiilor societății civile și asociațiilor profesioniștilor din domeniul mediatic.

 

Hotărârea Parlamentului prevede că finanțarea acțiunilor Programului se va efectua pe seama și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele instituțiilor/organizațiilor implicate, precum și din alte surse, conform legislației.

 

Proiectele au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru coordonat de Asociația Presei Independente (API)m cu participarea experților API, ai Asociației Presei Electronice (APEL), dar și a reprezentanților unor instituții publice și autorități naționale (Ministerul Justiției, Cancelaria de Stat, Consiliul Audiovizualului ș.a.).

 

Proiectele Programului au fost elaborate în cadrul proiectului „Promovarea inițiativelor de politici publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media”, implementat de API și finanțat de Fundația Soros-Moldova.