înapoi

În atenția companiilor specializate în elaborarea producțiilor video!

03 Septembrie 2021


Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs deschis de selectare a unei companii de producții video care va elabora spoturi de promovare a implicării civice pentru un mediu social non-violent, în special pentru combaterea violenței împotriva copiilor și a celei bazate pe gen.

Compania selectată urmează să elaboreze un ciclu de patru producții video (spoturi) cu o durată de până la 40 secunde fiecare, care vor promova angajamentul pentru un mediu social non-violent și vor educa publicul în spiritul dezaprobării și a combaterii violenței împotriva copiilor și a celei bazate pe gen.

 

Spoturile video trebuie să întrunească condiții de calitate, originalitate și creativitate pentru atingerea scopului indicat mai sus. Ele vor fi produse în baza unor scenarii propuse de compania selectată și definitivate conform sugestiilor API.

 

Cerințe de eligibilitate pentru compania executoare:

 

- să fie persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

 

- să aibă experiență de cel puțin doi ani în producerea unor spoturi promoționale pe teme sociale și să prezinte portofoliul cu lucrări similare, elaborate anterior;

 

- să dispună de personal calificat în realizarea angajamentelor;

 

- să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica spoturilor;

 

- să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură flexibilitate în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor, atitudine pro-activă și abordarea creativă și originală; compania va garanta că eventualele solicitări venite din partea API de modificare/adaptare a sarcinilor convenite inițial vor fi analizate, eventual îmbunătățite și oferite soluții tehnice pentru realizarea acestora;

 

- să garanteze că are acces la arhive sau alte surse de conținut video și audio, cu respectarea legislației drepturilor de autor.

 

Perioada de prestare a serviciilor

 

Compania selectată va trebui să asigure executarea spoturilor video timp de 2-2,5 luni din ziua semnării contractului.

Termenii de referință pot fi accesați AICI.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 15 septembrie 2021, ora 14:00.

 

Dosarele pot fi expediate prin poșta electronică – api@api.md.

 

Doar companiile pre-selectate vor fi contactate și invitate să facă o prezentare a conceptului general de realizare a celor patru spoturi video.

 

Această activitate este realizată de către Asociația Presei Independente (API) în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

 

Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.