înapoi

Concurs de oferte pentru producerea spoturilor video

10 Februarie 2023

Imagine simbol. Sursa: www.purdue.edu


Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs deschis pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice specializate în elaborarea producțiilor video pe subiectele diversității, incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Compania/persoana fizică selectată urmează să realizeze două spoturi video cu o durată aproximativă de 60-90 secunde fiecare. Aceste producții video vor face apel la responsabilitatea redacțiilor și jurnaliştilor de a mediatiza corect și profesionist subiectele ce țin de diversitate, incluziune și toleranță socială față de grupurile vulnerabile și marginalizate.

Materialele video trebuie să întrunească, dar să nu se rezume la următoarele condiții tehnice și de conținut:

 

 • să se adreseze redacțiilor și profesioniștilor media și să transmită, într-un mod original și creativ, mesajul că jurnaliștii și instituțiile mass-media sunt responsabili de promovarea toleranței, respectului față de drepturile omului, minimalizarea stereotipurilor față de grupurile vulnerabile și marginalizate și acceptarea acestora de societate;

 • să sensibilizeze jurnaliștii și redacțiile să-și asume angajamente concrete de promovare a diversității și incluziunii;

 • să conțină elemente sonore și vizuale adecvate și atrăgătoare (muzică, culori, compoziție de bază etc.);

 • să fie filmate din diferite unghiuri;

 • să aibă un limbaj simplu și atractiv, pe înțelesul publicului larg;

 • să conțină elementele de vizibilitate ale proiectului.

 

Cerințe de eligibilitate pentru compania/persoana fizică executoare:

 

 • să fie persoană juridică/fizică rezidentă în Republica Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani în domeniu;

 • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;

 • să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica producțiilor video;

 • să dispună de echipament necesar și personal calificat pentru realizarea angajamentelor;

 • să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor, conform cerințelor API;

 • să garanteze că are acces la arhive sau alte surse de conținut video și audio, cu respectarea legislației drepturilor de autor.

 

Perioada de executare a serviciilor

 

Compania/persoana fizică selectată va trebui să asigure executarea serviciilor de producere a video spoturilor, conform unui calendar convenit cu API.

 

Termenii de referință pot fi accesați AICI.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 21 februarie 2023, ora 14:00.

 

Dosarele pot fi expediate prin e-mail – cristina.bobirca@api.md.     

 

Această activitate este implementată de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II", componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament", finanțat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.