înapoi

API lansează un concurs național de materiale jurnalistice care promovează diversitatea și incluziunea socială

03 Mai 2022

Foto: API


Asociația Presei Independente (API) anunță prima ediție a concursului național de materiale jurnalistice care promovează diversitatea și incluziunea socială în societate. Concursul este organizat în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, finanțat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”, urmărind scopul de a stimula comunitatea jurnalistică moldovenească să ajute la schimbarea atitudinii societății față de grupurile vulnerabile și marginalizate.

Condiții de participare și categorii de concurs

 

La concurs pot participa atât jurnaliști/jurnaliste care sunt angajați/angajate sau colaborează cu instituții mass-media naționale, locale și regionale din Republica Moldova, și au realizat materiale tematice, cât și redacțiile care promovează constant toleranța și respectul față de drepturile omului prin întregul său conținut editorial.

 

Concursul se desfășoară la următoarele patru categorii:

  • Presa scrisă și presa online (ziare, reviste, site-uri);

  • Audiovizual (TV și Radio);

  • Fotografie;

  • Bloguri/vloguri.

 

Fiecare candidat(ă) care va depune dosarul de sine stătător va transmite, obligatoriu, câte 2 (două) produse jurnalistice la una sau cel mult două din categoriile concursului. Se vor accepta materiale jurnalistice publicate pe parcursul anului 2021 și în 2022 până la data prezentării dosarului. La concurs pot depune dosare și redacții ale instituțiilor media (posturi de televiziune și de radio, ziare, reviste și portaluri online) din întreaga țară care au politici editoriale și practici de abordare complexă a subiectelor care vizează grupurile vulnerabile și marginalizate, promovând beneficiile diversității și ale incluziunii. Notă: Redacțiile pot depune dosarul de participare indiferent dacă colaboratorii săi participă sau nu la acest concurs ca jurnaliști/jurnaliste.

 

Depunerea dosarelor

Dosarele de participare la concurs vor conține, obligatoriu, următoarele:

  • 1. Copiile materialelor jurnalistice (textul salvat în format doc. sau rtf.; înregistrările video și audio în format MP4; link direct activ spre platforma mediatică unde acestea au fost publicate: site-ul, portalul, blogul/vlogul, pagina web a postului TV sau de radio);

  • 2. O declarație pe proprie răspundere, în formă liberă, prin care aplicantul/aplicanta confirmă veridicitatea informațiilor din materialele prezentate la concurs;

  • 3. CV-ul aplicantului/aplicantei; după caz – CV-ul redacției.

 

Adițional, redacțiile aplicante vor prezenta, obligatoriu, o notă informativă cu descrierea detaliată a campaniilor, activităților sau inițiativelor la tema concursului, desfășurate de redacție în perioada menționată mai sus.

 

Evaluare și premii

 

Dosarele prezentate la concurs vor fi evaluate de un juriu, format din experți media și experți în comunicare, în baza unor criterii specifice care vizează abordarea profesionistă și echilibrată a tematicii concursului. Juriul va selecta câte 2 (doi) câștigători din rândul jurnaliștilor/jurnalistelor la fiecare categorie a concursului, cărora li se vor oferi premii sub forma unor echipamente tehnice.

 

De asemenea, va fi desemnată o redacție câștigătoare care va primi Premiul pentru diversitate și incluziune 2022 sub forma unui trofeu.

 

Dosarele vor fi transmise la adresa electronică: rodica.malic@api.md până la data de 15 iulie 2022, ora 18.00.

 

Note: În mesajul de expediere a dosarului la concurs, aplicantul/aplicanta va indica obligatoriu categoria de concurs la care participă. Dosarele incomplete și care nu vor conține toate documentele/detaliile descrise mai sus, nu vor fi acceptate.

 

Această activitate este implementată de Asociația Presei Independente în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”, finanțat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.