înapoi

API angajează echipă de experți/experte în domeniul mass-media

20 August 2021


Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs deschis de selectare a unei echipe din doi experţi/experte în domeniul mass-media care vor elabora materiale de suport pentru instruirea jurnaliștilor, studenților la facultățile de jurnalism, bloggerilor/vloggerilor și a altor persoane interesate privind reflectării mediatice a cazurilor de violență împotriva copiilor și a violenței bazată pe gen.

Echipa selectată va oferi servicii de elaborare a unui ghid complex privind reflectarea etică și responsabilă în mass-media și pe alte platforme de comunicare a subiectelor/situațiilor/cazurilor sensibile care vizează copiii și femeile, în special violența împotriva copiilor (violență, neglijare și exploatare, în special violența sexuală) și violența bazată pe gen. De asemenea, echipa de experţi/experte va elabora un pachet de training, în baza căruia vor putea fi organizate instruiri pentru consolidarea capacității mass-media locale și naționale în aceste domenii.

 

API va selecta experţii în baza următoarelor criterii:

 

  • Studii superioare și experiență practică de cel puțin 3 ani în domeniul jurnalismului și/sau comunicării;

  • Cunoștințe temeinice și capacitate de expertiză în domeniul autoreglementării/eticii jurnalistice;

  • Experiență de elaborare a unor lucrări similare;

  • Experiență în domeniile egalității de gen/eliminării violenței împotriva femeilor/fetelor, drepturile omului;

  • Reputație și integritate personală și profesională;

  • Abilități de comunicare, lucru în echipă, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;

  • Cunoașterea excelentă a limbii române (cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj).

 

Dosarul de participare la concurs va fi depus în numele echipei din doi experți/experte și va conține:

 

  • CV-urile experților/expertelor cu menţionarea obligatorie a cel puțin două persoane de referință;

  • O notă informativă în formă liberă cu descrierea experienţei anterioare relevante și cu linkuri la lucrările elaborate anterior;

  • Oferta financiară care va include estimarea costurilor serviciilor care urmează a fi prestate.

 

Perioada de prestare a serviciilor: septembrie-octombrie 2021.

 

Termenii de referință pot fi accesați AICI.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 30 august 2021.

 

Dosarele vor fi expediate prin poşta electronică/e-mail – api@api.md.   

 

Doar echipele preselectate vor fi invitate pentru interviu.

 

 

Această activitate este realizată de către Asociația Presei Independente (API) în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

 

Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.