înapoi

A fost adoptată noua lege cu privire la publicitate

17 Martie 2022


Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală, cu 58 voturi, o nouă lege cu privire la publicitate. La baza legii a stat o inițiativă a experților din societatea civilă, elaborată în anul 2018 de către Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. Ulterior, proiectul a fost completat și reînregistrat în octombrie 2021 de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate.

După votarea în prima lectură în noiembrie 2021, proiectul noii legi cu privire la publicitate a fost dezbătut și consultat cu experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului de afaceri și ai grupurilor de interese. Scopul declarat al legii este organizarea și dezvoltarea pieței naționale de publicitate în temeiul principiilor și bunelor practici internaționale în domeniu, inclusiv al principiilor concurenței loiale și protecției drepturilor consumatorilor de publicitate. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a fost asistată în procesul de examinare a avizelor/propunerilor și la completarea tabelului de divergențe de expertul media Eugeniu Rîbca, unul dintre autorii proiectului. „Noua lege instituie, în premieră pentru Republica Moldova, prevederi privind difuzarea publicității politice în perioada extraelectorală, iar la necesitate, Comisia Electorală Centrală va elabora reglementări suplimentare. Astfel, vor exista reguli clare de difuzare a acestui tip de publicitate, iar CEC va putea urmări cheltuielile partidelor politice și activitatea mass-mediei în ce privește difuzarea publicității politice. Legea oferă o mai mare protecție instituțiilor media care difuzează publicitatea în raport cu agenții economici funizori de reclamă. Totodată, se aduce mai multă claritate și transparență la utilizarea banilor publici pentru difuzarea mesajelor de interes public, numite acum publicitate socială”, spune Eugeniu Rîbca. Legea prevede o perioadă de tranziție pentru a institui un echilibru între interesele mediului de afaceri, pe de o parte, și interesele de ordin general-social, pe de altă parte. După intrarea ei în vigoare, legea veche cu privire la publicitate, adoptată în 1997, se va considera abrogată.

 

Adoptarea unei noi legi cu privire la publicitatea este una din cerințele comunității media, formulate inclusiv în rezoluțiile Forumului Mass-Media din Republica Moldova. Într-un apel al ONG-urilor de media, adresat noii guvernări în august 2021, se solicită „îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniile publicitate și concurență pe piața mediatică, prin adoptarea proiectului noii Legi a publicității și a proiectului de completare a Legii concurenței. Eficientizarea și responsabilizarea Consiliului Concurenței în investigarea și sancționarea înțelegerilor de cartel și a abuzurilor de poziție dominantă pe piața mass-media și pe piața publicității”.

 

În Parlamentul Republicii Moldova se află la examinare alte câteva proiecte, elaborate de experții ONG-urilor de media, inclusiv Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2022-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea Programului, dar și un proiect complex de modificare a altor 10 legi pentru a asigura accesul colaboratorilor media la informațiile de interes public. Inițiativele au fost elaborate în cadrul proiectului „Promovarea inițiativelor de politici publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media”, implementat de Asociația Presei Independente (API) și finanțat de Fundația Soros-Moldova.