înapoi

SUPORT INSTITUŢIONAL PENTRU CONSILIUL DE PRESĂ DIN MOLDOVA

Perioada de implementare: ianuarie 2011 – aprilie 2014


Finanțator: Fundaţia Est-Europeană


Scopul proiectului:


Consolidarea jurnalismului de calitate şi a bunelor practici jurnalistice în Moldova, prin asigurarea funcţionalităţii şi promovarea Consiliului de Presă în calitate de mecanism de autoreglementare care mediază litigiile dintre instituţiile de presă şi consumatorii de informaţii, în spiritul dialogului şi al respectului reciproc între presă şi cititori.

Asigurarea bunei funcţionări a Consiliului de Presă în examinarea plângerilor cetăţenilor.


Menţinerea activităţii instituţionale a Secretariatului Consiliului de Presă.


Promovarea bunelor practici jurnalistice şi a Consiliului de Presă ca mecanism de autoreglementare jurnalistică.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor curente ale Consiliului de Presă şi a activităţilor de mediere a litigiilor dintre consumatorii de produse mediatice şi instituţiile mass-media;


organizarea şi desfăşurarea a cinci mese rotunde pentru dezbaterea celor mai stringente probleme de etică profesională a presei şi a responsabilităţii acesteia în faţa publicului;


organizarea şi desfăşurarea a patru întâlniri cu studenţi facultăţilor de jurnalism din Chişinău şi Bălţi pentru informarea lor despre etica profesională a jurnalistului şi responsabilităţii acestora în faţa publicului;


editarea unei ediţii speciale a suplimentului OBIECTIV cu ocazia Ziua Mondiale a Libertăţii Presei în care va fi publicat „Cod deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (redacţie nouă);


editarea a trei ghiduri specializate de bune practici jurnalistice.