back

Strengthening journalists’ capacities from the left bank of the Nistru river to report actively and ethically on child rights

Scopul proiectului: Consolidarea cunoștințelor și a capacităților a 30 de jurnaliști de pe ambele maluri ale râului Nistru de a raporta activ și etic drepturile copilului. Activități: - Elaborarea a 2 pachete de instruire cu îndrumări pentru mass-media privind reflectarea copiiilor în mass-media; - Organizarea a 4 instruiri pentru 30 de jurnaliști de pe ambele maluri ale Nistrului despre lucrul cu copiii; - Organizarea și desfășurarea a 6 cluburi de presă la tema respectării drepturilor copilului în mass-media cu participarea jurnaliștilor și activiștilor de pe ambele maluri ale râului Nistru.