înapoi

Suport pentru soluționarea problemelor prioritare ale domeniului mass-media

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020

 

Finanțator: Fundația Soros-Moldova/Departamentul Mass-Media

 

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ pentru consolidarea independenței presei și crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a mass-mediei

 

1. Suport pentru îmbunătățirea cadrului de activitate a mass-mediei prin oferirea asistenței pentru funcționarea grupurilor de experți ai organizațiilor neguvernamentale care vor elabora recomandări și soluții pentru problemele prioritare ale domeniului;

 

2. Contribuție la soluționarea problemelor prioritare ale domeniului mass-media prin elaborarea și promovarea modificărilor legislative și normative.

1. Constituirea și coordonarea grupurilor de experți pentru asistență în îmbunătățirea cadrului de activitate a mass-mediei din R. Moldova;

 

2. Elaborarea soluțiilor legislative și normative pentru problemele prioritare ale domeniului mass-media;

 

3. Asigurarea procesului de consultare a soluțiilor legislative și normative identificate și promovarea acestora;

 

4. Monitorizarea procesului de adoptare și implementare a soluțiilor legislative și normative propuse de experți.