înapoi

Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare

Perioada de implementare: 1 septembrie 2020 – 30 august 2021

 

Finanțator: Konrad Adenauer Stiftung/Uniunea Europeană 

 

Scopul proiectului: Promovarea bunei guvernări și responsabilizarea autorităților locale pentru gestionarea transparentă a treburilor publice printr-o campanie amplă de informare, monitorizare și implicare civică

1. Promovarea principiilor bunei guvernări printr-o campanie de informare și implicare civică, orientată spre diferite grupuri-țintă;

 

2. Sporirea eficienței APL prin monitorizarea transparenței decizionale și a achizițiilor publice, evaluarea percepției locuitorilor privind principiile bunei guvernări și dezbaterea publică a recomandărilor;

 

3. Implicarea cetățenilor din regiuni în activități de control public asupra guvernării locale prin informare și mobilizare civică.

1. Producerea și difuzarea unor video-uri explicative scurte la tema principiilor bunei guvernări;

 

2. Producerea și diseminarea în rețelele sociale a unor cartoane cu mesaje motivaționale referitoare la buna guvernare;

 

3. Producerea unor quiz-uri tematice de testare a cunoștințelor în domeniul bunei guvernări, concursuri cu premii pentru câștigători;

 

4. Concurs de video/animații, desene/caricaturi/poze și eseuri/poezii pentru elevi;

 

5. Monitorizarea transparenței decizionale, inclusiv a procesului bugetar, și a corectitudinii procedurilor de achiziții publice la nivelul a  șase localități din diferite zone geografice;

 

6. Sondaj privind percepția cetățenilor a principiilor bunei guvernări și a necesităților lor de informare;

 

7. Dezbaterea publică a rezultatelor monitorizării și a recomandărilor experților pentru îmbunătățirea calității guvernării la nivel local;

 

8. Activarea „Liniei verzi” pentru semnalarea cazurilor de încălcare a principiilor bunei guvernări;

 

9. Realizarea și publicarea în presa scrisă și online regională a materialelor jurnalistice la tema bunei guvernări.

 

10. Realizarea unui ciclu de emisiuni TV despre buna guvernare la nivel regional;

 

11. Documentarea și publicarea unor investigații jurnalistice la tema utilizării banilor publici și desfășurării achizițiilor în regiuni.