înapoi

ONG-urile de media condamnă acțiunile primarului s. Costești de îngrădire abuzivă și nejustificată a accesului jurnaliștilor la informații de interes public

29 Iunie 2023

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media condamnă tentativa primarului satului Costești, Vasile Borta, de a împiedica accesul jurnaliștilor la proiectele de decizii ale Consiliului sătesc și solicită alesului local să respecte obligațiile ce decurg din legislația privind transparența în procesul decizional.

 

Timp de o săptămână, eforturile reporterilor portalului Ialoveni Online de a obține proiectele unor decizii de pe ordinea de zi a Consiliul local din 30 iunie au fost subminate de administrația locală din Costești. Deși, potrivit legii, actele vizate trebuiau să fie făcute publice cu mult timp înainte de ședință, secretara Consiliului le-a comunicat jurnaliștilor despre „indicația primarului de a nu le expedia actele”, iar alesul local, Vasile Borta, a avut o reacție și mai categorică (Primarul: „Doamnă, nu vă dau nicio dispoziție, nicio decizie. Ne-am înțeles?”; Jurnalista: „De ce?”; Primarul: „Eu am spus așa! Eu nu știu ce urmăriți Dvs.”; Jurnalista: „Urmărim informarea locuitorilor, domnule. Informarea locuitorilor privind proiectele de decizie care urmează a fi votate”; Primarul: „M-ați înțeles? Eu am zis să nu vă dea nimic. Și cu asta s-a terminat discuția”.)

 

Aducem la cunoștința primarului s. Costești că Legea privind administrația publică locală[1] și Legea privind transparența în procesul decizional[2] prevăd, în mod expres, atât dreptul cetățenilor și a părților interesate de a avea acces la proiectele de decizii ale Consiliului local și ale Primăriei, cât și obligația imperativă a autorităților de a asigura accesul la aceste date.

 

Organizațiile semnatare subliniază inadmisibilitatea tolerării acțiunilor primarului de împiedicare a accesului presei la informațiile de interes public și semnalează că abordările de acest fel reprezintă unul dintre factorii ce stagnează creșterea responsabilității, încrederii și performanței în sectorul public.

 

ONG-urile semnatare condamnă acțiunile primarului s. Costești de îngrădire abuzivă și nejustificată a accesului jurnaliștilor la informația de interes public și solicită acestuia să abandoneze practicile ce subminează mecanismul de exercitare a controlului asupra activității autorităților publice.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Media Guard 

Asociația Presei Electronice

Asociaţia Presei Independente

Centrul  „Acces-Info”

Centrul de Investigații Jurnalistice

Comitetul pentru Libertatea Presei

RISE Moldova

 

[1] Art. 17 alin. (3) lit. b) al Legii privind administrația publică locală„Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea și alte părți interesate au dreptul (…) de a avea acces (…) la proiectele de decizii și la ordinea de zi a ședințelor consiliului local și ale primăriei”;

 

Articolul 101 alin. (2) al Legii privind administrația publică locală„Proiectele actelor normative ale autorităților administrației publice locale se fac publice, în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. Adoptarea actelor în regim de urgență se efectuează în conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional”;

 

[2] Art. 6 al Legii privind transparența în procesul decizional„Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate au dreptul: a) să participe, în condițiile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional; b) să solicite şi să obțină informații referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească proiectele de decizii însoțite de materialele aferente, în condițiile Legii privind accesul la informație”;

 

Art. 10 al Legii privind transparența în procesul decizionalAutoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorității, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorității publice responsabile cel puţin pentru perioada recepționării şi examinării recomandărilor”.