înapoi

Campanie de informare și sporire a conștiinței juridice și implicarea civică în domeniul drepturilor omului și al justiției

Perioada de implementare: 1 martie 2020 - 28 februarie 2021

 

Finanțator: Millennium DPI Partners/U.S. Department of State

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea conștiinței şi a culturii juridice pentru exercitarea drepturilor omului și utilizarea eficientă de către cetățenii Republicii Moldova a mecanismelor legale de protecție împotriva abuzurilor

1. Consolidarea cunoștințelor și capacităților cetățenilor, inclusiv a persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate, în domeniul drepturilor și a libertăților omului printr-o campanie de informare și implicare civică;

 

2. Sporirea responsabilității autorităților publice în domeniul justiției și al drepturilor omului prin monitorizarea și semnalarea cazurilor de încălcare a drepturilor și libertăților omului și a accesului la justiție echitabilă.

1. Realizarea unei campanii informative despre funcționarea sistemului judiciar și a mecanismelor de apărare a drepturilor și libertăților omului;

 

2. Dezvoltarea unor teste creative de social media pentru a testa cunoștințele cetățenilor cu privire la drepturile și libertățile omului;

 

3. Responsabilizarea autorităților cu privire la încălcarea drepturilor omului.