înapoi

Termen extins/Concurs de materiale care promovează diversitatea

10 Mai 2023


Asociația Presei Independente (API) anunță cea de-a doua ediție a concursului național de materiale jurnalistice care promovează diversitatea și incluziunea socială în societate. Concursul este organizat în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, finanțat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”, urmărind scopul de a stimula comunitatea jurnalistică moldovenească să ajute la schimbarea atitudinii societății față de grupurile vulnerabile și marginalizate.

Condiții de participare și categorii de concurs

 

La concurs pot participa atât jurnaliști/jurnaliste care sunt angajați/angajate sau colaborează cu instituții mass-media naționale, locale și regionale din Republica Moldova, și au realizat materiale tematice, cât și redacțiile care promovează constant toleranța și respectul față de drepturile omului prin întregul său conținut editorial.

 

Concursul se desfășoară la următoarele patru categorii:

 

  • Presa scrisă și presa online (ziare, reviste, site-uri, bloguri);

  • Audiovizual (TV și Radio, podcasturi, vloguri);

  • Fotografie (fotografii, reportaje foto de autor);

  • Produse media realizate de studenți ai facultăților de jurnalism din țară și începători în jurnalism.

 

Fiecare candidat(ă) care va depune dosarul de sine stătător va transmite, obligatoriu, câte 2 (două) produse jurnalistice la una sau cel mult două din categoriile concursului. Se vor accepta materiale jurnalistice publicate pe parcursul anului 2022 și în 2023 până la data prezentării dosarului. La concurs pot depune dosare și redacții ale instituțiilor media (posturi de televiziune și de radio, ziare, reviste și portaluri online) din întreaga țară care au politici editoriale și practici de abordare complexă a subiectelor care vizează grupurile vulnerabile și marginalizate, promovând beneficiile diversității și ale incluziunii.

 

Note: Redacțiile pot depune dosarul de participare indiferent dacă colaboratorii săi participă sau nu la acest concurs ca jurnaliști/jurnaliste. Produsele media depuse la oricare din categoriile menționate mai sus trebuie să informeze și să educe, să pună accent pe interesul public, să fie destinate publicului larg și să constituie o activitate desfășurată cu o anumită periodicitate.

 

Depunerea dosarelor

 

Dosarele de participare la concurs vor conține, obligatoriu, următoarele:

 

1. Copiile materialelor jurnalistice (textul salvat în format doc. sau rtf.; înregistrările video și audio în format MP4; fotografii în format png. însoțite de legendă și o descriere succintă a mesajului transmis; link direct activ spre platforma mediatică unde acestea au fost publicate: site-ul, portalul, blogul/vlogul, pagina web a postului TV sau de radio);

 

2. O declarație pe proprie răspundere, în formă liberă, prin care aplicantul/aplicanta confirmă veridicitatea informațiilor din materialele prezentate la concurs;

 

3. CV-ul aplicantului/aplicantei; după caz – CV-ul redacției.

 

Adițional, redacțiile aplicante vor prezenta, obligatoriu, o notă informativă cu descrierea detaliată a campaniilor, activităților sau inițiativelor la tema concursului, desfășurate de redacție în perioada menționată mai sus.

 

Evaluare și premii

 

Dosarele prezentate la concurs vor fi evaluate de un juriu, format din experți din domeniile media, comunicare și drepturile omului, în baza unor criterii specifice care vizează abordarea profesionistă și echilibrată a tematicii concursului. Juriul va selecta câte 2 (doi) câștigători din rândul jurnaliștilor/jurnalistelor la fiecare categorie a concursului, cărora li se vor oferi premii sub forma unor echipamente tehnice.

 

De asemenea, va fi desemnată o redacție câștigătoare care va primi Premiul pentru diversitate și incluziune 2023 sub forma unui trofeu.

 

Detalii despre prima ediție a concursului care a avut loc în anul 2022 pot fi accesate aici.

 

Dosarele vor fi transmise la adresa electronică: tatiana.ranga@api.md până la data de 20 iulie 2023, ora 18.00.

 

Update: Termenul de depunere a dosarelor a fost extins până pe 31 iulie 2023, ora 18:00.

 

Note: În mesajul de expediere a dosarului la concurs, aplicantul/aplicanta va indica obligatoriu categoria de concurs la care participă. Dosarele incomplete și care nu vor conține toate documentele/detaliile descrise mai sus, nu vor fi acceptate.

 

Această activitate este implementată de Asociația Presei Independente în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”, finanțat din resursele acordate de Guvernul Elveției și Suedia.