înapoi

Susţinerea activităţii Secretariatului Alianţei Anticorupţie

Scopul proiectului: Consolidarea capacităţilor societăţii civile de a contribui la eforturile anticorupţie în Republica Moldova. Obiective: Consolidarea capacităţilor membrilor Alianţei Anticorupţie (AAC) din raioanele republicii de a desfăşura activităţi anticorupţie; Promovarea campaniilor media cu specific anticorupţie de către AAC; Implicarea AAC în activităţi de cercetare a fenomenului corupţiei şi a eficienţei eforturilor anticorupţie; Monitorizarea de către AAC a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie şi a planurilor de acţiuni; Sporirea activităţilor şi a nivelului de expertiză AAC. Activităţi: Inventarierea membrilor AAC; Desfăşurarea şedinţelor AAC; Susţinerea iniţiativelor locale anticorupţie; Desfăşurarea campaniei media anticorupţie „Avere la vedere”; Desfăşurarea unei campanii de susţinere a declarării conflictelor de interese; Studii/expertize/rapoarte întocmite de consultanţi contractaţi de AAC; Contribuţii la pregătirea Raportului Naţional Anticorupţie pentru 2011; Participarea membrilor AAC la şedinţele Grupului de Monitorizare (GM); Îmbunătăţirea structurii paginii web www.alianta.md şi a sistemului de administrare.