înapoi

ONG-urile de media condamnă tentativele Primăriei mun. Bălți de a îngrădi accesul la informație a presei și cer anularea tarifelor pentru furnizarea datelor de interes public

24 Noiembrie 2022

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea în legătură cu încercările Primăriei mun. Bălți de a împiedica activitatea profesională a jurnaliștilor, condiționând, în mod vădit ilegal, accesul la informațiile de interes public prin plăți exagerate. ONG-urile de media solicită intervenția Cancelariei de Stat pentru anularea prevederilor actului administrativ invocat, în acest sens, de primarul Nicolai Grigorișin.

 

La data de 12 octombrie, jurnaliștii de la TV Nord au solicitat furnizarea listei persoanelor fizice și juridice care au donat bani Primăriei mun. Bălți și cuantumul acestor donații. Peste 29 de zile lucrătoare, adică cu încălcarea termenului legal de 15 zile prevăzut pentru satisfacerea solicitării, furnizorul a venit cu un răspuns la cererea de informație a jurnaliștilor. Reporterii au fost informați că, pentru a primi informația privind donațiile care au ajuns în bugetul autorității publice locale, trebuie să plătească 950 de lei. În actul semnat de Nicolai Grigorișin se face referire la o decizie a Primăriei mun. Bălți ce instituie tarife pentru furnizarea „informațiilor analitice, de sinteză sau inedite”.

 

Organizațiile semnatare reamintesc că principiului liberului acces al presei la informațiile de interes public beneficiază de protecție constituțională și convențională. Limitarea dreptului de acces la informație constituie o derogare excepțională, iar Primăria mun. Bălți sfidează, în mod evident, limitele ingerințelor admise de lege.

 

Aducem la cunoștința furnizorului că datele solicitate de jurnaliștii TV Nord nu se înscriu în categoria „informațiilor analitice sau inedite”[1], care, de altfel, presupun stabilirea unor tarife în baza unui contract negociat și încheiat între solicitant și furnizor (art. 20 alin.(3) al Legii privind accesul la informație). Totodată, potrivit art. 20, alin. (2) al Legii privind accesul la informație, furnizorul nu poate institui tarife ce depășesc cheltuielile minime suportate pentru efectuarea copiilor sau expedierea răspunsului.

 

ONG-urile semnatare condamnă acțiunile Primăriei mun. Bălți de îngrădire abuzivă și nejustificată a accesului jurnaliștilor la informația de interes public și solicită furnizorului să abandoneze practicile ce subminează mecanismul de exercitare a controlului asupra activității autorităților publice.

 

Cerem Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să exercite controlul de legalitate asupra prevederilor actului invocat[2] de primarul mun. Bălți, Nicolai Grigorișin, și să sesizeze direct instanța de contencios administrativ.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Presei Electronice

Asociaţia Presei Independente

Centrul  „Acces-Info”

Centrul de Investigații Jurnalistice

Comitetul pentru Libertatea Presei 

RISE Moldova

Asociația Presei Independente

 

[1] A se vedea pct. 26 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 1 din 02.04.2007 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=92;

 

[2] Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți, Anexa nr. 5 https://balti.md/wp-content/uploads/2021/12/reshenie-17-1-10.12.2021-md.pdf.