înapoi

Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi

Scopul proiectului: Consolidarea procesului participativ la nivel local, prin promovarea practicilor pozitive de implicare a cetăţenilor şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale în monitorizarea eficienţei utilizării banilor publici. Obiective: Crearea şi susţinerea grupurilor mixte de monitorizare a bugetelor locale în municipiile Chişinău şi Bălţi; Dezvoltarea unui cadru de discuţii şi consultări cu participarea grupurilor de monitorizare şi a responsabililor din administraţiile publice ale oraşelor-ţintă în chestiuni care ţin de formarea bugetelor locale şi utilizarea banilor publici; Efectuarea unor activităţi specifice de control public privind utilizarea surselor bugetare conform destinaţiei; Mediatizarea continuă a experienţei de minitorizare a grupurilor create în cadrul proiectului şi diseminarea informaţiei despre rezultatele monitorizării; Responsabilizarea autorităţilor publice locale prin sporirea interesului cetăţenilor pentru activităţile APL. Activităţi: Conferinţa de lansare a proiectului; Semnarea memorandumurilor de colaborare cu APL; Constituirea grupurilor mixte de monitorizare; Instruirea grupurilor de monitorizare; Desfăşurarea activităţilor practice de monitorizare a utilizării banilor publici de către echipele mixte de monitorizare; Mediatizarea campaniei în ştirile instituţiilor mass-media participante în proiect; Prezentarea rapoartelor trimestriale de monitorizare în conferinţe de presă; Desfăşurarea meselor rotunde finale; Producerea digest-ului electronic privind desfăşurarea monitorizării în cadrul proiectului; Realizarea a două filme documentare despre controlul public asupra utilizării surselor financiare publice.