înapoi

Jurnaliștii din presa locală au învățat cum să abordeze profesionist subiecte din domeniul justiției

29 Noiembrie 2022

Jurnaliștii din regiunea centru. Foto: API


Peste 40 de jurnaliști din regiunile de nord, centru și sud ale țării au participat, în luna noiembrie 2022, la instruiri despre cum să abordeze corect subiecte din domeniul justiției în materialele jurnalistice, cum să solicite și să obțină informații, dar și cum să interacționeze corect cu actorii din sistemul judiciar. Instruirile au fost organizate de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

Jurnaliștii trebuie să demonstreze profesionalism atunci când abordează actorii din justiție, formulează întrebări, utilizează terminologii încât acestea să fie pertinente și să respecte limitele legale, fără a admite erori și exagerări în goana după subiecte de senzație. De cealaltă parte, este necesar ca specialiștii în comunicare din instituțiile de drept să cunoască standardele de comunicare cu presa, să fie receptivi și să reacționeze prompt, pentru oferirea informațiilor într-o manieră accesibilă pentru publicul larg.

 

Trainerele instruirilor au fost Lilia Ioniță, juristă și Viorica Zaharia, expertă media, care au prezentat structura sistemului judecătoresc, au prezentat care sunt drepturile și obligațiile jurnalistului în comunicarea cu instanțele de judecată și au vorbit despre importanța comunicării pentru sporirea încrederii în sistemul de justiție.

 

Experta Lilia Ioniță a accentuat importanța colaborării dintre instituțiile judiciare și mass-media, pentru a consolida încrederea dintre acestea: „Neînțelegerea duce la neîncredere, respectiv, colaborarea este importantă pentru atingerea unui obiectiv comun: informarea corectă, obiectivă și echidistantă a societății privind diverse procese și proceduri. Este necesar ca acest obiectiv să fie înțeles și asumat de ambele tabere: a juriștilor și a jurnaliștilor”.

 

Viorica Zaharia consideră că e nevoie, mai mult, de o înțelegere reciprocă decât de o colaborare, ca fiecare parte să înțeleagă cum funcționează cealaltă: „Jurnaliștii ar trebui să se informeze cum funcționează sistemul de justiție și să fie pregătiți atunci când au de reflectat subiecte despre structurile acestuia, fie că e vorba despre poliție, procuratură, judecătorii etc. Iar sistemul de justiție ar trebui să manifeste îngăduință față de jurnaliști, să fie deschis și să înțeleagă că jurnaliștii lucrează în interesul oamenilor”.

 

Tot despre importanța colaborării a vorbit și una dintre participantele instruirilor, Mariana Ionel, Ziarul de Fălești, care a spus că aceasta contribuie la evitarea multor greșeli în realizarea materialelor jurnalistice și evitarea unor dosare penale pe numele jurnaliștilor sau redacțiilor: „Comunicarea și studierea reciprocă a practicii și intereselor profesionale ale ambelor părți ne-ar permite ca această colaborare să devină reciproc avantajoasă, mai ales, în interesul cetățenilor care ar beneficia de o reflectare corectă și completă a cazurilor de interes public”. O altă jurnalistă de la Expresul, Ungheni, Doina Chicu-Harea, a adăugat că o colaborare eficientă și constantă dintre presă și justiție este cel mai important factor în asigurarea unei informări corecte și echidistante: „Dincolo de goana după senzațional, publicul așteaptă materiale bine documentate, care să ofere nu doar date și relatări, ci și aspecte educative”.

 

La cele patru instruiri organizate la Cimișlia, Ungheni, Bălți și Comrat, jurnaliștii au avut posibilitatea să discute cu reprezentanții diferitor instituții din sistemul de justiție – judecători, avocați, executori judecătorești, să le adreseze întrebări și să propună soluții pentru o comunicare mai eficientă cu mass-media. Maria Ganganu, judecătoare, Judecătoria Cimișlia, a menționat că astfel de dialoguri trebuie organizate periodic pentru depășirea situațiilor când angajații din justiție nu reacționează prompt sau când jurnaliștii nu dau dovadă de înțelegere în raport cu unele decizii ale sistemului. De asemenea, Dmitrii Fujenco, judecător, Judecătoria Comrat, a menționat că o comunicare eficientă poate avea loc odată cu pregătirea minimală a jurnaliștilor în domeniul dreptului și predispunerea angajaților din justiție de a comunica cu mass-media.

 

Un jurnalist bun este un jurnalist pregătit, documentat pe subiectul sau domeniul despre care scrie. Jurnaliștii care reflectă subiecte despre justiție ar trebui cel puțin să cunoască la nivel elementar prevederile legale referitoare la funcționarea sistemului de justiție, dar și la drepturile jurnaliștilor și ale publicului în raport cu acest sistem. Andrei Bargan, Media TV Cimișlia, consideră că asemenea instruiri, cu participarea jurnaliștilor și a reprezentanților instituțiilor de drept, sunt necesare pentru colaborări durabile de viitor, pentru ca jurnaliștii să opereze corect cu termenii din justiție și pentru un impact mai mare al activității instituțiilor de drept.

 

Despre potențiale activități de colaborare dintre Judecătoria Bălți și mass-media locală și națională a vorbit Roman Russu, specialist principal, Secția generalizare a practicii judiciare și relații publice, Judecătoria Bălți: „Ne dorim să realizăm emisiuni, interviuri sau reportaje, împreună cu mass-media, despre serviciile pe care le oferă judecătoria, cum pot beneficia cetățenii de aceste servicii, cum pot obține acces la informații, astfel încât oricare dintre ei să-și poată apăra drepturile. La fel, suntem deschiși și invităm media să participe la consiliile consultative ale instanței unde discutăm idei de îmbunătățire a activității noastre și a colaborării cu alte instituții”.

 

De asemenea, în cadrul instruirilor, a fost lansat și distribuit Ghidul „Jurnalistul si sistemul de justitie” - publicație în ajutor profesioniștilor media și studenților de la facultățile de jurnalism, la care pot apela atunci când vor scrie subiecte despre procesele din sistemul de justiție. Publicația se distribuie gratuit instituțiilor mass-media şi jurnaliștilor/studenților interesați.

 

Instruirile au fost organizate de Asociația Presei Independente, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.