înapoi

Informare activă și promovarea drepturilor omului și a accesului egal la justiție pentru toți cetățenii

Perioada de implementare: 1 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2022

Finanțator: Millennium DPI Partners/U.S. Department of State

 

Scopul proiectului: Promovarea drepturilor și îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile.