înapoi

Consolidarea capacităţilor presei scrise regionale în respectarea eticii jurnalistice

Scopul proiectului: Creşterea nivelului de profesionalism a jurnaliştilor din presa scrisă locală în respectarea normelor etice. Obiective: Stimularea jurnaliştilor din presa locală în respectarea normelor etice; Instruirea jurnaliştilor din presa scrisă locală în respectarea normelor deontologice şi cu prevederile „Ghidului de Stil cu norme etice al API”; Revizuirea şi reeditarea „Ghidului de Stil cu norme etice al API”; Elaborarea unui studiu privind respectarea eticii jurnalistice în Republica Moldova şi a Planului de acţiuni al API pentru anii 2012-2013 în vederea îmbunătăţirii situaţiei la capitolul încălcarea normelor etice de către jurnaliştii din presa scrisă locală. Activităţi: Monitorizarea a 15 ziare locale, inclusiv din regiunea Transnistreană şi UTA Gagauz-Yeri în vederea respectării prezumţiei nevinovăţiei, drepturilor omului şi modul de plasare a publicităţii ascunse; Instruirea jurnaliştilor şi editorilor din presa scrisă locală în realizarea subiectelor controversate (crime, drepturile omului, plasarea publicităţii ascunse); Revizuirea şi reeditarea „Ghidului de Stil cu norme etice al API”; Elaborarea unui studiu privind respectarea eticii jurnalistice în presa scrisă locală şi a Planului de acţiuni al API pentru anii 2012-2013 privind îmbunătăţirea calităţii conţinutului editorial în ziarele locale şi respectarea normelor deontologice ale jurnalistului.