înapoi

API angajează experţi/experte pentru realizarea unui studiu de necesități de instruire pentru jurnaliști

25 Februarie 2022

Foto: Olteniteanul.ro


Termen extins// API anunță un concurs deschis de selectare a 3 (trei) experţi/experte în domeniile mass-media, comunicare și/sau drepturile omului. Echipa de experți va realiza un studiu al necesităților de instruire ale profesioniștilor media din Republica Moldova și un pachet de training în domeniul diversității și al mediatizării grupurilor vulnerabile.

Studiul va identifica gradul de percepție de către jurnaliști a importanței mediatizării responsabile a grupurilor vulnerabile și a promovării diversității, precum și necesitățile specifice de instruire a colaboratorilor mass-media. Echipa de experți va elabora metodologia studiului și chestionare pentru diferite categorii de profesioniști (jurnaliști, manageri media, activiști în domeniul drepturilor omului, studenți la jurnalism ș.a.). Ulterior, vor fi organizate trei focus-grupuri tematice cu profesioniștii media. Studiul va fi utilizat pentru elaborarea unui pachet de training în scopul instruirii jurnaliștilor și a viitorilor jurnaliști la teme care țin de reflectarea în mass-media a persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate.

 

Experții/expertele vor selectați/selectate în baza următoarelor criterii:

 

 

Dosarul de participare la concurs va conține:

 

  • CV-ul cu menţionarea experienţei anterioare relevante;

  • Scrisoarea de prezentare care va include trimiteri la studiile și analizele elaborate anterior și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora le-a prestat anterior servicii similare;

  • Rezumatul conceptul studiului de evaluare a necesităților de instruire (cel mult 1,5 pagini);

  • Oferta financiară care va include estimarea costurilor serviciilor care urmează a fi prestate, în lei moldovenești, cota TVA 0.

 

Perioada estimativă de prestare a serviciilor: martie-aprilie 2022. Calendarul activităţilor va fi stabilit de comun acord după selectarea echipei de experți/experte.

 

Termenii de referință pot fi accesați AICI.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 18 martie 2022, ora 18.00. (termen extins)

 

Dosarele vor fi expediate prin poşta electronică, la adresa: cristina.bobirca@api.md.