back

„Mass-media și drepturile copilului”: instruiri pentru jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului // «­Масс-медиа и права ребенка»: тренинги для журналистов с обеих берегов Днестра

02 March 2022

Imagine simbol (Foto: www.ruvod.com)


Asociația Presei Independente (API) continuă ciclul de instruiri pentru consolidarea capacității jurnaliștilor și a jurnalistelor de a mediatiza activ și etic subiecte care vizează drepturile copilului. Astfel, invităm jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului, specializați sau interesați de aspectele teoretice și practice ale reflectării în presă a subiectelor care vizează copiii, să se înregistreze la a treia instruire tematică din ciclul „Mass-media și drepturile copilului” care va avea loc vineri, 4 martie 2022, în mun. Chișinău, cu prezența fizică a participanților.

Ciclul din patru instruiri „Mass-media și drepturile copilului” se desfășoară în baza unor pachete de training, elaborate de experți media și specialiști în comunicare, iar în calitate de formatori sunt invitați jurnaliștii cu experiență practică de pe ambele maluri ale Nistrului și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor copilului. Primul training a avut loc în iulie 2021 la Chișinău, iar cel de-al doilea în septembrie 2021 la Lalova, Rezina.

 

Instruirea de pe 4 martie 2022 va avea loc în limba rusă, iar în calitate de traineri au fost invitați experții media Ion Bunduchi și Natalia Scurtul.

 

Organizatorii vor asigura respectarea cerințelor anti-epidemiologice în contextul pandemiei de COVID-19. Cheltuielile de transport ale participanților vor fi acoperite, alimentația va fi asigurată.

 

Doritorii de a participa la cel de-al doilea training sunt rugați să transmită un mesaj de înregistrare pe adresa api@api.md până la 3 martie 2022, ora 14.00. Agenda trainingului va fi expediat persoanelor înregistrate.

 

Evenimentul este organizat de API în cadrul Programului comun al ONU „Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului”, cu suportul financiar al Suediei.

 

***

 

«­Масс-медиа и права ребенка»: продолжаются тренинги для журналистов с обеих берегов Днестра на тему прав детей

 

Ассоциация независимой прессы (API) продолжает цикл тренингов для усиления способности журналистов активно и этично освещать темы, связанные с правами детей. Третий тренинг из цикла «Масс-медиа и права ребенка» состоится в пятницу, 4 марта 2022 года, в миниципии Кищиневе, с физическим присутствием участников. Приглашаются журналисты с обоих берегах Днестра, специализирующиеся или заинтересованные в теоретических и практических аспектах освещения детей в средствах массовой информации.

 

Цикл тренингов «Масс-медиа и права ребенка» проводится на основе учебных пакетов, разработанных медиа-экспертами и специалистами по коммуникации, а в качестве тренеров приглашаются журналисты с практическим опытом работы с обоих берегов Днестра и представители неправительственных организаций в области прав детей. Первый тренинг состоялся 31 июля 2021 г. в Кишиневе, а второй в сентябре 2021 г. в Лалова, Резина.

 

Тренинг от 4 марта 2022 года пройдет на русском языке, а в качестве тренеров приглашены медиаэксперты Ион Бундуки и Наталья Скуртул.

 

Организаторы обеспечат соблюдение противоэпидемиологических требований в условиях пандемии COVID-19. Транспортные расходы участников будут возмещены, питание будет обеспечено.

 

Желающих принять участие во втором тренинге просим отправить заявку для регистрации на электронный адрес api@api.md до 3 марта 2022 года, 14.00. Программа тренинга будет выслана всем зарегистрированным участникам.

 

Тренинг проводится API в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией.