înapoi

Dezvoltarea gândirii critice în rândul populației rurale, elevilor și viitorilor profesori

Perioada de implementare: 15 iulie 2020 – 31 decembrie 2021

 

Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Ambasada SUA în Republica Moldova

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea gândirii critie în societatea moldovenească pentru a diminua impactul manipulării și dezinformării

1. Îmbunătățirea capacității de analiză și gândire critică a cetățenilor prin activități specifice de educație media, inclusiv prin publicarea și diseminarea produselor media care promovează consumul critic de informații în presa scrisă, în mediul online și în rețelele sociale, întâlniri cu consumatorii de produse media din toate regiunile țării;

 

2. Formarea și dezvoltarea abilităților de consum critic de informații la tineri, inclusiv elevi, studenți și viitori profesori, printr-o competiție tematică creativă și o tabără tematică pentru studenții din clasele superioare ale colegiilor pedagogice din țară.

1. Elaborarea unei pagini tematice de educație a gândirii critice și publicarea ei în presa scrisă și pe site-uri;

 

2. Publicarea unuibuletinul informativ și difuzarea acestuia în localitățile rurale;

 

3. Organizarea unor întâlniri de educație media în diferite regiuni ale țării;

 

4. Organizarea unui concurs  pentru elevi și studenți pe tema importanței gândirii critice;

 

5. Organizarea unei tabere de primăvară „Stopfals_PedCamp” pentru studenții din clasele superioare ale colegiilor pedagogice din Republica Moldova;

 

6. Organizarea unor lecții de educație media de către  participanții la tabăra de primăvară.