Înapoi

Comisia de Etică

04.05.2022

Comisia de Etică a API este un organism specializat consultativ în cadrul API, creat pentru a contribui la responsabilizarea membrilor Asociaţiei faţă de consumatorii de media, prin promovarea jurnalismului de calitate şi respectarea principiilor deontologice. Membrii Comisiei de Etică se pronunţă, cu titlu de recomandare, asupra rapoartelor de monitorizare şi ale Ombudsmanului API, dar şi asupra sesizărilor primite, în conformitate cu Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

 

Conform deciziei Consiliul de Administrare a API din 16 ianuarie 2009, Comisia de Etica a API se constituie din cinci membri – două persoane membre ale API şi trei persoane din afara organizaţiei. Membrii Comisiei de Etică sunt aleşi pentru o perioadă de doi ani şi pot fi realeşi pentru încă cel mult două mandate consecutive.

 

Prin deciziile Adunării Generale din 3 mai 2012 şi a Consiliului de Administrare din 23 iunie 2012, în componenţa Comisiei de Etică a API au fost aleşi:

 

- Lilia Rusu (Curchi), redactor-coordonator al revistei „Natura”,

- Alina Mazureac (Radu), directoarea săptămânalului „Ziarul de Gardă”,

- Vitalie Zamă, jurist la organizaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”,

- Vasile Spinei, preşedintele Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie „Acces-info”

- Vasile Botnaru, directorul biroului de la Chișinău al postului de radio „Europa Liberă”.

 

 

Regulamentul Comisiei de etică

 

 

Ombudsmanul API


De la 1 septembrie 2013, API a instituit funcţia de Ombudsman al API.


Ombudsmanul API are ca atribuţie principală monitorizarea conţinutului publicaţiilor reprezentate în API privind respectarea normelor prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. De asemenea, Ombudsmanul API solicită explicaţii de la redactori, jurnalişti şi alţi membri ai redacţiei în problemele etice identificate şi recomandă soluţii pentru aceste probleme.


Prin Decizia Comisiei de Etică a API din 22 august 2013 până în decembrie 2016, în baza unui concurs deschis, funcția de Ombudsman a fost deținută de Inga Burlacu.

 

 

Fisa de post Ombudsman API