înapoi

FORTIFICAREA ETICII JURNALISTICE ŞI PROMOVAREA UNEI CAMPANII ANTIDISCRIMINARE ÎN MASS-MEDIA

Perioada de implementare: iunie 2013 - ianuarie 2014


Finanțator: Civil Rights Defenders


Scopul proiectului: 

Consolidarea şi asigurarea implementării practice a cunoştinţelor în domeniul eticii jurnalistice pentru o informare publică echilibrată şi obiectivă, promovarea drepturilor omului, protecţia victimelor şi a copiilor, promovarea toleranţei şi nediscriminării grupurilor minoritare şi persoanelor în dificultate.