en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Ştiri API
Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT (II): concurs de granturi mici pentru mass-media regionale (RO/RU)
Foto: www.itproger.com

Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT, creat de Asociația Presei Independente (API) și FOJO Media Institute (Suedia) anunță ediția a doua a concursului de granturi mici pentru dezvoltarea capacităților tehnice ale instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri de știri). Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT este parte a Școlii de management și publicitate pentru mass-media regionale, lansată în anul 2019.

Din Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT vor fi oferite până la 4 (patru) granturi mici de până la 2200 EURO fiecare, care vor putea fi solicitate de redacțiile instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri) din R. Moldova pentru următoarele scopuri:

 • consultanță și asistență tehnică pentru îmbunătățiri IT (servicii de programare și dezvoltare IT, web design, aplicații pentru publicitate online, alte setări și îmbunătățiri tehnice);
 • procurarea softurilor necesare;
 • procurarea echipamentului necesar pentru consolidarea capacității tehnice (cu specificarea exactă a parametrilor tehnici).

Granturile NU vor putea acoperi cheltuieli salariale pentru colaboratorii redacției, cheltuieli administrative și de coordonare, costurile de producție ale redacției.

Concursul este deschis tuturor instituțiilor mass-media regionale independente, însă redacțiile care au participat la diferite etape ale Școlii de management și publicitate vor avea prioritate.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii:

 • Cererea de finanțare, completată în baza formularului standard (descărcați AICI);
 • Bugetul detaliat, completat în baza formularului standard (descărcați AICI);
 • Extras din registrele de stat privind proprietarii/administratorii persoanei juridice, eliberat cu cel mult trei luni până la data depunerii dosarului.

Redacțiile beneficiare de granturi mici vor încheia un contract cu API, obligându-se să utilizeze sursele oferite în strictă conformitate cu destinația aprobată inițial și să prezinte rapoarte narativ și financiar de realizare a proiectului. Perioada de implementare: cel mul 4 (patru) luni.

Dosarul de participare la concursul de granturi mici va fi transmis la adresa electronică api@api.md

cu mențiunea „Fond asistenta tehnica”.

Data limită de acceptare a dosarelor: 2 decembrie 2021, ora 18.00.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ (II): конкурс малых грантов для региональных СМИ

Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ, созданный Ассоциацией независимой прессы (API) и FOJO Media Institute (Швеция) объявляет второй конкурс малых грантов для развития технических возможностей региональных независимых медийных учреждений (газеты, телевидение / радио, новостные порталы). Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ является частью Школы управления и рекламы для региональных СМИ, открытой в 2019 году.

Из Фонда технической поддержки и совершенствования ИТ будет предоставлено до 4 (четырех) малых грантов в размере до 2200 евро каждый, которые могут быть запрошены редакциями независимых региональных СМИ (газеты, ТВ / Радио, порталы) Республики Молдова для следующих целей:

 • техническое консультирование и помощь в улучшении ИТ (услуги по программированию и разработке ИТ, веб-дизайн, приложения для онлайн-рекламы, другие улучшения технических параметров);
 • приобретение необходимого программного обеспечения;
 • закупка оборудования, необходимого для усиления технического потенциала (с точным указанием технических параметров).

Гранты НЕ смогут покрывать расходы на оплату труда сотрудников редакции, административные и координационные расходы, производственные расходы редакции.

Конкурс открыт для всех независимых региональных медийных учреждений, однако приоритетом будут пользоваться редакции, участвовавшие в разных этапах  Школы управления и рекламы для региональных СМИ.

Досье для участия в конкурсе должно включать следующие обязательные документы:

 • Заявка на финансирование, заполненная в соответствии со стандартным формуляром (скачать ЗДЕСЬ);
 • Подробный бюджет, заполненный в соответствии со стандартным формуляром (скачать ЗДЕСЬ);
 • Выписка из государственного регистра о владельцах / администраторах юридического лица, выданная не более чем за три месяца до даты подачи досье.

Редакции – бенефициары малых грантов заключат договор с API, согласно которому обязуются использовать предоставленные средства в строгом соответствии с изначально утвержденным предназначением и представить нарративный и финансовые отчеты  о выполнении проекта. Период внедрения: не более 4 (четырех) месяцев.

Досье для участия в конкурсе малых грантов следует отправить по электронному адресу api@api.md с примечанием «Фонд технической поддержки».

Предельный срок подачи заявок: 2 декабря 2021 года, 18.00.

Неполные досье не будут рассматриваться.

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Ультраправый деятель Земмур объявляет президентскую гонку за «спасение» Франции
Ультраправый французский эксперт Эрик Земмур объявил о своей кандидатуре на пост президента во вторник с видео, в котором под зловещую ... The post Ультраправый деятель…
Consilierul prezidențial Veaceslav Negruța a fost acceptat în funcția de membru al Consiliului de Observatori al „Moldovagaz”
Consilierul prezidențial pentru economie, Veaceslav Negruţa, a devenit membru al Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”. Decizia a fost adoptată marți, 30 noiembrie, în cadrul…
30 Noiembrie 2021
Curtea de Conturi, despre „Termoelectrica”: „se relevă o abordare neconformă asupra procesului de gestionare a datoriilor, imobilizărilor corporale, activelor în curs de execuție și a stocurilor învechite și neutilizate”
Managementul S.A. „Termoelectrica” este axat preponderent pe activitatea curentă, ceea ce în consecință denotă nesoluționarea unor carențe istorice care afectează administrarea conformă a patrimoniului deținut.…
30 Noiembrie 2021
Путин отвечает НАТО на предупреждение Москве не нападать на Украину
Россия заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины, о чем во вторник предупредили НАТО и США, когда ... The post Путин отвечает…
1 декабря: праздники в Молдове и мире, именины и приметы
Фото: blocktoro.com Язык Русский 1 декабря: праздники в Молдове и мире, именины и приметы Представляем список именин, международных, религиозных праздников на этот день.
30 Noiembrie 2021
La USM a fost inaugurat Centrul de Informare a României „Gheorghe Brătianu”
În ajunul Zilei Naționale a României, Universitatea de Stat din Moldova (USM), cu susținerea financiară a Departamentului pentru Relații cu R. Moldova (DRRM) a inaugurat…
30 Noiembrie 2021
Глава Pfizeer сообщает, что препарат разработанный для лечения Covid-19 будет эффективен и для штамма Омикрон
Директор Pfizer говорит, что разработанный компанией препарат против COVID будет эффективен и для пациентов, инфицированных новым штаммом Omicron. «Я  уверен, ... The post Глава Pfizeer…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
CivicThe english version of site is out of work