en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Ştiri API
Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT: concurs de granturi mici pentru mass-media regionale (RO/RU)
Foto: Leaditteam.com

UPDATE: Perioada de depunere a dosarelor a fost extinsă. Pentru doritorii de a depune dosare, va avea loc un webinar cu experta Galina Komornikova.

API lansează Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT, destinat instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri de știri) și anunță concursul de granturi mici pentru dezvoltarea capacităților tehnice ale redacțiilor regionale. Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT este parte a Școlii de management și publicitate pentru mass-media regionale, desfășurată în Republica Moldova de API și FOJO Media Institute (Suedia).

Din Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT vor fi oferite până la 5 (cinci) granturi mici de până la 2000 EURO fiecare, care vor putea fi solicitate de redacțiile instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri) din R. Moldova pentru următoarele scopuri:

 • consultanță și asistență tehnică pentru îmbunătățiri IT (servicii de programare și dezvoltare IT, web design, aplicații pentru publicitate online, alte setări și îmbunătățiri tehnice);
 • procurarea softurilor necesare;
 • procurarea echipamentului necesar pentru consolidarea capacității tehnice (cu specificarea exactă a parametrilor tehnici).

Granturile NU vor putea acoperi cheltuieli salariale pentru colaboratorii redacției, cheltuieli administrative și de coordonare, costurile de producție ale redacției.

Concursul este deschis tuturor instituțiilor mass-media regionale independente, însă redacțiile care au participat la diferite etape ale Școlii de management și publicitate vor avea prioritate.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii:

 • Cererea de finanțare, completată în baza formularului standard (descărcați AICI);
 • Bugetul detaliat, completat în baza formularului standard (descărcați AICI);
 • Extras din registrele de stat privind proprietarii/administratorii persoanei juridice, eliberat cu cel mult trei luni până la data depunerii dosarului.

Redacțiile beneficiare de granturi mici vor încheia un contract cu API, obligându-se să utilizeze sursele oferite în strictă conformitate cu destinația aprobată inițial și să prezinte rapoarte narativ și financiar de realizare a proiectului. Perioada de implementare: cel mul 6 (șase) luni.

Dosarul de participare la concursul de granturi mici va fi transmis la adresa electronică api@api.md

cu mențiunea „Fond asistenta tehnica”.

Data limită de acceptare a dosarelor: 3 martie 2020, ora 18.00.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

ATENȚIE: Marți, 25 februarie 2020, cu începere de la ora 12.00 pentru doritorii de a depune dosare la acest concurs va avea loc un webinar cu experta din Rusia Galina Komornikova, redactoră-șefă a portalului www.kurer-sreda.ru. Tema webinarului: Cum planificăm corect investițiile în tehnologii?

Planul webinarului:

 1. Ce întrebări ar trebui să-ți pui dacă vrei să invești în dezvoltarea site-ului?
 2. Experiența personală a unor cheltuieli inutile. Și concluziile.
 3. De ce trebuie să ținem cont când selectăm dezvoltatorul?
 4. Ce întrebări trebuie să-i punem dezvoltatorului?
 5. De ce trebuie să ținem cont atunci când scriem Termenii de referință, ca să vorbim în aceeași limbă?

Începutul webinarului: 25 februarie 2020, ora 12.00

Durata webinarului: prezentare de 30 minute, plus răspunsuri la întrebările participanților

Webinarul va avea loc în limba rusă.

Modalitatea de participare: Webinarul va avea loc în programul Skype. Doritorii de a participa trebuie să ne transmită numele de înregistrare (ID skype) la adresa electronica api@api.md pentru a fi incluși în grupul de participanți la webinar.

Pentru alte informații, contactați-ne la numărul de telefon 022 220996 (persoană de contact – Petru Macovei).

Programul este desfășurat de Asociația Presei Independente (API) cu sprijinul FOJO Media Institute din Suedia și cu suportul financiar al Institutului Suedez (SI) și al Agenției suedeze pentru dezvoltare internațională (Sida).

 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ: конкурс малых грантов для региональных СМИ

ОБНОВЛЕНИЕ: Предельный срок подачи заявок продлен. Для желающих подать заявку, состоится вебинар с эксперткой Галиной Коморниковой.

Ассоциация независимой прессы (API) запускает Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ, предназначенный для независимых региональных медийных учреждений (газеты, телевидение / радио, новостные порталы), и объявляет конкурс малых грантов для развития технических возможностей региональных редакций. Фонд технической поддержки и совершенствования ИТ является частью Школы управления и рекламы для региональных СМИ, проводимой в Республике Молдова API и FOJO Media Institute (Швеция)

Из Фонда технической поддержки и совершенствования ИТ будет предоставлено до 5 (пяти) малых грантов в размере до 2000 евро каждый, которые могут быть запрошены редакциями независимых региональных СМИ (газеты, ТВ / Радио, порталы) Республики Молдова для следующих целей:

 • техническое консультирование и помощь в улучшении ИТ (услуги по программированию и разработке ИТ, веб-дизайн, приложения для онлайн-рекламы, другие улучшения технических параметров);
 • приобретение необходимого программного обеспечения;
 • закупка оборудования, необходимого для усиления технического потенциала (с точным указанием технических параметров).

Гранты НЕ смогут покрывать расходы на оплату труда сотрудников редакции, административные и координационные расходы, производственные расходы редакции.

Конкурс открыт для всех независимых региональных медийных учреждений, однако приоритетом будут пользоваться редакции, участвовавшие в разных этапах  Школы управления и рекламы для региональных СМИ.

Досье для участия в конкурсе дожно включать следующие обязательные документы:

 • Заявка на финансирование, заполненная в соответствии со стандартным формуляром (скачать ЗДЕСЬ);
 • Подробный бюджет, заполненный в соответствии со стандартным формуляром (скачать ЗДЕСЬ);
 • Выписка из государственного регистра о владельцах / администраторах юридического лица, выданная не более чем за три месяца до даты подачи досье.

Редакции – бенефициары малых грантов заключат договор с API, согласно которому обязуются использовать предоставленные средства в строгом соответствии с изначально утвержденным предназначением и представить нарративный и финансовые отчеты  о выполнении проекта. Период внедрения: не более 6 (шести) месяцев.

Досье для участия в конкурсе малых грантов следует отправить по электронному адресу api@api.md с примечанием «Фонд технической поддержки».

Предельный срок подачи заявок: 3 марта 2020 года, 18.00.

Неполные досье не будут рассматриваться.

ВНИМАНИЕ: Во вторник, 25-го февраля 2020 года, начало в 12.00, состоится вебинар для желающих подать заявки в рамках этого конкурса. Вебинар будет вести эксперт из России Галина Коморникова, главный редактор сайта www.kurer-sreda.ru. Тема вебинара: Как правильно спланировать инвестиции в технологии

План вебинара:

1. Какие вопросы задать себе при желании потратить деньги на тот или иное вложение в сайт?

2. Личный опыт ненужных трат. И выводы.

3. Что учесть при выборе разработчика?

4. Какие вопросы задать разработчику?

5. Что учесть при написании ТЗ, чтобы говорить на одном языке?

Начало вебинара: 25 февраля 2020 г., 12.00

Продолжительность: презентация 30 минут, плюс ответы на вопросы участников

Вебинар будет проходить на русском языке.

Способ участия: Вебинар пройдет в рпрограмме Скайп. Для включения в группу участников, желающие должны выслать свое имя регистрации в Скайпе (ID skype) на электронный адрес api@api.md

Дополнительная информация – по телефонному номеру 022 220996 (контактное лицо – Петру Маковей).

Программа проводится Ассоциацией независимой прессы (API) при поддержке FOJO Media Institute (Швеция) и при финансовой поддержке Шведского института (SI) и Шведского агентства по международному развитию (SIDA).

 

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Ультраправый деятель Земмур объявляет президентскую гонку за «спасение» Франции
Ультраправый французский эксперт Эрик Земмур объявил о своей кандидатуре на пост президента во вторник с видео, в котором под зловещую ... The post Ультраправый деятель…
Consilierul prezidențial Veaceslav Negruța a fost acceptat în funcția de membru al Consiliului de Observatori al „Moldovagaz”
Consilierul prezidențial pentru economie, Veaceslav Negruţa, a devenit membru al Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”. Decizia a fost adoptată marți, 30 noiembrie, în cadrul…
30 Noiembrie 2021
Curtea de Conturi, despre „Termoelectrica”: „se relevă o abordare neconformă asupra procesului de gestionare a datoriilor, imobilizărilor corporale, activelor în curs de execuție și a stocurilor învechite și neutilizate”
Managementul S.A. „Termoelectrica” este axat preponderent pe activitatea curentă, ceea ce în consecință denotă nesoluționarea unor carențe istorice care afectează administrarea conformă a patrimoniului deținut.…
30 Noiembrie 2021
Путин отвечает НАТО на предупреждение Москве не нападать на Украину
Россия заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины, о чем во вторник предупредили НАТО и США, когда ... The post Путин отвечает…
1 декабря: праздники в Молдове и мире, именины и приметы
Фото: blocktoro.com Язык Русский 1 декабря: праздники в Молдове и мире, именины и приметы Представляем список именин, международных, религиозных праздников на этот день.
30 Noiembrie 2021
La USM a fost inaugurat Centrul de Informare a României „Gheorghe Brătianu”
În ajunul Zilei Naționale a României, Universitatea de Stat din Moldova (USM), cu susținerea financiară a Departamentului pentru Relații cu R. Moldova (DRRM) a inaugurat…
30 Noiembrie 2021
Глава Pfizeer сообщает, что препарат разработанный для лечения Covid-19 будет эффективен и для штамма Омикрон
Директор Pfizer говорит, что разработанный компанией препарат против COVID будет эффективен и для пациентов, инфицированных новым штаммом Omicron. «Я  уверен, ... The post Глава Pfizeer…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
CivicThe english version of site is out of work