en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

DECLARAȚIE: Tentativa de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor pune în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova și nu poate fi acceptată sub nicio formă

Legislația Republicii Moldova cu privire la organizațiile necomerciale este depășită și nu asigură o protecție suficientă a acestora împotriva abuzurilor. În primăvara anului 2016, ministrul Justiției, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organizații ale societății civile de a îmbunătăți legislația cu privire la organizațiile necomerciale și a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai Ministerului Justiției.

Grupul a lucrat mai mult de un an și a elaborat un proiect de Lege menit să înlocuiască Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde și practici internaționale și ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil și independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de experți internaționali și supus consultărilor publice cu participarea organizațiilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justiției. Pe durata activității sale, grupul de lucru s-a bucurat de independență și nu a fost supus influenței improprii din partea conducerii Ministerului Justiției sau a altor autorități. Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor din grupul de lucru au recepționat de la reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adiționale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justiției.

Completările includ „prevederi speciale privind activitatea politică a organizațiilor necomerciale", care în esență limitează activitatea organizațiilor neguvernamentale și stabilesc interdicții pentru finanțarea acestora, directă sau indirectă, din afara Republicii Moldova. Restricțiile se referă la organizații care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ. Restricțiile se referă și la organizațiile care, potrivit inițiativei, pot participa sau interveni în activități politice, în campanii electorale, activități legate de programe electorale, susținere a partidelor politice, lideri a acestora sau candidați, acțiuni de promovare a acestora sau oricare acțiuni lansate de aceștia, desfășurate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât și în afara alegerilor. Aceste organizații nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

Ajustările, de asemenea, vizează și reguli suplimentare de transparență financiară a tuturor organizațiilor care beneficiază de finanțare din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui să depună la Ministerul Justiției rapoarte financiare trimestriale și anuale. Asta chiar dacă aceste rapoarte se prezintă lunar și anual către organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui să publice și alte rapoarte de confirmare a provenienței mijloacelor financiare și a veniturilor organizației, dar și ale membrilor organelor de conducere ale acestora.  În plus, organizațiile vor trebui să depună și o declarație scrisă privind veniturile și cheltuielile din „activități politice" la Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală și să o publice pe pagina lor web.

Pentru încălcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justiției va aplica sancțiuni organizației necomerciale și membrilor organelor de conducere ale organizației. Printre sancțiuni se numără amenda în mărimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organizația a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum și lichidarea organizației, ultima fiind dispusă de judecător.

Pe 6 iulie 2017, Grupul de lucru a avut o întâlnire cu ministrul Justiției, la care dl Cebotari a menționat că respectiva completarea are scopul să nu admită influențarea politicii Republicii Moldova din exterior, influențare care are loc inclusiv prin finanțarea din exterior a organizațiilor necomerciale care se focusează pe politicile statului sau susțin, direct sau indirect, inițiativele partidelor politice. Ministrul a propus îmbunătățirea textului propus de el. Reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru au comunicat reprezentanților ONG-urilor în grupul de lucru că versiunea finală a proiectului, care va fi promovată, va fi decisă de către Ministerul Justiției.

Organizațiile semnatare susțin că propunerile ministrului Justiției nu pot fi susținute sub nicio formă, deoarece acestea sunt contrare standardelor internaționale și pun în pericol întregul sector asociativ și democrația în Republica Moldova.

Inițiativa este contrară standardelor internaționale, care nu admit astfel de limitări pentru activitatea ONG-urilor. O analiză recentă a Comisiei de la Veneția relevă că astfel de limitări există doar în trei țări membre ale Consiliului Europei - Rusia, Ungaria și Azerbaidjan. Recent, Comisia de la Veneția a avut o atitudine critică față de legislația din Ungaria. Limitările propuse de dl Cebotari sunt mai restrictive decât cele din Ungaria, țară care nu impune interdicția absolută de finanțare din exterior a ONG-urilor. Mai mult, inițiativa ministrului este contrară însăși scopului pentru care a fost inițiată modificarea legislației. Grupul de lucru a fost creat pentru a îmbunătăți și nu a înrăutăți climatul de activitate al organizațiilor necomerciale. În caz că această intenție a ministrului ar fi fost comunicată din start, nicio organizație necomercială nu ar fi acceptat să se implice în elaborarea proiectului. De asemenea, această inițiativă a fost anunțată în ultimul moment, în pofida faptului că același ministru a creat grupul de lucru cu mai mult de un an în urmă.

Propunerile reprezintă un atac împotriva organizațiilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activități de dezvoltare a democrației participative. Majoritatea absolută a ONG-urilor din Moldova beneficiază de fonduri susținute de partenerii de dezvoltare. Astfel de măsuri vor lipsi de finanțare majoritatea ONG-urilor active din țară, iar organizațiile și fundațiile politice străine care activează în Republica Moldova ar trebui să-și încheie activitatea. Aceasta va afecta miile de persoane care beneficiază în mod direct de pe urma activității ONG-urilor și funcționarea democrației în Republica Moldova.

Prevederile propuse sunt contrare și Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în elaborarea politicilor și reformelor din Republica Moldova. Reamintim că însăși statul Republica Moldova beneficiază de susținere financiară continuă din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, restricționarea finanțării din exterior pentru sectorul neguvernamental este cel puțin disproporționată.

Mai mult, de 20 de ani legislația Republicii Moldova nu prevede astfel de interdicții. Datorită faptului că legislația nu a prevăzut astfel de interdicții, pe parcursul ultimilor două decenii sectorul asociativ din Moldova s-a dezvoltat considerabil. Aceasta confirmă că pericolul invocat de ministrul Justiției drept argument pentru promovarea inițiativei nu există. Proiectul de lege elaborat de grupul de lucru deja stabilește limitări pentru implicarea ONG-urilor în alegeri, în spiritul celor mai bune practici internaționale. Completările adiționale propuse merg mult mai departe, limitând excesiv activitatea ONG-urilor atât în perioada alegerilor, cât și după alegeri.

Această inițiativă vine într-o perioadă în care atestăm un regres în ceea ce privește mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, inclusiv datorită atacurilor îndreptate împotriva mai multor activiști din societatea civilă. Nu poate fi ignorată nici declarația Președintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promovării prevederilor de limitare a finanțării din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea să credem că acest incident nu reprezintă politica promovată de guvernare în privința ONG-urilor.

Din considerentele expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

a) Ministrului Justiției să renunțe la inițiativa de limitare a finanțării activității ONG-urilor din exterior, precum și la orice alte inițiative menite să limiteze activitatea acestora și să expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;

b) Guvernului și Parlamentului să voteze proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale elaborat de grupul de lucru fără a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratată de noi drept o confirmare implicită a unei politici de limitare a activității sectorului asociativ;

c) Corpului diplomatic și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze îndeaproape situația societății civile din Republica Moldova și inițiativele de suprimare a activității sectorului asociativ în Republica Moldova, și să întreprindă toate măsurile pentru a asigura că mediul de activitate al organizațiilor societății civile și a libertății presei nu se înrăutățesc.  

 

Organizațiile semnatare:

 1. Alianța INFONET
 2. Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova
 3. Alianța Studenților din Moldova
 4. Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
 5. Amnesty International Moldova
 6. Asociația „Piligrim-Demo”
 7. Asociația Certitudine
 8. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului şi Dezvoltarea Durabilă
 9. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
 10. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova
 11. Asociația Micului Business
 12. Asociația Obștească „Casa Speranțelor”
 13. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”
 14. Asociația Obștească „Pentru Prezent și Viitor”
 15. Asociația Obștească „Pro-Trebujeni”
 16. Asociația Obștească „QNA Moldova”
 17. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți
 18. Asociația Obștească ADR ”Habitat”
 19. Asociația Obștească Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
 20. Asociația Obștească BIOS
 21. Asociația Obștească Tinerele Femeii Cernoleuca
 22. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
 23. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 24. Asociația pentru Politica Externă (APE)
 25. Asociația Presei Independente (API)
 26. Asociația Promo-Lex
 27. Centrul „EuroPass”
 28. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 29. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 30. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 31. Centrul de Dezvoltare Economica
 32. Centrul de Drept al Femeilor
 33. Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
 34. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
 35. Centrul de Informații GENDERDOC-M
 36. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
 37. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
 38. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 39. Centrul International „La Strada”
 40. Centrul National de Drept „AD LEGEM”
 41. Centrul National de Mediu
 42. Centrul Național al Romilor
 43. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
 44. Centrul pentru jurnalism independent (CJI)
 45. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
 46. Centrul Pro-Europa Comrat
 47. Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
 48. Clinica Juridică Universitară Bălți
 49. Coaliția Nediscriminare
 50. Comunitatea WatchDog.MD
 51. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 52. CPR – Moldova
 53. Eco-Contact
 54. Eco-TIRAS
 55. Fundația Est-Europeană
 56. Fundația Freedom Moldova
 57. Fundația pentru dezvoltare
 58. Fundația Soros-Moldova
 59. Gutta Club
 60. Institutul de dezvoltare „Millenium”
 61. Institutul de Politici Publice (IPP)
 62. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
 63. Institutul Muncii
 64. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
 65. Mișcarea Ecologistă din Moldova
 66. Parteneriatul Necomercial Programe Medico-Sociale
 67. RISE Moldova
 68. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
 69. Terra-1530
 70. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
 71. Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova
 72. Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor

 

Lista semnatarilor rămâne deschisă

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Campania Acces la Justitie
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Pune_ți afacerea în agricultură pe upgrade, cu ofertele avantajoase AgroFabrica
Și pentru că lucrările agricole nu pot fi amnate, ți oferim acum finanțare n lei, cu o rată a dobnzii de la
18 Septembrie 2020
Влад Филат: «Превращение моего ребенка в мишень переходит любые пределы»
Лидер ЛДПМ Влад Филат обратился к политическим оппонентам с требованием не использовать его ребенка в качестве мишени для атаки троллей. ... The post Влад Филат:…
Alegeri prezidențiale/ Pe 1 octombrie expiră termenul de depunere a declarației de ședere
Comisia Electorală Centrală amintește că alegătorii care vor să voteze la locul aflării lor în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 pot să-și declarare noul loc…
18 Septembrie 2020
Додон: Политикам нечего делать в школах и детсадах, а президент может иметь встречи по инициативе директора
Игорь Додон в очередном выпуске «Președintele răspunde» прокомментировал вчерашний указ министра образования, культуры и исследований Игоря Шарова о запрете манифестаций ... The post Додон: Политикам…
Între DA și NU 18.09.2020
Discutăm cu Iurie Bejan, Dr. în geografie, expertul proiectului „Elaborarea planului de gestionare pentru sub-bazinul râului Botna” este implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova prin…
18 Septembrie 2020
Ne așteaptă o recesiune economică mai mare decât în 2009
Săptămâna aceasta au fost publicate Datele Biroului Național de Statistică privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) în trimestrul doi din anul curent. Este vorba despre…
18 Septembrie 2020
Ex-ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, acuză presiuni politice din partea R. Moldova, după ce a picat concursul pentru funcția de director general al OMC
Ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, candidat la Șefia Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), a anunțat astăzi, 18 septembrie, retragerea sa din cursa…
18 Septembrie 2020
Agricultura trebuie regândită după cerinţele timpului şi practicile europene
Pandemia și seceta au dat peste cap orice planuri pentru anul acesta. Și în ambele cazuri, vocile experților se fac neauzite – apelul medicilor este…
18 Septembrie 2020
Accesul persoanelor străine în școli a fost interzis, precum și întâlnirile sau manifestațiile de orice fel. Ce alte prevederi conține ordinul emis de Ministerul Educației
Accesul persoanelor străine în școli a fost interzis, precum și întâlnirile sau manifestațiile de orice fel. Ce alte prevederi conține ordinul emis de Ministerul Educației…
18 Septembrie 2020
Прокуратура отозвала обвинения в «измене родине» в адрес бывшего депутата Юрия Болбочану
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) представила Кишиневскому суду, офису Буюкань, позицию по отказу от обвинения ... The post Прокуратура отозвала…
Cele 38 de dosare politice: Procurorii au renunțat la învinuirea adusă ex-deputatului Iurie Bolboceanu
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a prezentat Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, poziția de renunțare la învinuirea de „trădare de Patrie”, adusă…
18 Septembrie 2020
Un șofer din Orhei transporta fără acte de proveniență 100 de drone în valoare de cca 1 milion de lei
Poliţiştii de frontieră din Direcţia regională NORD au identificat în trafic un microbuz ticsit cu marfă adusă din Germania, printre care 100 de drone fără…
18 Septembrie 2020
Alegătorii — ostaticii unui scrutin corupt
Ei stau liniștiți. Nu fac declarații politice, nu caută și nu găsesc neajunsuri în felul în care funcționează CEC, MAEIE sau alte instituții ale statului,…
18 Septembrie 2020
Așa-zisele autorități de la Tiraspol propun prelungirea restricțiilor până la 1 decembrie. Dodon: Cetățenii R. Moldova care locuiesc în regiunea transnistreană trebuie să poată vota
Carantina în regiunea transnistreană ar putea fi prelungită până la 1 decembrie, conform unui proiect elaborat de așa-zisele autorități de la Tiraspol, care motivează prin…
18 Septembrie 2020
(ФОТО) Новый акт вандализма в Комрате. На этот раз были поломаны скамейки в зоне отдыха
В Комрате были сломаны скамейки в зоне отдыха в одном из микрорайонов города. Ранее скамейки установила примария.  Вандалы сорвали доски ... The post (ФОТО) Новый…
Datorită alegerilor prezidențiale, elevii vor mai avea o zi de vacanță
[caption id="attachment_52205" align="alignleft" width="300"] Foto: basarabia.md[/caption] Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a anunțat că Guvernul va declara liberă pentru elevi ziua de 2…
18 Septembrie 2020
VIDEO / Expresul & Tinerii. Cristina Lopatețchi
Azi, la rubrica ”Expresul & Tinerii”, v-o prezentăm pe Cristina Lopatețchi, o tînără frumoasă și 00foarte ambițioasă, elevă în clasa a XII-a la Liceul ”Vasile …
18 Septembrie 2020
Еще один школьник заболел коронавирусом в Гагаузии
По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии в автономии за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом, ... The post Еще один…
Spălarea hainelor sintetice a generat peste cinci milioane de tone de microplastic
Oamenii de știință estimează că din 1950 până în 2016, mai mult de cinci milioane de tone de microfibre sintetice au fost eliberate în mediu.…
18 Septembrie 2020
Raport CJI: Moldova 1 a reflectat neutru partidele și politicienii din opoziție, dar l-a favorizat pe președintele Igor Dodon
În perioada 31 august – 6 septembrie 2020, Moldova 1 a reflectat în mare parte neutru informația în principalul buletin de știri al zilei, „Mesager”.…
18 Septembrie 2020
Zona de sub podul de la Telecentru va fi pietonală în acest weekend. Autoritățile anunță activități pentru copii
În acest weekend, în zona de sub podul de la Telecentru se vor desfășura mai multe evenimente cu tematică diversă, atât pentru locuitorii capitalei, cât…
18 Septembrie 2020
Полиция задержала под Кишиневом два буса со взрывчаткой
Остановленные для проверки водители не смогли объяснить, какой груз у них в автомобилях. Фото полиции. На бусах не было специальных знаков «ADR», которыми обязательно должна быть…
18 Septembrie 2020
Copiii dormeau la amiază pe saltele amplasate pe podea: Detalii despre grădinița din capitală, închisă după ce au fost depistate numeroase ilegalități
Copiii dormeau pe saltele la podea, lipsa registrul de triaj, nu era amenajat punctul medical și izolatorul și nici nu se efectua monitorizarea stării de…
18 Septembrie 2020
Persoanele vârstnice din 10 localități vor primi telefoane mobile și vor învăța împreună cu tinerii cum să comunice online
Persoanele vârstnice din 10 localități vor primi telefoane mobile și vor învăța împreună cu tinerii cum să comunice online Help Age International în Moldova cu susținerea…
18 Septembrie 2020
Жильцы бельцкой улицы недовольны соседством с супермаркетом Kaufland. Они добиваются встречи с примаром
Участники встречи призвали примара прийти с ним на встречу сегодня вечером. Стоп-кадр видео Бельчане, живущие на улице Мирона Костина, вблизи нового супермаркета Kaufland, жалуются на…
18 Septembrie 2020
Дела «государственной тайны» на повестке дня переговоров в Генеральной прокуратуре
Генеральный прокурор Александр Стояногло созвал заседание с участием руководителей специализированных и муниципальных прокуратур, подразделений с полномочиями в расследовании дел, содержащих ... The post Дела «государственной…
Dodon, despre inaugurarea WC-ului: Au luat-o razna cu PR-ul
Dodon, despre inaugurarea WC-ului: Au luat-o razna cu PR-ul. E o situație stupidă Președintele R. Moldova, Igor Dodon, susține că este un lucru bun că…
18 Septembrie 2020
Ministrul Economiei a inspectat lucrările de reparaţie a 200 de metri de drum din raionul Hînceşti
Potrivit unui comunicat al MEI, printre acestea a fost drumul care asigură conexiunea dintre localitățile Sărata Galbenă și satul Caracui din gesti
18 Septembrie 2020
(ФОТО/ВИДЕО) Дроны, депутаты, чиновники: Додон открыл детскую площадку в Чадыр-Лунге. Вот как она выглядит
Вчера президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии площадки в Чадыр-Лунги. И он сам, и местные чиновники пишут о ... The post (ФОТО/ВИДЕО) Дроны,…
Vor contribui la combaterea stigmei asociate cu COVID-19 în Republica Moldova
COVID-19, necunoscut și necercetat până în 2019, a provocat apariția și răspândirea unui șir de mituri și teorii care fiind nedemonstrate, determină apariția fricilor, stigmei…
18 Septembrie 2020
Fii erou la tine acasă - sortează!
În satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care au scop să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul unei liste ample…
18 Septembrie 2020
Министр Шаров: Осенние каникулы могут продлить до 2 ноября
Осенние каникулы школьников могут быть продлены на один день. Они также останутся дома в понедельник, 2 ноября, на следующий день ... The post Министр Шаров:…
FOTO. Primul lot de dezinfectanți și alte materiale de igienă au ajuns în școlile din raionul Ungheni
Despre aceasta a anunțat pe pagina oficială de facebook direcția Educație Ungheni. Astfel, în săptămâna 07-11 septembrie 2020 Direcția Educație a repartizat instituțiilor școlare din…
18 Septembrie 2020
VIDEO/ COVID-19 în R. Moldova – între scepticism și lipsa locurilor în spitale
Un raport prezentat la început de septembrie de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) arată că „se observă o întinerire a cazurilor” confirmate…
18 Septembrie 2020
Авария в Штефан-Водэ: Пьяный тракторист сбил мотоцикл, 18-летняя девушка скончалась
Роковое столкновение в Штефан-Водэ. 18-летняя девушка умерла, а ее друг госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как мотоцикл, на котором ... The post Авария в…
Ex-ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, a picat concursul pentru funcția de director general al OMC
Trei pretendenți pentru șefia Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) nu au trecut în etapa următoare a concursului. Printre candidații excluși din cursă, ce urmează a fi…
18 Septembrie 2020
sondaj / Alegeri prezidențiale: morții și viii, pe aceleași liste de vot?
Morții pe aceeași listă cu viii. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat primii doi candidați în cursa pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie: Andrei Năstase…
18 Septembrie 2020
Persoanele vârstnice din 10 localități vor primi telefoane mobile și vor învăța împreună cu tinerii cum să comunice online
Help Age International în Moldova cu susținerea Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) a lansat astăzi un proiect inovativ de dezvoltare a abilităților digitale ale femeilor…
18 Septembrie 2020
Numărul infecţiilor cu coronavirus a depăşit 30 de milioane la nivel global
Numărul de cazuri confirmate de coronavirus în întreaga lume a depăşit 30 de milioane. Peste 940.000 de persoane au murit după ce au fost confirmate…
18 Septembrie 2020
Лукашенко, Путин и Трамп стали лауреатами Шнобелевской премии. Лукашенко — во второй раз
Кроме Лукашенко, Путина и Трампа лауреатами премии стали лидеры ещё шести государств. Коллаж «СП». Премией награждают за сомнительные и абсурдные достижения в науке. 18.09.2020 - 10:44
18 Septembrie 2020
Ce spun deputații Bolea și Litvinenco despre inaugurarea veceului din Hiliuți de reprezentanților PSRM și PAS
Ce spun deputații Bolea și Litvinenco despre inaugurarea veceului din Hiliuți de reprezentanților PSRM și PAS Dacă deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Sergiu Litvincenco consideră…
18 Septembrie 2020
Localnicii din Mănoilești vor lăsa telefoanele mobile în favoarea cărților
Vor lasă telefoanele mobile acasă și vor veni la bibliotecă să citească cărți. Și asta pentru că la Mănoilești a fost dat startul unui proiect…
18 Septembrie 2020
Moldasig face o infuzie de 1,2 milioane de euro în capitalul Asito Capital din România
Pe pagina WEB a societății de asigurare-reasigurare, Asito Kapital SA, nu există o infomație oficială referitor la scopul acestei majorări de capit
18 Septembrie 2020
Министр образования о «открытии туалета» в школе: «Это возмутительно»
Министр образования Игорь Шаров утверждает, что он глубоко возмущен тем фактом, что вчера в гимназии села Хилиуць был открыт туалет, ... The post Министр образования…
Panglica roșie la inaugurarea veceului/ Dodon: „Au luat-o razna cu PR-ul”
Președintele R. Moldova, Igor Dodon, susține că este un lucru bun că în școala din Hiliuți, Râșcani, a fost reparat un bloc sanitar, dar critică…
18 Septembrie 2020
Peste un milion de lei pentru reamenajarea unui teren de sport
În scopul îmbunătățirii calității activităților sportive, la începutul săptămânii curente, au început lucrările de reamenajare a terenului de sport al …
18 Septembrie 2020
Primarul care a cumpărat un sat
După mai bine de zece ani de la inundațiile care au șters de pe hartă satul Cotul Morii din raionul Hîncești, oamenii încă nu-și pot…
18 Septembrie 2020
Moldovenii aflați peste hotare pot vota cu pașaportul expirat
Cetățenii moldoveni cu drept de vot, aflați peste hotare, vor putea vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie chiar dacă au pașaportul expirat. Deși acest…
18 Septembrie 2020
Înregistrări reale la vot sau falsuri?
Înregistrări reale sau falsuri?             Peste 60 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate, precum și domiciliați în localitățile…
18 Septembrie 2020
Raionul Orhei a urcat pe locul 4 în republică, după numărul de infectări cu COVID-19
Raionul Orhei a ajuns pe locul 4 în republică după numărul de infectări cu COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, raionul Orhei este depășit de municipiile…
18 Septembrie 2020
Выборы Президента 2020: Promo-LEX о наблюдение за финансированием деятельности Инициативных групп
По мнению Promo-LEX, существующая нормативно-правовая база не содержит четких и достаточных положений, которые обеспечивали бы равные возможности для всех конкурентов ... The post Выборы Президента…
Gheretele din Chișinău pot fi văzute pe o hartă digitală
Primăria municipiului Chișinău a elaborat o nouă hartă digitală pe care se regăsesc toate gheretele amplasate pe străzile capitalei. Astfel, fiecare punct de comerț ambulant a fost…
18 Septembrie 2020
Ședință la PG: Dosarele cu bifa „secret de stat”, discutate de procurorii-șefi ai mai mult instituții specializate. Ce spune Stoianoglo despre sentința emisă pentru fostul șef SIS
Dosarele cu bifa „secret de stat” a ajuns pe agenda discuțiilor la Procuratura Generală (PG), în urma valului de indignări în cazul condamnării secretizate a…
18 Septembrie 2020
Moldova a pierdut investitori străini din cauza drumurilor de o calitate proastă
Republica Moldova a înregistrat cazuri când investitorii străini au refuzat să investească bani în anumite zone din țară din cauza infrastructurii proaste. Potrivit secretarului de…
18 Septembrie 2020
Юрист ФБК: всю одежду, в которой госпитализировали Навального в Омске, изъяли силовики
Вся одежда, в которой госпитализировали Алексея Навального из омского аэропорта в местную больницу, была изъята 20 августа сотрудниками правоохранительных органов. Об ... The post Юрист ФБК:…
Un nou proiect pentru satul Romanovca. Oamenii vor avea unde să se adune
În scurt timp, satul Romanovca din raionul Ungheni va avea un loc bine amenajat, în preajma unui izvor, unde vor putea să se adune de…
18 Septembrie 2020
În declarațiile de avere ale deputaților se atestă frecvent greșeli, studiu
În declarațiile de avere și interese personale completate de reprezentanții legislativului se regăsesc frecvent greșeli sau neconcordanțe. Uneori, în declarațiile acestora se regăsesc donații la…
18 Septembrie 2020
Разбились на мотоцикле после столкновения с трактором. 18-летняя пассажирка погибла
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и определяют ее виновника. Фото иллюстративное: архив «СП» В результате удара мотоциклист и его пассажирка в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы…
18 Septembrie 2020
Cod galben de răcire bruscă a vremii
Meteorologii au emis pentru zilele de vineri și sâmbătă, 18 și 19 septembrie, avetizare cod galben de scădere bruscă a temperaturii aerului. Sâmbătă, în orele…
18 Septembrie 2020
Lukashenko anunță că Belarus închide frontierele cu Lituania și Polonia
Belarus se vede constrânsă să-şi închidă frontierele cu Polonia şi Lituania, a declarat joi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, care a anunţat de asemenea o întărire…
18 Septembrie 2020
Cod galben de scădere bruscă a temperaturii aerului
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a atenționat că, în perioada 18 – 19 septembrie, Republica Moldova va fi sub cod galben de scădere bruscă a…
18 Septembrie 2020
Из-за резкого похолодания в Молдове объявлен жёлтый код
С воскресенья температура воздуха начнёт снова подниматься. Фото: Мария Смарчевская Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности в связи с понижением температуры воздуха. 18.09.2020 -…
18 Septembrie 2020
A fost lansată Campania de informare: „Reducerea stigmei asociate cu COVID-19”
Campania de informare „Reducerea stigmei asociate cu COVID-19”, cu mesajul: „Doar împreună putem opri pandemia și stigmatizarea!”, a fost lansată pentru a preveni și combate…
18 Septembrie 2020
VIDEO/ Primarul care a cumpărat un sat
După mai bine de zece ani de la inundațiile care au șters de pe hartă satul Cotul Morii din raionul Hîncești, oamenii încă nu-și pot…
18 Septembrie 2020
В 2019 году гагаузские спортсмены завоевали 149 медалей на соревнованиях различных уровней
По итогам 2019 года гагаузские спортсмены на соревнованиях различных уровней завоевали 149 медалей — 46 золотых, 40 серебряных и 63 ... The post В 2019…
Приказ министра: посторонним запрещен доступ в школы и детсады. Политикам тоже
Во время пандемии доступ в школу лицам, не участвующим в учебном процессе запрещен полностью. Фото иллюстративное: gazeta.ru Решение минобразования последовало после торжественного открытия туалета в…
18 Septembrie 2020
Тротуары в Бельцах будут делать пять разных предприятий
Тротуарную плитку будут выкладывать сразу на пяти разных улицах. Фото: Юрий Гагарин Определены победители тендера по выбору подрядчиков, которые займутся укладкой тротуарной плитки. Четыре из…
18 Septembrie 2020
Furculiță, despre inaugurarea cu panglică roșie a unui veceu: „Mi-am adus aminte de veceul din curtea școlii în care eu am învățat… să ne fi amenajat un bloc sanitar cineva, îl întâmpinam cu flori și busuioc”
Deputatul socialist, Corneliu Furculiță, a comentat cazul de la Hiliuți, Râșcani, unde un deputat, președintele de raion, primarul satului și directoarea școlii au tăiat o…
18 Septembrie 2020
Ziua Democrației false
Marți, 15 septembrie, omenirea a consemnat Ziua Internațională a Democrației. Da, a fost o zi dificilă la Minsk, unde sute de promotori ai democrației zac…
18 Septembrie 2020
(ФОТО) 18 авиамедицинская операция: бригада SMURD доставила из Окницы в Кишинев мужчину с пищеварительным кровотечением
Утром 17 сентября авиационная бригада SMURD Яссы выполнила воздушную операцию, чтобы доставить 55-летнего мужчину из Окницы в Кишинев, у которого ... The post (ФОТО) 18…
Maria Mocanu:// Violența de gen nu necesită dezbatere, ci combatere
Zilele trecute, în timpul gustării, unul dintre gemenii mei de șapte ani m-a întrebat ceva ce mi-a rănit sufletul: - Mamă, discuția între fete este…
18 Septembrie 2020
Situația la frontieră. Peste 6.600 de cetățeni au intrat în R. Moldova, în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 14 083 traversări. Pe sensul de intrare în Republica…
18 Septembrie 2020
Lukaşenko anunță că Belarus închide granițele cu Polonia şi Lituania
Belarus se vede constrânsă să-şi închidă frontierele cu Polonia şi Lituania, a declarat joi preşedintele Aleksandr Lukaşenko. Liderul autoritar de la Minsk a anunţat, de…
18 Septembrie 2020
НБМ ОБНАРОДОВАЛ КУРС ВАЛЮТ НА 18 СЕНТЯБРЯ
Национальный банк Молдовы обнародовал курс валют на 18 сентября. Американский доллар сегодня стоит 16 леев 63 бана. Евро стоит 19 леев ... The post НБМ ОБНАРОДОВАЛ…
Panglicari la inaugurarea WC-ului
La Hiliuți, Râșcani, satul de baștină al subsemnatului, a avut loc un eveniment ce te face să râzi, iar pe urmă să și plângi de…
18 Septembrie 2020
Бесплатный курс по веб-дизайну для девушек в Бельцах и регионе
Бесплатный курс по веб-дизайну для девушек в Бельцах и регионе Девушкам северного региона Молдовы предоставлена уникальная возможность пройти курс по Web Design бесплатно...
18 Septembrie 2020
ОБЛАЧНО И ДО +15 НА СЕВЕРЕ: ПОГОДА НА ПЯТНИЦУ
В пятницу, 18 сентября, в Республике Молдова будет облачно и прохладно. Синоптики передают до +15 градусов тепла. На севере страны воздух ... The post ОБЛАЧНО И…
Cum relatăm despre un minor condamnat fără să-i încălcăm drepturile?
Întrebare: Redacția noastră intenționează să realizeze un material jurnalistic despre condițiile de detenție a copiilor condamnați la închisoare, precum și măsurile de reeducare ce le…
18 Septembrie 2020
Belarus: Parlamentul European nu-l recunoaște pe Lukashenko drept președinte, iar OSCE va investiga încălcările din cadrul alegerilor
Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezoluţie prin care nu-l mai recunoaşte pe Alexandr Lukashenko drept preşedinte al Belarusului, calificată de Minsk drept ”agresivă”,…
17 Septembrie 2020
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării: Elevii nu vor merge la școală la 2 noiembrie
Vacanța elevilor va fi prelungită, ziua de 2 noiembrie fiind liberă pentru ca în școli, unde, de obicei, sunt deschise secții de votare, să fie…
17 Septembrie 2020
Ultimele date: Câți elevi și profesori au COVID-19
Actualmente, în carantină se află 10 școli din R. Moldova, a declarat joi, 17 septembrie, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, în cadrul emisiunii…
17 Septembrie 2020
Ordin emis de Ministerul Educației prin care interzice accesul în instituțiile de învățământ a persoanelor străine
Ministerul Educației a emis astăzi, 17 septembrie, un ordin prin care interzice accesul în instituțiile de învățământ a persoanelor străine și organizarea activităților care nu…
17 Septembrie 2020
Panglica roșie la inaugurarea veceului/ Ministrul Șarov a cerut amenzi: „Sunt revoltat. Cât de cinic trebuie să fii?”
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, s-a arătat revoltat de cazul de la Himiliuți, Râșcani, unde un deputat, președintele de raion, primarul satului și…
17 Septembrie 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и «усилении границы» с Украиной
Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей и «усиливает границу» с Украиной, объявил Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости. Как добавляет белорусское «Радио Свобода», ... The post Лукашенко объявил…
Сегодня ЦИК так и не принял решение, регистрировать Канду как кандидата на выборах или нет
Андриан Канду, кандидат, выдвинутый партией «Про Молдова» на президентских выборах в этом году, сегодня не был зарегистрирован в качестве кандидата ... The post Сегодня ЦИК…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curatăThe english version of site is out of work