en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Declarație publică privind degradarea procesului legislativ și actului de guvernare în Republica Moldova

Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic condamnă degradarea fără precedent a calității actului de guvernare ca urmare a nerespectării procedurilor legale de promovare a proiectelor de legi comise de către majoritatea parlamentară, formată din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Șor și grupul „pentru Moldova". În cadrul ședințelor Parlamentului din 16 decembrie 2020 și 3 decembrie 2020, încălcând flagrant procedurile legislative, aceste partide au adoptat o serie de legi care compromit lupta cu corupția, subminează bugetul public, pun în pericol relația cu partenerii de dezvoltare și riscă să destabilizeze situația macrofinanciară din țară.

Astfel, adițional la îngrijorările exprimate în apelul public din 7 decembrie 2020, atragem atenția societății, autorităților naționale și comunității internaționale la următoarele acte și decizii toxice care generează riscuri iminente la adresa stabilității și securității financiare, politice, economice și sociale din Republica Moldova:

Abrogarea „Legii miliardului"

 • 56 de deputați ai PSRM, Partidul Șor și grupul parlamentar „pentru Moldova" au adoptat proiectul de lege pentru abrogarea Legii 235/2016. Prin acest vot s-a anulat mecanismul de rambursare de către Ministerul Finanțelor a creditelor de urgență oferite de BNM celor trei bănci falimentare (BC Banca de Economii; BC Banca Socială și BC Unibank) în perioada anilor 2014/2015. Votul a fost realizat cu încălcarea tuturor cerințelor de transparență și consultare în procesul decizional a instituțiilor relevante. Mai mult ca atât, abrogarea Legii 235/2016 creează riscuri iminente la adresa finanțelor publice, a echilibrelor macroeconomice în cadrul economiei naționale și subminează încrederea partenerilor externi și a instituțiilor financiare internaționale față de statul Republica Moldova.
 • Anularea datoriei Ministerului Finanțelor către Banca Națională a Moldovei va duce la subcapitalizarea BNM, făcând-o incapabilă să-și exercite atribuțiile conferite de lege: asigurarea stabilității prețurilor și a încrederii în moneda națională. Acest fapt destul de rapid ar agrava poziția financiară a companiilor și cetățenilor, precum și stabilitatea finanțelor publice în contextul în care guvernul va fi nevoit să contracteze noi datorii pentru a nu permite escaladarea unei crize sociale. Mai mult decât atât, aceasta va submina încrederea investitorilor în stat, fapt ce va face procesul de atragere a creditelor și investițiilor, în special externe, și mai complicată.
 • Abrogarea Legii 235/2016 riscă să provoace haos în economie și societate, dar se pare că anume asta și-au propus deputații pentru a-și realiza interesele înguste de grup, inclusiv salvarea celor vinovați de fraudele bancare.


Revenirea la pragurile de pensionare de 57 ani pentru femei și 62 ani pentru bărbați

 • Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41, 42). Esența acestei legi este micșorarea vârstei de pensionare până la nivelul anului 2016, când a reînceput creșterea graduală a vârstei de pensionare (57 ani pentru femei și 62 ani pentru bărbați).
 • Deși proiectul abordează un subiect cu impact social și bugetar masiv, acesta a fost promovat cu o lipsă totală de transparență, fără consultări publice și fără obținerea tuturor avizelor necesare de la instituțiile implicate, în special Guvernul, de la înregistrarea acestuia până la votul final trecând doar 6 zile. Iese în evidență și superficialitatea notei de argumentare, care oferă ZERO calcule asupra impactului bugetar al acestui proiect, deși implementarea acestei măsuri poate determina falimentul sistemului public de pensii.
 • Cele mai conservative calcule arată că doar pentru anul 2020 ar fi necesar suplimentar la buget circa 1,4-1,5 miliarde Lei, iar pentru anii următori presiunea pe buget va crește de câteva ori având în vedere creșterea numărului oamenilor care vor atinge vârsta scăzută de  pensionare.
 • Cu alte cuvinte, majoritatea parlamentară de conjunctură PSRM-Șor a votat micșorarea vârstei de pensionare fără să comunice societății și care ar fi costurile acesteia, iar acestea pot fi dramatice reflectate prin: i) creșterea presiunii fiscale pe firme și angajați prin majorarea substanțială a contribuțiilor de asigurări sociale, ii) stoparea oricăror majorări de pensii și chiar forțarea de a reduce pensiile, pentru a le putea plăti, iii) limitarea la maximum a cheltuielilor pentru investiții din bugetul de stat pentru a putea compensa prin transferuri deficitul fondului de pensii.
 • Deși reforma pensiilor din 2016 nu a fost una perfectă, aceasta a permis prin recalcularea / actualizarea / valorizarea pensiei pentru multe categorii de pensionari ca în decurs de 4 ani pensia medie să crească de la 1 275 la 2 050 lei, iar în lipsa acestei reforme pensia medie ar fi fost la moment cu circa 500 lei mai mică. Dacă în luna decembrie 2016 cheltuielile lunare ale fondului de pensii erau de 881 milioane lei, în septembrie 2020 volumul acestora era cu peste 61% mai mare (1,4 miliarde Lei). Autorii proiectului au adus drept exemple despre vârsta de pensionare state din altă zonă geografică, sau cu situație demografică fundamental diferită, cum este Șri Lanka, dar uită să menționeze că în majoritatea statelor din regiune fenomenul de îmbătrânire a populației a obligat statele să majoreze vârsta de pensionare, chiar și Federația Rusă, la care PSRM se raportează frecvent, fiind la moment în proces de creștere a vârstei de pensionare de la 55/60 ani până la 60/65 ani.
 • În concluzie, prin adoptarea acestui proiect populist și fără acoperire bugetară, deputații PSRM-Șor oferă populației falsa iluzie că vor ieși mai repede la pensie, dar nu  spun că prin aceasta îi condamnă pe pensionari la pensii mizere și o bătrânețe nesigură.
 • Mai mult ca atât, anularea reformei de pensii periclitează potențialul Guvernului Republicii Moldova de a accesa fonduri externe solicitate de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.


Aprobarea Politicii fiscale și vamale și a Legii bugetului pentru anul 2021 de către Parlament

 • Cea mai importantă decizie anuală a Parlamentului - aprobarea politicii fiscale/vamale (Legea nr. 476 din 01.12.2020) și a Legii bugetului de stat - a avut loc în acest an fără respectarea cerințelor legale minime de transparență, în lipsa consultărilor și cu includerea prevederilor care promovează interese politice înguste. În perioada adoptării Bugetului de Stat (octombrie - decembrie), Parlamentul are obligația de a asigura un nivel suficient de informare, consultare și participare, pentru a se asigura că acest document răspunde priorităților existente, dar mai ales pentru a asigura controlul parlamentar al modului în care sunt cheltuiți banii publici.
 • Proiectele Politicii fiscale/vamale și a Legii Bugetului de Stat 2021 au fost transmise în Parlament de către Guvern la 1 decembrie 2020 și pe marginea acestora nu au fost organizate discuții parlamentare veritabile, documentul promovând deschis clientelismul politic, toate acestea, în lipsa resurselor de acoperire a cheltuielilor, cu încălcarea crasă a prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului Parlamentului. Unul din cele mai elocvente exemple este distribuirea prin Anexa 7 a Legii bugetului de stat a peste 350 milioane lei cu o discreție politică discriminatorie și periculoasă.
 • Pe lângă faptul că este un exemplu prost de abuz al puterii deliberative în stat, Parlamentul a dat un semnal extrem de periculos pentru statul de drept, în care abuzul majorității este legalizat, reducând toate eforturile de bună guvernare și gestiune a resurselor bugetare făcute din 2009 încoace la zero. Mai grav este și faptul că în situația pandemiei și a crizei asociate cu aceasta, modificările făcute în Parlament nu vin să rezolve nici una din problemele actuale ale țării: creșterea ratei șomajului, problemele din sistemul de sănătate, educație, sectorul real al economiei.
 • Problema plafonării taxelor locale, rămâne o temă controversată, în lipsa unui dialog veritabil și a unei platforme care să analizeze limitările pe care aceste plafoane le pune pentru primării, dar și a unei profunde neînțelegeri a ce înseamnă autonomia autorităților locale. Ignorarea interesului comun al autorităților locale a deputaților, ne face să credem că domniile lor au uitat că fiind aleși pe circumscripții electorale, ei ar trebui să reprezinte interesele acestora și în Parlament.

 

Modificarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului

 • Modificările aduse Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului și modificările aferente acestui articol în politica bugetar-fiscală nu reprezintă decât un mecanism special pentru a ocoli sistemul de impozitare al țigărilor. Nu există nici un motiv care ar explica de ce pentru acest nou tip de țigări „cigarillos", accizele plătite trebuie să fie mai mici de cel puțin 2 ori decât cele mai ieftine țigări de pe piața autohtonă. Acest produs este la fel de dăunător ca orice produs de tutun, cu același grad de toxicitate și care poate provoacă dependență, nu este un „produs social", iar premisa că modificarea corespunde aquis-ului european este una falsă.


Modificarea cadrului de operare a Autorității naționale de Integritate

 • Parlamentul a adoptat în două lecturi în aceeași zi un proiect de lege care modifică cadrul de operare a Autorității naționale de Integritate. Proiectul a fost inițiat pe 4 decembrie 2020, cu mai puțin de două săptămâni până la adoptare, de un grup de deputați socialiști.
 • Proiectul reduce termenului de efectuare a controlului averii și intereselor personale de la 3 ani la 1 an de la încetarea funcției/mandatului; introduce neclarități în ceea ce privește termenul de contestare a actelor Autorității Naționale de Integritate și condiționează răspunderea disciplinară pentru nedeclararea averilor de existența unui act definitiv al Autorității Naționale de Integritate etc.
 • În esență, proiectul reducere posibilitatea ANI de a verifica funcționarii publici și introduce un haos și mai mare în procedura de verificare a averilor și de sancționare a angajaților statului. Acest fapt prin sine este greu de acceptat într-un stat care declară lupta cu corupția drept o prioritate absolută. Proiectul în cauză nu se referă la o problemă arzătoare, însă a fost adoptat în mare grabă. De asemenea, acesta a fost votat cu încălcarea procedurilor legale (lipsa avizului Guvernului și a expertizei anticorupție) și a consultărilor publice. Graba cu care a fost votat un proiect atât de sensibil trădează existența unor interese ascunse.


Modificările în domeniul farmaceutic

 • Modificările legislative operate la 16 decembrie de majoritatea PSRM-Șor în domeniul farmaceutic și al medicamentelor, adoptate fără consens și consultări cu comunitatea farmaceutică din țară și care de facto scot de sub controlul riguros firesc activitatea farmaceutică, vin să submineze acest sector și să atenteze direct la sănătatea oamenilor.
 • Liberalizarea prețurilor la medicamentele fără rețetă poate duce inevitabil la creșterea prețurilor pe o piață care încă e departe de a fi una transparentă cu un mediu concurențial propice, în timp ce limitarea adaosului comercial pentru medicamentele compensate de până la 12% va duce la dispariția treptată din farmacii a acestora reieșind din dezinteresul economic cert de a vinde în asemenea condiții, mai ales pentru farmaciile mici fără economii la scară.
 • Dar epopeea schimbărilor distructive în acest sector nu se opresc aici. Modificarea prin care se va permite comercializarea în Republica Moldova a medicamentelor ne-autorizate în țara de origine, care nu au trecut testul de conformitate și inofensivitate, precum și introducerea posibilității de a vinde medicamente în afara farmaciilor creează toate premisele ca populația să achiziționeze pe larg produse dubioase cu consecințe potențiale grave asupra sănătății oamenilor. La aceasta se mai adaugă și posibilitatea de a vinde medicamentele în așa-zisele farmacii mobile, care în mod evident nu ar putea respecta condițiile optime de păstrare a medicamentelor. Mai mult, acestea vor fi comercializate de oameni fără pregătirea necesară, iar imposibilitatea monitorizării efective a acestor unități deschide pe larg și posibilitatea de a comercializa nestingherit medicamente falsificate și contrafăcute.
 • În concluzie, ghidați de promisiuni electorale populiste și interese de afaceri înguste, majoritatea parlamentară PSRM-Șor pune la bătaie fără jenă chiar și sănătatea oamenilor pentru a-și îndeplini propriile interese.


În contextul celor expuse:

 • Calificăm acestea și alte acțiuni concertate ale deputaților din cadrul majorității parlamentare PSRM, Partidul Șor și grupul „pentru Moldova" drept sabotaj instituțional care urmărește destabilizarea situației macrofinanciare, economice și sociale a Republicii Moldova, în mod irecuperabil pentru mai mulți ani înainte.
 • Solicităm deputaților să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea actelor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, având în vedere încălcările și erorile grave de procedură admise. Legile respective au fost votate în grabă, fără consultări, majoritatea fără avizele favorabile ale instituțiilor de resort.
 • Cerem insistent deputaților din parlament să respecte cu strictețe legea, voința poporului și să se abțină de la promovarea inițiativelor care subminează statul de drept, independența instituțiilor publice, democrația și relațiile externe ale țării, precum și încurajează promovarea schemelor obscure în detrimentul intereselor și obiectivelor naționale.
 • Îndemnăm Parlamentul Republicii Moldova să-și exercite pe deplin funcția de control parlamentar, să respecte principiile transparenței decizionale, să nu accepte spre aprobare documente care nu au respectat procedurile legale de consultarea cu publicul,

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 96 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte peste 255 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Semnatarii Declarației:

1.  Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

2.  Fundația Soros-Moldova

3.  Centrul pentru Jurnalism Independent

4.  Institutul de Dezvoltare Urbană

5.  Asociația Presei Independente

6.  Asociația Promo-LEX

7.  Amnesty International Moldova

8.  Institutul European de Studii Politice

9.  Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada"

10.   Institutul pentru Drepturile Omului

11.   Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

12.   „Ave Copiii"

13.   Centrul de Resurse Juridice din Moldova

14.   Centrul Național al Romilor

15.   Institutul pentru Politici și Reforme Europene

16.   Centrul Analitic Independent Expert-Grup

17.   Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova

18.   Comunitatea WatchDog.md

19.   Local Democracy Agency Moldova

20.   INVENTO

21.   Experts for Security and Global Affairs (ESGA)

22.   Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova

23.   Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională

24.   Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

25.   Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din Republica Moldova

26.   Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

27.   Alianța INFONET

28.   Institutum Virtutes Civiles

29.   Медиа Центр Приднестровья

30.   Centrul de Politici și Reforme

31.   Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul"

32.   Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

33.   Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova

34.   Congresul Autorităților Locale din Moldova

35.   Asociația pentru Politică Externă

36.   INTECO

37.   „Mame în Acțiune"

38.   „Femeia și Copilul- Protecție și Sprijin"

39.   Centrul „Pro-Europa" din Comrat

40.   Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni

41.   Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova

42.   Centrul Regional „Contact" Bălți

43.   Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru Viitor

44.   Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști „CERTITUDINE"

45.   Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT

46.   „Pro Cooperare Regională"

47.   Asociația Micului Business din Moldova

48.   Centrul pentru Dezvoltare și Management

49.   Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice

50.   Business Consulting Institute

51.   Rețeaua Națională LEADER în Moldova

52.   „Terra-1530"

53.   Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă

54.   Centrul de Consultanță Ecologică Cahul

55.   BIOS

56.   ECOTOX

57.   Organizația Teritorială Ștefan-Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova

58.   Centrul Regional de Mediu din Moldova

59.   Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

60.   Mișcarea Ecologistă din Moldova

61.   „Hai Moldova"

62.   Centrul Regional al Studiilor de Mediu ECOS

63.   Centrul Republican pentru Copii și Tineret Gutta-Club

64.   Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras"

65.   „Cutezătorul"

66.   „Caroma-Nord"

67.   Eco-Contact

68.   „BIOTICA"

69.   Centrul Național de Mediu

70.   Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă

71.   Automobil Club Moldova

72.   Eco-Sor

73.   GREEN-School

74.   Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"

75.   Consiliul Național al Tineretului din Moldova

76.   „Tinerii pentru Dreptul la Viață" (TDV)

77.   Fundația Est-Europeană

78.   Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană

79.   „Eco-Răzeni"

80.   Institutul de Politici Publice

81.   Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova

82.   "Interacțiune"

83.   Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Moldova

84.   AEGEE-Chișinău

85.   Centrul de Inovare și Politici din Moldova

86.   CASMED

87.   Asociația Regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzători din Găgăuzia „VESTA"

88.   Centrul European pentru Inițiative civile „Stalker"

89.   Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)

90.   Institutul Muncii

91.   Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova

92.   Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

93.   Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS

94.   Federația Sindicală „SĂNĂTATEA" din RM

95.Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Campania Acces la Justitie
REDACȚIILE API LA MINUT
Roboțeii din Rezina iarăși primii în țară
Echipa Clubului de robotică JUST Do IT de la Biblioteca Publică Raională  Mihai Eminescu din Rezina s-a învrednicit în Competiția Națională – 2020 Robo Liga Bibliotecilor de Premiul Mare și…
16 Ianuarie 2021
В Молдове выявили еще 377 новых случаев ковида
В больницах Молдовы сейчас лечатся 2245 инфицированных коронавирусом пациентов. Фото: Минздрав Молдовы За минувшие сутки в Молдове провели 3146 тестов на коронавирус нового типа. Положительный результат показали 377 анализов.…
16 Ianuarie 2021
COVID-19: 377 новых случаев зарегистрированы за последние 24 часа. 17 человек скончались
Еще 377 новых случаев заражения COVID-19 подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего количества случаев 2 случая импорта (Великобритания-1, Украина-1). ... The post COVID-19: 377…
(ВИДЕО) Психотропные таблетки внутри булочек. Полиция изъяла наркотики на 200 тыс. леев
Сотрудники Национального следственного инспектората совместно с сотрудниками Инспектората полиции Рышкань мун. Кишинэу под руководством прокуроров Рышканской прокуратуры Кишинева задержали четырех ... The post (ВИДЕО) Психотропные…
Подросток из Фалешт застрелил редкую в Молдове косулю. Делом занялась полиция
Шкуру убитого животного нашли недалеко от дома подростка-охотника. Фото: politia.md Сотрудники инспектората полиции Фалешт получили оперативное сообщение о том, что вблизи села Петросу неизвестный застрелил косулю.…
16 Ianuarie 2021
На выезде из Бельц перевернулся «мерседес». Водитель не справился с управлением на скорости
Машина съехала с трассы и перевернулась. Водитель получил травмы. Фото полиции Сообщение о ДТП в Бельцкий инспекторат полиции поступило утром 16 января около 10 часов. 16.01.2021 - 16:07
16 Ianuarie 2021
Cavcaliuc, către Usatîi: Cu tine se va întâmpla ceva ce nici savanții nu vor putea explica
Cavcaliuc, către Usatîi: Cu tine se va întâmpla ceva ce nici savanții nu vor putea explica. După ce în cadrul unei emisiuni de la TV8…
16 Ianuarie 2021
Майя Санду на встрече с послом ЕС: Один из приоритетов визита в Брюссель — обеспечение Молдовы вакциной
Президент Майя Санду провела вчера встречу с Послом Европейского Союза Петером Михалко, в ходе которой были обсуждены приоритетные направления сотрудничества ... The post Майя Санду…
В Бельцах на 8-м квартале построят спортивную площадку, а на «БАМе» — игровую
У гимназии № 7 установят похожую спортплощадку. Фото из архива "СП" Планы по обустройству новых спортивных и детских площадок обсуждались на совещании с представителями коммунальных…
16 Ianuarie 2021
Парень, упавший с эскалатора в торговом центре Кишинева, прооперирован. Впереди ещё 4 операции
Момент, когда молодой человек забрался на перила эскалатора. Стоп-кадр видео Молодой человек, упавший 15 января с эскалатора в торговом центре Кишинева, снимая ролик для TikTok, находится в столичном Институте скорой…
16 Ianuarie 2021
Консульство Румынии в Кишиневе вновь начнет организовывать принятие присяги
Посольство Румынии в Кишиневе сообщает, что, начиная с 22.01.2021, каждую пятницу Консульский отдел будет организовывать только мероприятия по принятию присяги ... The post Консульство Румынии…
Călătorii cu Gust 16.01.2021
Bine v-am găsit la o nouă ediţie a emisiunii „Călătorii cu Gust”. Astăzi aflați care va fi orarul după care va circula troleibuzul turistic prin…
16 Ianuarie 2021
Indemnizația unică la naștere. Care sunt condițiile de accesare a prestației
Indemnizația unică acordată la nașterea copilului este un suport financiar acordat de stat familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul R. Moldova. Această prestație socială se…
16 Ianuarie 2021
Бельчанин попался на границе с поддельными правами за $300
За левые права бельчанин отдал 300 долларов, житель Резинского района - 80 евро. Оба документа изъяты. Фото: border.gov.md Сотрудники пограничной полиции Молдовы за минувшие сутки выявили…
16 Ianuarie 2021
Rusia: Jurnaliștilor li s-a interzis să filmeze sosirea lui Navalny la aeroport. Acesta revine de la Berlin
Aeroportul Vnukovo, unde liderul opoziției ruse, Alexei Navalny urmează să ajungă de la Berlin pe 17 ianuarie, a refuzat posibilitatea filmării acestui eveniment. Răspunsul serviciului…
16 Ianuarie 2021
Предполагаемые поджигатели BMW в Бельцах попали на видео
Поджог произошёл меньше чем за минуту. Стоп-кадр видео В распоряжении «СП» оказалась запись с камер наблюдения, где видны двое человек, которые могли поджечь машину бельцкого…
16 Ianuarie 2021
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн человек
Около 20% всех умерших в мире приходится на США. Фото иллюстративное: Getty Images С начала пандемии от коронавируса умерли более двух миллионов человек по всему миру. К настоящему моменту в мире зарегистрировано 2 006 266…
16 Ianuarie 2021
CEED GROW Moldova _ Ateliere de Lucru pentru Tinerii Antreprenori și Mentorat
CEED Grow este o serie de ateliere tematice din cadrul programului național Sipoteni - Capitala Tineretului 2020 - 2021, susținut de Ministerul Edu
16 Ianuarie 2021
Anul 2021 – lupta continuă…
Anul 2021 este reprezentat de Bivolul Alb de Metal, în horoscopul chinezesc. Acesta este un semn muncitor, metodic și foarte echilibrat, ceea ce înseamnă că…
16 Ianuarie 2021
Во Франции был обнаружен труп молдаванина. Его личность пока не установлена
Труп молдаванина был обнаружен вечером в пятницу 8 января в подвале павильона в Арнувиле (Валь-д’Уаз), Франция. В полицию обратился мужчина, ... The post Во Франции…
Tinerii în lupta cu Coronavirusul
Așa s-a numit proiectul inițiat de jurnalista Natalia Ghilașcu, care activează în SUA, finanțat din donațiile Diasporei din România și R. Moldova și implementat de…
16 Ianuarie 2021
Guvernul de la Roma a introdus noi măsuri restrictive în contextul combaterii COVID-19
Prevederile ce interzic intrarea în Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova, rămân în vigoare. Excepție fac cei…
16 Ianuarie 2021
Consulatul României face precizări cu privire la programul de activitate
Începând cu data de 22 ianuarie, în fiecare zi de vineri, Secția consulară a Ambasadei României la Chișinău va organiza numai sesiuni de depunere a…
16 Ianuarie 2021
Исполком опровергает заявления депутата о тратах на содержание аппарата и требует извинений
Исполнительный комитет Гагаузии прокомментировал заявления депутата НСГ Сергея Чимпоеш о том, что на содержание аппарата управления Исполкома запрашивается в проектобюджете ... The post Исполком опровергает…
VIDEO/ Premierul României s-a vaccinat împotriva COVID-19
Premierul României, Florin Cîţu s-a vaccinat anti-COVID-19, sâmbătă, 16 ianuarie 2021, public. Premierului i-a fost administrat vaccinul contra COVID-19 la Centrul din cadrul Spitalului Universitar…
16 Ianuarie 2021
В Молдове подорожало топливо. Это первое повышение цен в новом году
Цены на топливо выросли, но абсолютного рекорда, зафиксированного летом 2018 года, они не достигли. Фото иллюстративное: pixabay.com Одними из первых цены изменили заправки сети Petrom Moldova, но через…
16 Ianuarie 2021
Accident fatal la Ungheni. Un bărbat de 50 de ani, lovit mortal de un automobil
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost lovit mortal de o mașină de marca BMW. Accidentul s-a produs ieri, 15 ianuarie, în…
16 Ianuarie 2021
Instruiţi, ingenioşi, entuziaşti şi cutezători
Interesul pentru tot ce se întâmplă în societate şi dorinţa arzătoare de a schimba lumea sunt caracteristici definitorii pentru tânăra generaţie. La fel şi elevii…
16 Ianuarie 2021
Anul 2020 nu a luat nimic pentru unii, pentru alţii totul
Spun asta din motiv că unghenenii la greu au lansat focuri de artificii la sărbătorile de iarnă. Unii chiar atât de fericiţi au fost că…
16 Ianuarie 2021
Avem o cultură frumoasă, dar care trebuie susţinută de factorii de decizie, director BNRM
Republica Moldova este o ţară cu o cultură bogată, moştenită de la predecesori. Faţă de ei, generaţia actuală are o responsabilitate mare: să o păstreze…
16 Ianuarie 2021
O nouă scumpire la carburanți
La o lună de la ultima scumpire de carburanți, mai multe stații PECO au afișat din nou prețuri mai mari: cu circa un leu la…
16 Ianuarie 2021
Власти Австралии хотели казнить голубя-нелегала. Но оказалось, что он местный
Чья-то злая шутка едва не стоила Джо жизни. Фото: Reuters В Австралии пощадили ставшего знаменитым голубя Джо и решили не умерщвлять его, поскольку выяснилось, что он не иммигрант и не представляет опасности…
16 Ianuarie 2021
Temperaturi scăzute pe tot teritoriul țării, recomandări INSP
Pentru o deplasare sigură în condiții de iarnă, Inspectoratul Național de Securitate Publică recomandă șoferilor înainte de plecare să curățe corespunzător autoturismul în cazul în…
16 Ianuarie 2021
Двое пограничников равнодушно смотрели, как мужчине угрожают ножом. МВД начнет проверку их действий
В канун Нового года по старому стилю, 13 января 2021 года, около 19:50 на автозаправке села Крива Бричанского района один ... The post Двое пограничников…
Странные питомцы. 20 фото кошек, у которых сломались настройки
Коты иногда странно себя ведут: сидят в неудобных местах и позах, беспричинно кричат, долго смотрят в одну точку, но все же они милые и забавные. …
16 Ianuarie 2021
Republica Moldova ar putea primi vaccinul Pfizer sau Moderna, premier
Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, referindu-se la ce vaccin anti-Covid va primi Republica Moldova, a precizat că ar putea fi Pfizer sau Moderna. „Suntem în așteptarea…
16 Ianuarie 2021
Maia Sandu merge într-o vizită oficială de două zile la Bruxelles
Președintele Maia Sandu va efectua, în perioada 18-19 ianuarie, o vizită oficială la Bruxelles. În cadrul vizitei, președintele va avea mai multe întrevederi cu oficiali…
16 Ianuarie 2021
Cât de MoldovaLand este Stadionul Republican?
Cât de MoldovaLand este Stadionul Republican? Foto: anticoruptie.md Șor a anunțat planuri mărețe pentru Stadionul Republican. Ele sunt o minciună. Zice „MoldovaLand”, dar are în…
16 Ianuarie 2021
30 de zile de arest pentru inspectorul suspectat de accidentarea mortală a unei femei
Polițistul de patrulare, suspectat de accidentarea mortală a unei femei, urmează să petreacă următoarele 30 de zile în arest preventiv. Avocatul inspectorului a anunțat că…
16 Ianuarie 2021
Se scumpesc carburanții. Prețurile cresc cu 6-10%
Benzina, motorina și gazul petrolier lichefiat s-au scumpit considerabil, noaptea trecută, la benzinăriile companiei Petrom Moldova, iar în câteva zile și celelalte rețele de benzinării…
16 Ianuarie 2021
Pentru moldovenii care merg în Ucraina nu se mai aplică regimul de carantină
Republica Moldova nu se mai regăsește în lista statelor cu risc sporit de răspândire a infecției COVID-19, întocmită de Ministerul Sănătății din Ucraina. După actualizările din 15…
16 Ianuarie 2021
На следующей неделе Майя Санду отправится с визитом в Брюссель
Президент Республики Молдова Майя Санду совершит официальный визит в Брюссель 18-19 января 2021 года. Во время этого Майя Санду встретится ... The post На следующей…
На трассе Кишинев — Унгены сбили насмерть пешехода. Мужчина шел по проезжей части
Пешеход скончался на месте происшествия. Фото полиции Трагический инцидент произошел вечером 15 января вблизи села Елизаветовка Унгенского района. По информации пресс-секретаря инспектората полиции Унген Кристины Викол, дорожно-транспортное…
16 Ianuarie 2021
VIDEO/ Italia: O „cameră de îmbrățișări mobilă” pentru bătrânii izolați din cauza COVID-19
Fiind lipsiți de contactul fizic din cauza pandemiei de coronavirus, rezidenților caselor de bătrâni dintr-o provincie italiană li s-a propus o soluție originală: o „cameră…
16 Ianuarie 2021
Monografia despre Clișova, în topul celor mai citite cărți
Monografia „Clișova. Istoria, memoria unui sat de pe Răut”, autor medicul din Orhei, Constantin Munteanu, a întrat în topul celor mai citite 10 cărți ale…
16 Ianuarie 2021
Prima scumpire din acest an a carburanților
n cazul benzinei majorarea este cu un leu și 60 de bani, adică cu circa 10%. Acum un litru de A 95 (cea mai populară…
16 Ianuarie 2021
Как пережидают холода бездомные в Бельцах?
С наступлением холодов социальный центр для бездомных переполняется. Фото из архива «СП» Как пережидают холода бездомные в Бельцах? Как переживают холода те, у кого нет крыши…
16 Ianuarie 2021
Пограничные полицейские молча наблюдали за избиением парня на заправке. Их бездействие не оценило руководство МВД
Агрессивный покупатель напал на продавца в присутствии двух представителей правоохранительных органов. Те предпочли не вмешиваться в конфликт. Фото: стоп-кадр видео Вечером 15 января портал Deschide опубликовал видео…
16 Ianuarie 2021
Benzina A95 mai scumpă cu 1 leu și 60 de bani începând cu ziua de azi
Cum și am scris ieri, benzina, motorina și gazul petrolier lichefiat s-au scumpit la mai multe stații PECO din țară. Astfel, benzina A95 costă acum…
16 Ianuarie 2021
La înălțime cu CALM 16.01.2021
POLITIZAREA FONDURILOR NAȚIONALE REDUCE ȘANSELE DE DEZVOLTARE ALE ȚĂRII! Alocarea resurselor financiare ale statului pe criterii politice autorităților publice locale subminează autonomia locală, încalcă drepturile…
16 Ianuarie 2021
(ВИДЕО) Сообщение о бомбе в торговом центре Кишинева было ложным. В Службу 112 позвонил ребенок
Предупреждение о взрыве бомбы в торговом центре в секторе Ботаника столицы было ложным. По результатам проверок специалисты не обнаружили взрывоопасных ... The post (ВИДЕО) Сообщение…
Primaria or. Ialoveni dă start unei campanii de sterilizare a animalelor de companie. Serviciul este gratuit
Primaria orașului Ialoveni, în colaborare cu Adăpostul de animale „Datcha”, dă start unei noi campanii de sterilizare a animalelor de companie, inclusiv a celor de…
16 Ianuarie 2021
Четыре проекта в Бельцах, на которые выделяют средства из госбюджета
На продолжение строительства Арестного дома на 2021 г. выделено 30 млн леев. Фото из архива «СП» В государственном бюджете на 2021 год заложено финансирование капитальных…
16 Ianuarie 2021
Voicu: Este inadmisibil un astfel de comportament din partea angajaților IGPF
Voicu: Este inadmisibil un astfel de comportament din partea angajaților IGPF. Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a venit cu o reacție ieri seara, după incidentul…
16 Ianuarie 2021
COVID-19: A fost depășit pragul de 2 milioane decedați, la nivel mondial
COVID-19 se răspândește în continuare, rata infectărilor ajungând la peste 94 milioane în 190 de țări și la 2 milioane de decedați. SUA a înregistrat…
16 Ianuarie 2021
Какие улицы в Бельцах останутся без света с 19 января?
Фото иллюстративное: pixabay.com Какие улицы в Бельцах останутся без света с 19 января? Информация о профилактических работах коммунальных служб с 19 по 22 января. АО «RED-Nord»…
16 Ianuarie 2021
Proprietarul firmei ce a concesionat 40% din teritoriul Moldovei, noul aliat al kazahilor
E vorba de compania Outrider Management LLC din California, care pe 31 decembrie 2020 s-a alăturat procesului pendent la New York, iniţiat de Kazah
16 Ianuarie 2021
Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала
В Нидерландах ушло в отставку правительство Марка Рютте — после громкого скандала с обвинениями в незаконном получении детских пособий, выдвинутыми против ... The post Правительство Нидерландов…
Maia Sandu: Avem suficiente și serioase subiecte de discutat cu Rusia
Maia Sandu: “Avem suficiente și serioase subiecte de discutat cu Rusia.“ După prima vizită de lucru la Kiev și a doua care urmează la Bruxelles,…
16 Ianuarie 2021
Cântecele feminității rănite. La 70 de ani pe care Tamara Chițaniuc nu i-a împlinit
Regina romanței basarabene a anilor ’90, vocea răscolitoare a dramei feminine și a iubirii pierdute, Tamara Chițaniuc nu a fost cruțată de destin nici prin…
16 Ianuarie 2021
Franța: Un moldovean, bătut până la moarte. A fost găsit într-o pivniță
Cadavrul unui bărbat declarat dispărut a fost descoperit pe 8 ianuarie în pivnița unui pavilion. Se vehiculează ipoteza unei reglări de conturi în comunitatea moldovenească,…
16 Ianuarie 2021
Muncitor în Alaska. Un tânăr din Edineț e gastarbeiter pe coasta Pacificului descoperindu-și în paralel o nouă pasiune
Din aprilie până-n septembrie, lucrează la o fabrică de pește din Alaska, iar în perioada rece a anului revine la Chișinău, unde pictează tablouri în…
16 Ianuarie 2021
Motivul din care contractul cu Gazprom a fost prelungit doar până pe 30 septembrie
Despre aceasta anunţă Agenția Naționale pentru Reglementare n Energetică (ANRE), care a avizat suplimentul nr. 15 din 31.12.2020 la Contractul nr.
16 Ianuarie 2021
В субботу будет морозно и без осадков
Сегодня, 16 января, будет морозно, но без осадков. На севере до -9 градусов днем, в центре до -7 градусов, а ... The post В субботу…
Курс валют в последующие три дня
Нацбанк Молдовы обнародовал курс валют на 16, 17 и 18 января. Таким образом, доллар будет стоить до понедельника 17 леев ... The post Курс валют…
Noii cetățeni. Malta a dezvăluit numele noilor destinatari ai „pașapoartelor de aur” din Rusia, printre care un miliardar din lista Forbes
Guvernul Maltei a publicat o listă cu participanții la Programul de Stat pentru anul 2019 de obținere a cetățeniei malteze în schimbul investițiilor. Astfel, publicația…
15 Ianuarie 2021
Plecări din PDM: Opt primari și un consilier din Soroca au decis să părăsească Partidul
Plecări din PDM: Opt primari și un consilier din Soroca au decis să părăsească Partidul. Noi plecări din Partidul Democrat din Republica Moldova. Un consilier…
15 Ianuarie 2021
Reacția Poliției de Frontieră cu privire la incidentul de la Briceni
După ce în mediul online a fost publicat vineri, 15 ianuarie, un video în care doi polițiști de frontieră urmăresc cu indiferență cum un tânăr este bătut…
15 Ianuarie 2021
O nouă scumpire a carburanților. De mâine prețul va crește cu 1 leu
Se prognozează o nouă scumpire a carburanților, începând cu mâine, 16 ianuarie. Astfel, începând cu ora 00:00, 16 ianuarie, mai multe stații PECO din țară…
15 Ianuarie 2021
DOC/ Cine este Pavel Abraham, membrul desemnat de Dodon și retras de Sandu din comisia care va desemna un judecător la CEDO din partea R. Moldova
După ce președinta R. Moldova, Maia Sandu, l-a retras pe Pavel Abraham din Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a…
15 Ianuarie 2021
Ministrul de Interne, despre incidentul de la Briceni: „Așa nu se poate, ofițerii nu pot fi indiferenți când văd un cetățean aflat în pericol”
După ce în mediul online a fost publicat vineri, 15 ianuarie, un video în care doi polițiști de frontieră urmăresc cu indiferență cum un tânăr…
15 Ianuarie 2021
Tânăr amenințat cu un cuțit sub ochii a doi polițiști de frontieră, care nu au întreprins nimic
Tânăr amenințat cu un cuțit sub ochii a doi polițiști de frontieră, care nu au întreprins nimic. Incidentul s-a produs într-o stație PECO din satul…
15 Ianuarie 2021
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
Civic



The english version of site is out of work