en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

DECLARAȚIE. Constatările înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020

Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte, care acționează solidar pentru a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova prin promovarea alegerilor libere și corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și ale instituțiilor specializate afiliate acestuia, prezintă principalele constatări privind desfășurarea procesului electoral pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020:

Cadrul legal electoral lacunar și cu prevederi problematice

Legislația electorală aplicată la aceste alegeri nu a fost îmbunătățită în corespundere cu adresele Curții Constituționale din 2016 și recomandările misiunilor naționale de observare a alegerilor, ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția. Mai multe prevederi problematice privind sancționarea transportării organizate a alegătorilor, a discursului de ură și instigare la discriminare, implicării cultelor religioase în campania electorală, dar și cele privind aplicarea mecanismului de soluționare a contestațiilor și litigiilor electorale au rămas nesoluționate. Campania electorală a scos în evidență și aspecte problematice, care sunt reglementate ambiguu sau chiar deloc de cadrul legal existent și care nu asigură o egalitate de șanse pentru toți candidații la președinție. Este vorba de mecanismul de suspendare a Președintelui Republicii Moldova pentru participarea în campania electorală, legalitatea susținerii de către un partid politic a unui candidat independent, temeiurile de refuz pentru deschiderea unui cont bancar  pentru un grup de inițiativă sau concurent electoral. Considerăm că Circulara CEC prin care a limitat finanțarea campaniei electorale de către partidele politice și blocurile electorale care au desemnat candidați în alegeri, este una neîntemeiată și excesivă. În același timp, decizia CEC privind combaterea transportării organizate a alegătorilor va permite reducerea încălcărilor de acest gen atestate la scrutinele electorale precedente.

Înregistrarea prealabilă a alegătorilor marcată de un activism sporit, dar și de suspiciuni de fraudare a sistemului

În raport cu alegerile parlamentare din 2019, numărul înregistrărilor prealabile ale cetățenilor moldoveni care doresc să voteze peste hotare în ajunul alegerilor prezidențiale din 2020 a crescut de circa 2,5 ori, de la 24.125 înregistrări prealabile în 2019 la 60.035 – în septembrie 2020. Cea mai mare creștere a numărului de înregistrări prealabile a fost înregistrară în cazul Federației Ruse – de aproape 11 ori. Comparativ cu alte state, care la fel au înregistrat solicitări sporite de înregistrare prealabilă, în cazul Federației Ruse a fost atestată o creștere improprie, fapt care a generat suspiciuni de înregistrare concertată. În cazul înregistrării prealabile a cetățenilor din regiunea transnistreană, constatăm o implicare scăzută, cu 59 de înregistrări. Cu referire la suspiciunile de fraudare a înregistrărilor prealabile, în special din Federația Rusă, atestăm inacțiunea organelor de drept în vederea cercetării acestor cazuri și informarea publicului despre rezultatele investigațiilor.

Constituirea secțiilor de votare peste hotare și din regiunea transnistreană respectă principiul reprezentativității, dar a fost marcată de speculații și suspiciuni

Repartizarea secțiilor de votare peste hotare s-a făcut în baza unei metodologii care acordă pondere egalată tuturor criteriilor stabilite de cadrul legal. La început, procesul de constituire a secțiilor de votare a fost unul mai puțin transparent, fapt care a provocat speculații și suspiciuni din partea mai multor actori ai procesului electoral. Prin actul de constituire, CEC a informat părțile interesate despre etapele procesului de constituire, formula de calcul utilizată, riscurile determinate de evoluția epidemiologică etc.

În cazul secțiilor de votare deschise pentru regiunea transnistreană, majoritatea au fost amplasate geografic în apropiere de punctele de trecere. Mai multe primării au refuzat deschiderea secțiilor de votare în localitățile lor, invocând riscuri suplimentare pentru răspândirea infecției COVID-19. Deși CEC nu are obligația legală să consulte administrația publică locală la deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, CEC putea sa asigure o comunicare mai activă și amiabilă pentru prevenirea situațiilor conflictuale, care au apărut.

Reducerea numărului de observatori și cazuri de obstrucționare a activității de observare

Comparativ cu scrutinul parlamentar din 24 februarie 2019, numărul observatorilor naționali a scăzut cu 45%, iar a celor internaționali – cu 60%. În situația respectivă, CEC a eșuat să revină la monitorizarea video a procesului electoral pe tot parcursul zilei votării. Decizia respectivă ar fi putut spori gradul de transparență a procedurilor electorale din ziua alegerilor și contribui la prevenirea sau la probarea eventualelor încălcări. În circa 20% (184) din secțiile vizitate, observatorilor Promo-LEX le-a fost limitat accesul la listele electorale ce conțin datele depline ale alegătorilor.

Utilizarea resurselor administrative în campania electorală

Observatorii Promo-LEX au identificat multiple cazuri de utilizare a resurselor administrative. Majoritatea dintre ele se referă la asumarea meritelor pentru activități efectuate pe bani publici, dar și implicarea funcționarilor publici în activități de agitație electorală în timpul orelor de lucru sau în perioada concediilor solicitate pe durata campaniei electorale. Igor Dodon este candidatul în folosul căruia cel mai des au fost utilizate resursele administrative. Au fost atestate numeroase cazuri când reprezentanți ai PSRM, partidul care nu și-a desemnat candidatul la alegerile prezidențiale, au participat în campania candidatului Igor Dodon. 

Implicarea cultelor religioase, cazuri izolate de oferire a cadourilor electorale și de intimidare a candidaților

Observatorii Promo-LEX au raportat cazuri izolate ce pot fi calificate drept cadouri cu tentă electorală sau corupere a alegătorilor, cel puțin nouă cazuri de intimidare a candidaților sau vandalizare a materialelor publicitare ale acestora. În cazurile de implicare a cultelor religioase în campanie, cel mai frecvent beneficiar a fost Igor Dodon.

Utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare   

Pe parcursul campaniei au fost observate peste 120 de cazuri de utilizare a discursului de ură, instigare la discriminare și a mesajelor sexiste de către candidați, politicieni, lideri de opinie, jurnaliști și cetățeni. Renato Usatîi a fost concurentul electoral care a utilizat cel mai frecvent asemenea mesaje.

Litigii și contestații electorale nesoluționate

Majoritatea litigiilor electorale nu au avut finalitate, iar contestațiile depuse în instanțele de judecată nu au fost examinate în fond și au fost declarate inadmisibile. Omisiunea Parlamentului de a ajusta prevederile Codului electoral privind depunerea, examinarea și soluționarea contestațiilor electorale la prevederile Codului administrativ, a dus la situația că actorii procesului electoral actorii procesului electoral au fost limitați în dreptul de contestare a acțiunilor contracandidaților săi și practic privați de dreptul la un recurs efectiv. 

Finanțarea campaniei electorale rămâne puțin transparentă.

Niciun grup de inițiativă sau concurent electoral nu a raportat cheltuieli pentru activitatea colectorilor de semnături, agitatorilor și voluntarilor, dar nici nu declară serviciile acestora drept donații materiale. Potrivit estimărilor Promo-LEX, candidații care nu au fost înregistrați împreună cu concurenții electorali nu au reflectat cheltuieli de campanie de peste 5 mln de lei.

Campania electorală s-a desfășurat cu ignorarea măsurilor de prevenire COVID-19

CEC a întreprins măsuri constante ca să pregătească desfășurarea în condiții sigure a campaniei electorale și a procesului de votare, prin procurarea de măști, mănuși și dezinfectat pentru funcționarii electorali. În același timp, atestăm că o bună parte a organelor electorale ignoră cerințele privind măsurile de protecție în context pandemic, la fel ca și mai mulți concurenți electorali și staff-urile lor electorale în cadrul activităților de campanie. Prin nerespectarea masurilor anti-Covid-19 impuse de către Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică, concurenții electorali au dat dovadă de iresponsabilitate și lipsă de respect față de alegători, au promovat modele de comportament sfidător față de măsurile întreprinse de autorități în combaterea infecției Covid-19 și au generat riscuri suplimentare de răspândire a infecției în rândul populației.

Mass media a reflectat într-un mod dezechilibrat campania electorală, fără a informa publicul despre procedurile de vot

Cu unele excepții, mass media a avut un comportament părtinitor în perioada electorală și în timpul campaniei electorale, a reprezentat într-un mod dezechilibrat concurenții electorali și nu a asigurat informarea complexă a publicului despre procesul electoral și modalitatea de exercitare a dreptului la vot. Protagoniști ai materialelor jurnalistice au fost preponderent candidații electorali, cu o discrepanță majoră dintre Igor Dodon și ceilalți candidați, administrația publică centrală și locală, și mai puțin CEC. Patru posturi TV din cele zece monitorizate de CALC au prezentat într-un mod relativ echilibrat și neutru toți candidații la președinție. Alte patru posturi TV au tratat diferențiat candidații, urmărind și reflectând amplu activitățile de campanie ale unor candidați și ignorând campania electorală a celorlalți candidați. Două posturi au avut o politică editorială ușor dezechilibrată în favoarea unor candidați electorali.  Consiliul Audiovizualului, autoritatea de reglementare în audiovizual, nu a luat decizii adecvate și prompte pentru a asigura reflectarea corectă și echidistantă a candidaților de către toți radiodifuzori.   

În cazul mass mediei online, cu puține excepții, redacțiile și-au manifestat deschis simpatiile electorale printr-un comportament editorial părtinitor și prezentarea dezechilibrată a concurenților electorali, în articole nu s-a făcut distincția dintre fapte și opinii. Cele mai multe materiale au fost documentate insuficient, iar în cazul acuzațiilor nu a fost oferit dreptul la replică. Câteva portaluri au avut o politică editorială concertată, axată pe promovarea masivă și plasarea în context pozitiv a candidatului Igor Dodon, pe de o parte, și discreditarea, etichetarea și plasarea în context negativ a candidatei Maia Sandu. Constatăm că în presa online a fost plasată multă publicitate electorală nemarcată corespunzător.

Totodată, instituțiile media monitorizate au promovat un puternic dezechilibru de gen în materialele lor pe durata campaniei electorale.

Discriminarea persoanelor cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități s-au confruntat cu bariere de accesibilitate fizică şi informațională. Peste 70% din secțiile de votare sunt inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, iar numărul secțiilor de votare accesibile sunt sub 1%. Majoritatea concurenților electorali nu au elaborat și difuzat materiale în formate accesibile pentru persoane cu dizabilități (audio, Braille, audiodescripție, traducere în limbajul mimico-gestual, „ușor de citit - ușor de înțeles”), cu excepția unui concurent electoral care a publicat platforma electorală în sistem Braille. Cea mai complicată situație este semnalată în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instituțiile rezidențiale, unde în contextul situației epidemiologice a fost stabilit regimul de carantină, fiind restricționate și contactele cu membrii familiei.

Constatările evidențiate relevă că procesul electoral se desfășoară cu aplicarea selectivă a standardelor pentru un proces electoral liber și corect, iar nerespectarea măsurilor preventive anti-COVID-19 de către funcționarii electorali poate crea  riscuri pentru exercitarea în condiții sigure a votului de către cetățeni. În aceste circumstanțe, facem apel către instituțiile statului, organele electorale și concurenții electorali să depună eforturi pentru ca votarea să se desfășoare cu respectarea tuturor măsurilor anti-COVID -19, iar în ziua votării să soluționeze operativ toate sesizările și contestațiile privind eventuale încălcări ale procesului de votare.

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API Campania Acces la Justitie
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Полиция опровергает обвинения представителей Конгресса местных властей в запугивании
Полиция опровергает обвинения представителей Конгресса местных властей Республики Молдова в запугивании и требовании отказаться от участия в акции протеста 27 ... The post Полиция опровергает…
Fratele ex-procurorului general, Eduard Harunjen acuzat de delapidare în proporții deosebit de mari. Artur Harunjen și-ar fi însușit ilegal peste 1,1 milioane de lei
Avocatul Artur Harunjen, fratele fostului procuror general Eduard Harunjen este acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. Asta după ce, în calitate…
27 Noiembrie 2020
Иск Игоря Додона по голосованию диаспоры отклонён
Высшая судебная палата отклонила жалобу Игоря Додона и оставила в силе решение низшей инстанции. Коллаж: Ziarul de Garda Игорь Додон проиграл в суде один из исков к диаспоре. 27.11.2020 - 15:28
27 Noiembrie 2020
Muzica populară aduce premii și la Ungheni
În data de 20 noiembrie 2020, a avut loc Concursul Național al Interpreților Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu”, ediția a XVI-a, care s-a desfășurat on-line. Concurenții…
27 Noiembrie 2020
Legea deoffshorizării, votată în lectura finală
Parlamentul a aprobat, în cea de-a doua lectură, proeictul de lege pentru modificarea și completarea mai multor acte legislative – așa-numitul proiect al legii deoffshorizării.…
27 Noiembrie 2020
Майя Санду провела встречу с послом Германии Анжелой Ганнингер. Они обсудили реформу правосудия
Избранный Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с послом Германии в Молдове Анжелой Ганнингер и поблагодарила за поздравительное письмо, переданное ... The post Майя Санду…
A fost constituită Comisia specială pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică pe un termen de 10 ani
Parlamentul a constituit Comisia specială pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică pe anii 2020-2030. Potrivit Hotărârii adoptate de Legislativ, în cadrul ședinței de…
27 Noiembrie 2020
Organizațiile de tineret vor beneficia de sprijin financiar din partea statului
Statul urmează să acorde organizaţiilor de tineret un sprijin financiar pentru dezvoltarea organizaţională și implementarea proiectelor orientate spre realizarea activităților acestora. Banii vor fi distribuiți…
27 Noiembrie 2020
Министерство финансов РМ приглашает протестующих мэров на переговоры
Министерство финансов Республики Молдова приглашает протестующих мэров на переговоры. Напомним, сегодня примары вышли на протест у здания Правительства. Местные власти ... The post Министерство финансов…
Votat în prima lectură: proveniența produselor piscicole va fi verificată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va  avea dreptul de a verifica documentația persoanelor fizice și juridice privind proveniența peștelui și altor organisme acvatice în caz de…
27 Noiembrie 2020
Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor spălării banilor prin intermediul judecătoriilor și băncilor
Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor…
27 Noiembrie 2020
Церемония инаугурации Майи Санду состоится на Рождество. Додон: Предоставим все необходимое
Передача власти избранному президенту Майе Санду состоится в Рождество или в канун Рождества. Об этом сообщил действующий президент Игорь Додон ... The post Церемония инаугурации…
Topul celor mai independente instituții publice din Moldova: Procuratura Generală, Banca Națională a Moldovei și Avocatul Poporului, primele în clasament
Procuratura Generală, Banca Națională a Moldovei și Avocatul Poporului sunt instituțiile publice din Moldova cu cel mai mare potențial de independență. La polul opus se situează Inspectoratul…
27 Noiembrie 2020
ПКРМ объявляет себя политической силой, находящейся в принципиальной оппозиции по отношению к неконституционному президенту Майе Санду
Партия коммунистов вновь подтверждает свою позицию, что прошедшие в 2020 году так называемые президентские выборы также, как и выборы 2016 ... The post ПКРМ объявляет…
Sancțiuni pentru imagini video publicate cu scopul protejării integrității fizice și sănătății unei persoane - întemeiate sau nu?
Întrebare: Am efectuat o înregistrare video despre o persoană declarată incapabilă, supusă agresiunilor fizice și deținută în condiții inumane de către ruda sub ocrotirea căreia se…
27 Noiembrie 2020
Președintele raionul Ștefan-Vodă ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de intrese. Ce riscă acesta
Președintele raionului Ștefan-Vodă, Vasile Maxim, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Anunțul a fost făcut astăzi, 27 noiembrie, de către Autoritatea Națională…
27 Noiembrie 2020
Cei mai responsabili deputați în lunile septembrie-octombrie 2020
Cei mai responsabili deputați  în lunile septembrie-octombrie 2020. Platforma deFacto.md continuă să monitorizeze activitatea deputaților aleși în circumscripțiile uninominale și cum aceștia fac uz de…
27 Noiembrie 2020
Consilierii municipali PAS cer primarului capitalei rezilierea contractului cu Epamedia, monopolistul pieții publicitare din stațiile de așteptare ale orașului
Consilierii municipali PAS cer primarului Ion Ceban să înceteze contractul cu o companie pe nume Epamedia SRL care deține monopolul pe piața publicitară din Chișinău…
27 Noiembrie 2020
DOC/ Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor „spălării banilor prin intermediul judecătoriilor și băncilor”
Prin vot unanim, Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare…
27 Noiembrie 2020
LIVE/ Deputații s-au întrunit în ședință plenară: pe agendă – audierea ministrului Agriculturii și audierea conducerii CNPF privind cazul Moldasig
Deputații s-au întrunit vineri, 27 noiembrie, în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agendă sund programate, cel puțin, 17 subiecte. Printre subiectele de pe ordinea…
27 Noiembrie 2020
Майя Санду приглашена с официальным визитом в Польшу
Избранный президент Республики Молдова Майя Санду была приглашена с визитом в Польшу. Приглашение было инициировано в ходе телефонного разговора Майи ... The post Майя Санду…
Metalferos scos din nou la privatizare. Prețul scade cu circa 8,4 milioane lei
Cel mai valoros bun scos la vnzare este iarăși pachetul de 78,28% de acțiuni de la SA Metalferos, prețul căruia a rămas practic neschimbat, după…
27 Noiembrie 2020
Fiecare al 6-lea moldovean declară că intenționează să părăsească țara în următoarele șase luni
Aproape 18% dintre moldoveni declară că intenționează să plece la muncă peste hotare în următoarele 6 luni. Intenția de plecare este similară cu cea de…
27 Noiembrie 2020
Zeci de primari au protestat astăzi în fața Ministerului Finanțelor și Guvernului, fiind nemulțumiți prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 prin care se plafonează taxele locale
Zeci de primari din mai multe localități au protestat astăzi în fața Ministerului Finanțelor și Guvernului, fiind nemulțumiți de unele prevederi ale politicii bugetar-fiscale pentru…
27 Noiembrie 2020
Monitorul Oficial va publica regulamentele privind impozitarea bunurilor imobile
Monitorul Oficial de vineri, 27 noiembrie, urmează să publice regulamentele cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobate de Guvern, transmite…
27 Noiembrie 2020
Activitatea mai multor instituții va fi optimizată
Instituțiile nu vor mai solicita documente suplimentare, dacă datele sunt disponibile în format electronic. Parlamentul a aprobat astăzi, în lectură finală, un proiect de modificare…
27 Noiembrie 2020
Чем больше тестирований на COVID-19, тем больше заражений: Борис Гылкэ пояснил, в чем взаимосвязь
Чем больше будет проведено тестов на COVID-19, тем больше новых случаев выявят. Об этом заявил заместитель начальника Управления здравоохранения примэрии ... The post Чем больше…
Lilian Carp: „Unica soluție sunt alegerile parlamentare anticipate”
Deputatul Lilian Carp relatează în cadrul unui interviu pentru GAZETA de Chișinău realitățile din Parlament și planul de acțiuni pentru declanșarea, pe căi constituționale, a…
27 Noiembrie 2020
Trădătorul de neam
Preluarea textelor de pe pagina www.gazetadechisinau.md pentru formatul online se face în limita a 1.000 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile…
27 Noiembrie 2020
Жителя Единец обвиняют в сексуальном насилии над 9-летней девочкой
Фактически мужчина приходился ребёнку отчимом. На него заявила в полицию сожительница. Фото иллюстративное: pixabay.com В полицию Единец обратилась молодая женщина с заявлением, что её сожитель в течение года занимался сексом…
27 Noiembrie 2020
O bancă nu va plăti dividende acționarilor pentru anul 2019
Așa a decis pe 19 noiembrie 2020, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Eurocreditbank, care a fost ținută prin corespondență.
27 Noiembrie 2020
Транспорт, аптеки, мусор: с какими проблемами сталкиваются жители Новых Бельц — видеоопрос
Коллаж "СП" Транспорт, аптеки, мусор: с какими проблемами сталкиваются жители Новых Бельц — видеоопрос «СП» продолжает серию своих уличных опросов из разных районов Бельц. Сегодня поговорим…
27 Noiembrie 2020
Voronin nu o recunoaște pe Maia Sandu drept președintă aleasă, însă îi cere să dizolve Parlamentul
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) se declară drept forță politică ce se află în opoziție principială față de „președintele neconstituțional Maia Sandu” și anunță…
27 Noiembrie 2020
Deputații din opoziție critică modificările adoptate la legislația care reglementează angajarea străinilor la muncă în R. Moldova: „Guvernul Chicu și PSRM adoptă legi care vor lovi în cetățenii acestei țări”
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în Republica Moldova și a unor articole din Codul contravențional al R. Moldova, aprobat…
27 Noiembrie 2020
МИД РФ: «Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование»
Официальный представитель МИД РФ отметила, что благодаря присутствию миротворцев в этом регионе уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается ... The post МИД РФ:…
Albinele vor fi mai sănătoase, iar producția de miere pe ambele maluri ale Nistrului va crește
Primul laborator mobil de creștere și inseminare artificială a mătcilor de albine a fost deschis pe malul stâng al Nistrului, cu susținerea financiară a Uniunii…
27 Noiembrie 2020
sondaj / COVID-ul ne omoară, iar Dodon dă petreceri. Cum oprim dezmățul?
Igor Dodon a dat duminică câteva petreceri la Taraclia și în Găgăuzia, în cinstea „victoriei” sale electorale în Sud. „Voi merge și la Nord”, a…
27 Noiembrie 2020
(Видео) Живет в роскошном доме и ездит на дорогом авто. Прокуратура и НОН заинтересовались расследованием в адрес замначальника прокуратуры Кишинева
Заместитель начальника прокуратуры Кишинева Адриан Попенко попал под пристальное внимание генерального прокурора Александра Стояногло после того, как первый фигурировал в ... The post (Видео) Живет…
Родственники убитого в Елизаветовке молодого человека устроили пикет перед бельцким судом
Родственники убитого парня боятся, что подсудимый, совершивший смертельный выстрел, может остаться на свободе. Фото: Юрий Гагарин Около 10 человек — родственников застреленного почти год назад…
27 Noiembrie 2020
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va putea verifica proveniența produselor piscicole
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea dreptul de a verifica documentația persoanelor fizice și juridice privind proveniența peștelui și altor organisme acvatice în caz de…
27 Noiembrie 2020
Primarii care protestează împotriva inițiativei Guvernului de a plafona taxele locale, chemați la dialog la Ministerul Finanțelor
Mai mulți primari din R. Moldova au protestat în fața Ministerului Finanțelor, iar ulterior au mers în fața Guvernului pentru a-și manifesta nemulțumirile față de…
27 Noiembrie 2020
(LIVE/ВИДЕО) Протест мэров против инициативы правительства по ограничению местных налогов
Протест мэров против инициативы правительства по ограничению местных налогов.   СИБ о звонках мэрам: Спецслужба опровергает заявления, сделанные в публичном ... The post (LIVE/ВИДЕО) Протест…
Componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va fi modificată
Componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va fi modificată. Potrivit unui proiect de lege, aprobat de Parlament, cota reprezentanților Guvernului urmează să fie redusă…
27 Noiembrie 2020
Reacția PAS în legătură cu „ajutorul” pe care Igor Dodon susține că este gata să-l acorde noului președinte ales al R. Moldova
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au venit vineri cu o reacție în legătură cu „ajutorul” pe care președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor…
27 Noiembrie 2020
Pentru jignirea medicilor sau lucrătorilor medicali vor fi stabilite pedepse
Pentru jignirea medicilor sau  lucrătorilor medicali vor fi stabilite pedepse . Conform unui proiect de lege votat unanim la 20 noiembrie c. în Parlament, în Codul penal…
27 Noiembrie 2020
„Să ascultăm femeile care suferă de violență, să le credem și să nu le învinuim niciodată”
Circa 73% din femeile din R. Moldova care au avut un partener intim au fost supuse unei forme de violență. Studiile arată că cea mai…
27 Noiembrie 2020
Англия продлевает карантинные меры из-за роста числа заражений
Карантин в Англии будет продлен, несмотря на то, что ограничения будут действовать до 2 декабря. Правительство Лондона объявило, что стратегия будет ... The post Англия продлевает…
В Италии коронавирус появился ещё в сентябре 2019-го. Новое исследование вызвало замешательство у учёных
Учёные выявили три типа нового коронавируса: А, В и С. Тип A — генетически ближе к исходному коронавирусу. Есть мнение, что он появился в Китае…
27 Noiembrie 2020
Loturi de hrișcă din Rusia, cu reziduuri de pesticide care depășesc de 57 de ori norma admisă. ANSA cere rușilor să investigheze cazul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat în loturile de hrișcă venite din Federația Rusă reziduuri de pesticide ce depășesc de 57 de ori…
27 Noiembrie 2020
Vaccin antigripal cumpărat fără licitație de la o firmă controlată de Gazprombank
Prima tranșă de vaccin antigripal n cantitate de 7.000 de doze a fost livrată acum 2 săptămni. Acestea vor fi distribuite instituțiilor med
27 Noiembrie 2020
(ВИДЕО) На трассе у села Пересечино горит автомобиль
На трассе горит автомобиль. Случай произошел на повороте у Пересечино. Видео опубликовали очевидцы в группе «ГБМ Город без маршруток! Молдова ... The post (ВИДЕО) На…
START Victoriabank Friday. Cele mai tari oferte de shopping bancar online
Campania de reduceri șoc la produsele și serviciile bancare de anul trecut a fost un adevărat succes. Și n acest an, Victoriabank dorește să-și sur
27 Noiembrie 2020
Iurie VRABIE, Directorul SC „Prog -Agroter” SRL: Agricultorii trebuie să-şi recapete demnitatea de stăpâni al gliei. Adică, ai ţării”
Un lucru absolut clar: anul agricol 2020 a fost unul foarte dificil, foarte complicat pentru noi, producătorii agricoli. Perspectivele lui s-au developat încă din primăvara…
27 Noiembrie 2020
Organizațiile de tineret vor beneficia de sprijin financiar din partea statului. Ce prevede proiectul
Statul urmează să acorde organizaţiilor de tineret un sprijin financiar pentru dezvoltarea organizaţională și implementarea proiectelor orientate spre realizarea activităților acestora. Banii vor fi distribuiți…
27 Noiembrie 2020
84-летняя женщина пострадала из-за неправильной эксплуатации печи. Родственники нашли ее без сознания
84-летняя женщина пострадала из-за неправильной эксплуатации печи в собственном доме. Случай произошел утром 26 ноября в селе Бэдикул Молдовенеск Кагульского ... The post 84-летняя женщина…
Prestatorii de servicii publice nu vor mai solicita documente suplimentare de la cetățeni, dacă datele sunt disponibile în format electronic. Proiectul, aprobat în lectură finală
Prestatorii de servicii publice nu vor mai solicita diverse tipuri de documente suplimentare de la cetățeni sau reprezentanți ai mediului de afaceri, dacă datele conținute…
27 Noiembrie 2020
DOC/ Președintele și premierul României s-au implicat în campania electorală? Decizia CSJ în procesul intentat de Igor Dodon
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au emis spre examinare la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani, cererea depusă de avocatul lui Igor Dodon cu privire la…
27 Noiembrie 2020
Legislația care reglementează angajarea străinilor la muncă în R. Moldova va fi modificată. Proiectul, votat în prima lectură
Procesul de angajare a străinilor la muncă în Republica Moldova va fi optimizat. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de vineri, 27 noiembrie, un proiect de modificare…
27 Noiembrie 2020
Исполнительный директор CALM Виорел Фурдуй: «Мы должны защищать конституционные права местных властей и граждан»
Исполнительный директор CALM Виорел Фурдуй считает, что нужно «защищать конституционные права местных властей и граждан». Группа мэров сел, городов и муниципалитетов, ... The post Исполнительный директор…
Decizii ale CSJ dispărute și acuzații de escrocherie în litigiul pentru un teren de milioane de lângă parcul „Dendrariu”
Zona din imediata vecinătate a parcului „Dendrariu”, unul dintre cele mai vizitate locuri din capitală, a devenit în ultimii ani o atracție pentru companiile de…
27 Noiembrie 2020
Atenție, șoferi! Din 1 decembrie se scumpește asigurarea de răspundere civilă auto
Conform aceleiași decizii a CNPF, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, primele de referință stabilite anterior rămn n v
27 Noiembrie 2020
Luna Noiembrie dedicată tinerilor
Tradițional, Centrul Raional de Tineret Ungheni dedică a 11-a lună din an în totalitate TINERETULUI din raionul Ungheni. Astfel, pentru toți tinerii din raionul Ungheni…
27 Noiembrie 2020
Молдова получила гречку из России c содержанием пестицидов в 57 раз выше нормы. ANSA уведомила Россельхознадзор
В Россельхознадзор обратилось Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова (ANSA) с просьбой принять меры по предотвращению нарушений при ... The post Молдова получила…
ZdG — un vaccin anti-corupție
Când a început pandemia, nu știu dacă ne-am gândit atât de mult la sănătate, cât ne-am gândit la ce va fi cu ZdG, dacă vom…
27 Noiembrie 2020
DOC/ Dosarul „Gemeni”: Istoria unui litigiu în care statul ar putea pierde 2,1 milioane de euro
La 10 luni de la decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarul „Gemeni”, prin care statul a fost obligat să achite despăgubiri de 1,5…
27 Noiembrie 2020
Додон оспаривает выборы в диаспоре. Суд отклонил его иск
Судьи Высшей судебной палаты (ВСП) отклонили апелляцию Игоря Додона и оставили в силе решение Апелляционного суда Кишинева, который 20 ноября ... The post Додон оспаривает…
„Populism ieftin, servit drept compensație după o înfrângere rușinoasă”
Deputați și analiști politici califică drept nefuncțională inițiativa celor trei socialiști, care ar oferi „un statut special limbii ruse în Republica Moldova”, întrucât contravine atât…
27 Noiembrie 2020
SIS neagă că reprezentanții instituției sună primarii și-i descurajează să participe la protestul de vineri
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) respinge acuzațiile reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) precum că reprezentanții instituției ar fi implicați în împiedicarea protestului…
27 Noiembrie 2020
«Эта машина у нас для всего, даже котельцы возили». Бельчанка рассказала об опыте вождения Volkswagen Vento
Своим авто Любовь в принципе довольна, но не против пересесть на что-то поновей и повместительней. Фото: Юрий Гагарин «Эта машина у нас для всего, даже…
27 Noiembrie 2020
Prevederile ce fac dependentă plata pensiei de domiciliul persoanelor, neconstituționale
Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care fac dependentă plata pensiei de locul de domiciliu al persoanelor. Hotărârea vine după ce, la sesizarea avocatului poporului,…
27 Noiembrie 2020
Dodon: Președintele nou ales trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația din țară
Dodon: „Președintele nou ales, după depunerea jurământului, trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația din țară”. După ce anterior a declarat că Republica Moldova este…
27 Noiembrie 2020
Regizorul Slava Sambriș: „Sunt îndrăgostit de Teatrul „Luceafărul”
Interviu cu Slava Sambriș, regizor, director artistic al Teatrului „Luceafărul” – Dragă Slava Sambriș, când și cum ai descoperit piesa „Tata” de Dumitru Matcovschi? Am…
27 Noiembrie 2020
Maia Sandu, invitată să efectueze o vizită oficială în Polonia
Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost invitată să efectueze o vizită în Polonia. Invitaţia a fost lansată în cadrul unei convorbiri telefonice…
27 Noiembrie 2020
Майя Санду назвала ключевые приоритеты своего президентства
Основными направлениями своей деятельности на посту главы государства Майи Санду будут борьба с коррупцией и судебная реформа. Об этом новоизбранный ... The post Майя Санду…
LIVE/ Deputații s-au întrunit în ședință plenară: pe agendă – audierea ministrului Agriculturii și audierea conducerii CNPF privind cazul Moldasig
Deputații s-au întrunit vineri, 27 noiembrie, în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agendă sund programate, cel puțin, 17 subiecte. Printre subiectele de pe ordinea…
27 Noiembrie 2020
Imaginea comentată
Dragi cititori, Am inaugurat în ediția trecută o nouă rubrică – Imaginea comentată. Vă reamintim că, săptămânal, vom publica o fotografie sau o altă imagine…
27 Noiembrie 2020
Метеорологическое предупреждение! В стране объявлен желтый код из-за тумана
ГМС Молдовы объявила метеорологическое предупреждение, которое будет действовать на территории страны в течение сегодняшнего дня. Объявлен «желтый код» из-за густого ... The post Метеорологическое предупреждение!…
LIVE: Заседание Парламента РМ
nokta The post LIVE: Заседание Парламента РМ appeared first on nokta.
Radiodifuzorii ar putea fi obligați să-și dezvăluie sursele în cazuri de „apărare a securității naționale și ordinii publice”
Instanțele de judecată ar putea să-i oblige pe jurnaliști să-și dezvăluie sursa de informare „în cazul când acest lucru devine necesar pentru apărarea securității naționale…
27 Noiembrie 2020
СИБ о звонках мэрам: Спецслужба опровергает заявления, сделанные в публичном пространстве представителями CALM
Группа мэров сел, городов и муниципалитетов, главы отделений Конгресса местных властей Молдовы (CALM) объявляют, что выйдут сегодня в 11:00 на ... The post СИБ о…
Taxele rutiere nu vor fi incluse în accizele la carburanți
Includerea taxelor rutiere în accizele la produsele petroliere a fost exclusă din proiectul privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021. Astfel, se…
27 Noiembrie 2020
DOC/ Dodon pierde în instanţă unul din procesele împotriva diasporei
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de Igor Dodon și mențin decizia Curții de Apel Chișinău care la 20 noiembrie a…
27 Noiembrie 2020
Игорь Додон предложил Майе Санду четыре сценария развития событий и считает, что она выберет «самый худший»
Действующий президент Игорь Додон утверждает, что Майя Санду после вступления в должность имеет 4 сценария развития событий. Он считает, что ... The post Игорь Додон…
Pagina web ale Poliției și MAI sunt parțial accesibile pentru cei cu deficiențe de văz, Infonet
Paginile web ale Ministerului Afacerilor Interne și Poliției, precum și paginile instituțiilor conexe sunt parțial accesibile pentru persoanele cu deficiențe de văz. Sunt constatări ale…
27 Noiembrie 2020
В Бельцах проходит заседание муниципального Совета. Прямая трансляция
"СП" ведёт прямую видео- и тестовую трансляцию заседания. Фото: "СП" В Бельцах проходит заседание муниципального Совета. Прямая трансляция Сегодня, 27 ноября, проводится заседание муниципального Совета.
27 Noiembrie 2020
Primarii vor protesta împotriva plafonării taxelor locale
Mai mulți primari și președinți ai filialelor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) sunt împotriva inițiativei Guvernului de a plafona taxele locale. Aleșii locali consideră…
27 Noiembrie 2020
26 noiembrie: Cel mai mare număr de cazuri confirmate de COVID-19 într-o singură zi
Republica Moldova înregistrează cel mai mare număr de cazuri confirmate de COVID-19 într-o singură zi, de la începutul pandemiei. Ieri,26 noiembrie, Ministerul Sănătății, Muncii și…
27 Noiembrie 2020
Activitatea medicilor veterinari de liberă practică va fi reglementată
Deputații au votat în două lecturi un proiect de lege care va reglementa activitatea medicilor veterinari de liberă practică. Totodată, proiectul prevede acordarea unor facilități…
27 Noiembrie 2020
Dodon spune că nu va crea niciun blocaj în activitatea noului președinte ales al R. Moldova: „Dacă aveți nevoie de ajutor, de ceva, poftim, sunt disponibil”
Președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, susține că va preda „liniștit” mandatul noului președinte ales și că „nu va crea niciun blocaj în…
27 Noiembrie 2020
В Республику Молдова прибыла вторая партия вакцины от гриппа
Еще 93 тысячи доз вакцины от гриппа прибыло в Республику Молдова, сообщает Министерство здравоохранения РМ. В Республику Молдова прибыл второй ... The post В Республику…
În Parlament a fost creată o comisie în frunte cu Glavan, care va elabora Codul Sănătății
Codul Sănătății care va fi creat de comisie, va fi pentru următorii 10 ani. În fruntea comisiei- fosta ministra a sănătății, Ruxanda Glavan. Comisia va…
27 Noiembrie 2020
METEO/ Meteorologii anunţă ninsori pentru următoarele zile
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare meteorologică. Este vorba de Cod Galben de ceață, valabil vineri, 27 noiembrie. Conform meteorologilor, în prima…
27 Noiembrie 2020
VIDEO/ Decizii ale CSJ dispărute și acuzații de escrocherie în litigiul pentru un teren de milioane de lângă parc
Zona din imediata vecinătate a parcului „Dendrariu”, unul dintre cele mai vizitate locuri din capitală, a devenit în ultimii ani o atracție pentru companiile de…
27 Noiembrie 2020
Церемонию прощания с Марадоной завершили досрочно из-за начавшихся беспорядков
Полиции пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Фото: infobae.com Волнения начались, когда полиция за два часа до окончания церемонии закрыла главный вход во дворец. Фанаты стали взбираться…
27 Noiembrie 2020
Парламент проголосовал в первом чтении за закон, который обеспечит дополнительную защиту для пользователей интернет-услуг
Парламент вчера проголосовал в первом чтении по законопроекту о внесении поправок в Закон об электронных коммуникациях с целью приведения его ... The post Парламент проголосовал…
85 de milioane pentru doi km de asfalt sau cum suferă oamenii de pe urma angajamentelor neonorate de autorități
85 de milioane pentru doi km de asfalt sau cum suferă oamenii de pe urma angajamentelor neonorate de autorități.  Doi kilometri de drum asfaltat. Acesta este…
27 Noiembrie 2020
Cel de-al doilea lot de vaccin antigripal, procurat din Federația Rusă, a ajuns în R. Moldova
În Republica Moldova a ajuns cea de-a doua tranșă de vaccin antigripal în cantitate de 93 000 de doze din lotul de 100 000 doze,…
27 Noiembrie 2020
Autostrada Unirii: trei oferte pentru a reactualiza studiul de fezabilitate
Trei firme de specialitate au depus oferte pentru reactualizarea studiului de fezabilitate, necesar construirii segmentului Târgu Neamț – Iași – Ungheni, un tronson cu o…
27 Noiembrie 2020
După ce anterior „le-a amintit” cetățenilor că R. Moldova este țară parlamentară, Dodon susține că noul președinte ales trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația din țară
Președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, care a anunțat că imediat ce noul președinte ales, Maia Sandu, va fi învestit în funcție, va…
27 Noiembrie 2020
Epopeea de la Moldasig continuă
Tentativele lui Veaceslav Platon de a prelua controlul societății de asigurări Moldasig, despre care am scris săptămâna trecută, au continuat, încheindu-se cu reinstituirea administrării companiei…
27 Noiembrie 2020
Прогноз погоды на пятницу: облачно, без осадков
Государственная метеослужба РМ опубликовала прогноз погоды на пятницу, 27 ноября. Сегодня на севере страны температура воздуха прогреется до +5 градусов ... The post Прогноз погоды…
O nouă prognoză pesimistă de la Ministerul Economiei. PIB_ul va scădea cu 6,5% în 2020
Potrivit prognozei vor nregistra descreșteri accentuate sectoarele care au fost cele mai afectate de măsurile restrictive impuse n contextul pandem
27 Noiembrie 2020
Нацбанк обнародовал курс валют на последующие три дня
Национальный банк Молдовы обнародовал обменный курс валют на  пятницу, 27 ноября. Так, доллар сегодня будет стоить 17 леев 22 бана. ... The post Нацбанк обнародовал…
Votat în lectura finală: Serviciile paliative vor fi distinse printre serviciile medicale de bază în sistemul național de sănătate
Parlamentul a votat, în lectura a doua, proiectul de lege prin care serviciile paliative vor fi distinse printre serviciile de bază prestate în sistemul de sănătate.…
26 Noiembrie 2020
Мэр Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве до 15 января
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра, ... The post Мэр Сергей…
Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Так когда же он появился?
Итальянские онкологи обнаружили антитела на коронавирус в анализах крови, взятых в сентябре 2019 года. Означает ли это, что местом зарождения ... The post Коронавирус был…
Виорел Фурдуй о завтрашнем протесте: Примарам звонит полиция и представители СИБа
Группа мэров сел, городов и муниципалитетов, главы отделений Конгресса местных властей Молдовы (CALM) объявляют, что выйдут завтра на протест. Об ... The post Виорел Фурдуй…
România va dona R. Moldova o parte din vaccinurile împotriva Covid-19 contractate de UE
România va dona R. Moldova o parte din vaccinurile împotriva Covid-19 contractate de UE. Anunțul a fost făcut de preşedintele Partidului Național Liberal (PNL) Diaspora, Viorel…
26 Noiembrie 2020
Ce spune Curtea Constituțională despre o eventuală ședință privind validarea mandatului preşedintelui Maia Sandu
Magistrații Curții Constituționale (CC) ar putea examina vineri, 4 decembrie, Raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova pentru validarea…
26 Noiembrie 2020
O familie din Tabăra, Orhei s-a intoxicat cu ciuperci
O familie din satul Tabăra, Orhei s-a intoxicat ieri cu ciupercile culese în pădure. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ciupercile au fost culese de…
26 Noiembrie 2020
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curatăThe english version of site is out of work