en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


Ştiri API
Confiscarea bunurilor în cazurile de corupţie se aplică foarte rar, iar rezultatele se lasă așteptate
Experta Lilia Ionița explică care e diferența dintre confiscarea extinsă și cea specială
Foto: API

Din anul 2014 și până în prezent, în R. Moldova au fost înregistrate doar două cazuri de aplicare a confiscării extinse în cazurile unor persoane cu funcţii publice care s-au îmbogățit ilicit. Numărul cazurilor când în calitate de măsură de siguranţă a fost aplicată confiscarea specială a bunurilor este mai mare, însă oricum aceste rezultate sunt considerate nesemnificative în comparație cu așteptările pe care le are societatea față de acțiunile anunțate de autorități în lupta cu fenomenul corupției. Experții anticorupție remarcă o serie de probleme în activitatea magistraților și a procurorilor anticorupție care nu permit obținerea unor rezultate notabile. Subiectele au fost discutate în cadrul mesei rotunde: “Confiscarea averilor în cazurile penale și civile: rezultate puține, perspective vagi”, desfășurată de API și portalul www.MoldovaCurata.md la 27 martie 2018. 

Potrivit legislației în vigoare, confiscarea specială poate fi aplicată în R. Moldova din anul 2002, confiscarea extinsă din anul 2014, iar confiscarea civilă urmează să fie aplicată după ce se va încheia procesul de reformare a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Experta anticorupție Lilia Ionița a reamintit că prevederea legală de confiscarea specială poate fi aplicată persoanelor care nu au fost sancționate penal, dar le-au fost confiscate bunuri obținute din anumite infracțiuni, cum ar fi luarea de mită, bunuri atribuite prin abuz de serviciu. “Spre deosebire de confiscarea specială, confiscarea extinsă vizează persoanele condamnate, în special pentru infracțiunile săvârșite din interes material. În acest caz, se ia în considerare valoarea bunurilor dobândite care depășește în mod vădit veniturile legale ale condamnatului timp de cinci ani înainte de săvârșirea infracţiunii. Acest tip de confiscare se extinde și asupra bunurilor persoanelor terțe, inclusiv membrilor familiei, cărora le-au fost transmise aceste bunuri și care trebuiau să știe despre proveniența lor ilicită”, a precizat L. Ionița.

La masa rotundă au participat magistrați ai Curții Supreme de Justiție (CSJ), ai instanțelor de judecată, reprezentanți ai Procuraturii anticorupție, ai Autorității Naționale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai ONG-urilor anticorupție, lideri de opinie, alte persoane interesate.

Raisa Botezatu, fostă judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, autoarea unui studiu privind hotărârile judecătoreşti privind infracţiunile de corupţie adoptate în anii 2013-2017, a evidențiat anumite probleme care îngreunează aplicarea confiscării averii: „În anii 2015 și 2016 au fost trase la răspundere prin confiscarea specială câte 10 persoane, iar în 2017 – 27 de persoane, dintre care două pe confiscarea extinsă. Deși confiscarea extinsă este obligatorie, reieșind din obligațiile noastre ce rezultă din tratatele internaționale privind combaterea corupției, dar și din articolul 106 din Codul Penal (CP) al Republicii Moldova, totuşi implementarea acestei prevederi legale are loc cu pași mărunți”.

Unii participați din rândul magistraților, între care și Dumitru Visterniceanu, judecător la CSJ, au invocat numărul mic de dosare care sunt înaintate instanței de judecată pentru examinare de către procurorii anticorupție, opinând că din această cauză instanțele de judecată nu se pot pronunța mai des. În replică, R. Botezatu a menționat că prevederile privind confiscarea au fost aplicate doar atunci când procurorul a solicitat acest lucru, deși confiscarea specială ar trebui să fie obligatorie pentru instanțele judecătorești în aceste cazuri. “Nu există o practică uniformă: unele instanţe califică fiecare episod separat şi stabileşte pedeapsă pe fiecare episod în parte (într-un caz, au fost calificate acţiunile persoanei pe 28 episoade de trafic de influenţă separat şi condamnată de 28 ori cumulativ, pe când alte instanţe califică toate episoadele ca o singură infracţiune şi stabileşte persoanei o singură pedeapsă). Aş recomanda CSJ să adopte recomandări de interpretare şi aplicare corectă a legislaţiei respective întru asigurarea principiului egalităţii tuturor în faţa legii”, a precizat R. Botezatu.

Procurorul anticorupție Octavian Iachimovschi a menționat că numărul redus de cazuri privind aplicarea confiscării extinse se explică prin faptul că legea este în vigoare de doar patru ani și nu există o practică  încă bine stabilită în acest sens. În opinia sa, confiscarea civilă ce ar urma să fie aplicată de ANI ar putea fi un mecanism mai eficient decât confiscările penale. “Va avea un efect descurajator similar, iar procedura va fi mai puțin anevoioasă. Subiectul declarării va fi pus în situația să demonstreze că averea deținută este legală, iar ANI va compara venitul legal și dacă diferența va fi una substanțială, va decide că banii pot fi confiscaţi. Ulterior, această persoană va putea să demonstreze contrariul în instanța de judecată, cu acte confirmative de proprietate. Dacă nu le va avea, statul va avea de câștigat”, a subliniat procurorul. Prezent la dezbatere, vicepreședintele ANI, Lilian Chișca, a menționat că ANI nu a reușit să aplice deocamdată mecanismul de confiscare civilă a averilor nejustificate, întrucât nu au fost încă angajați inspectorii de integritate. ”În cazul când vom constata averi nejustificate, nu văd o problemă să înaintăm cerere în instanța de judecată. Dacă subiectul nu va putea proba legalitatea bunurilor dobândite, instanța va fi în drept să le confiște”, a subliniat L. Chișca.

Înregistrarea video a mesei rotunde poate fi accesată aici.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului “Consolidarea principiului integrității și acordarea asistenței juridice pentru obținerea informațiilor de interes public prin intermediul platformei online www.MoldovaCurata.md”, implementat de Asociația Presei Independente (API) cu susținerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

Pentru informații suplimentare: (022) 220995 (persoană de contact – Ion Mazur, Șef Departament Advocacy, Publicații și Dezvoltare organizațională API).

 

 

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NICOLAE ROȘIORU
jurnalist
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curatăThe english version of site is out of work